Mẫu hồ sơ đề xuất tài trợ

Cập nhật: 31/07/2014 13:49
Xem lịch sử tin bài

Khi lập đề xuất tài trợ, các đơn vị phải đảm bảo rằng Đề xuất phải phù hợp với các quy định chung nói của Dự án. Đồng thời Đề xuất tài trợ phải cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu theo các Form mẫu đính kèm dưới đây.


Mục A: Đơn dự nộp Đề xuất

Mục B: Mẫu Thuyết minh Đề xuất

Mục C: Kế hoạch Thực hiện Đề xuất

Mục D: Bảng danh mục đề xuất tài trợ

Mục E: Bảng dự toán kinh phí đề xuất tài trợ

Mục F: Thông tin về môi trường và an toàn của Dự án Đề xuất

Mục G: Thông tin về thành viên đứng đầu Nhóm hợp tác nghiên cứu

Mục H: Thông tin về các đơn vị/tổ chức tham gia nộp Đề xuất

Mục I: Thỏa thuân hợp tác giữa các tổ chức và cá nhân tham gia nộp Đề xuất

Mục J: Lý lịch của các chuyên gia chính tham gia Đề xuất

Mục K: Kế hoạch đấu thầu

Mục L: Thỏa thuận tài trợ

 

Tải tất cả biểu mẫu tại ĐÂY.

CHÚ Ý: (i) Tất cả hồ sơ đề xuất phải xây dựng bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, sau đó nộp về Ban Quản lý Dự án theo cả 02 hình thức: trực tuyến và bản cứng (hard copy); (ii) mỗi đơn vị cần mở tài khoản truy cập website để khai và nộp hồ sơ trực tuyến (xem qui trình mở tài khoản).

Các tin khác
Câu hỏi thường gặp - (23/05/2014 08:46) Tiêu chí lựa chọn - (15/05/2014 13:47)