Câu hỏi thường gặp

Cập nhật: 22/05/2014 11:18
Xem lịch sử tin bài

Mọi thắc mắc xin gửi về địa chỉ email: grants@first-most.vn

 - Hỏi về nhóm Chuyên gia giỏi tiêu đề email bắt đầu bằng [Talent]

 - Hỏi về nhóm GRI tiêu đề email bắt đầu bằng [GRI]

 - Hỏi về nhóm Doanh nghiệp mới tiêu đề email bắt đầu bằng [NewEnterprise]

 - Hỏi về nhóm Nhóm hợp tác tiêu đề email bắt đầu bằng [Consortia] 


PHỤ LỤC 2A: CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI - CHUNG

Câu hỏi 1: Trong Dự án FIRST ngoài mục tiêu về thương mại hóa sản phẩm thì còn có mục tiêu nào khác hay không?

Trả lời: Dự án FIRST hiện đang hướng tới 2 mục tiêu: mục tiêu chung của Dự án FIRST và mục tiêu gắn với từng hồ sơ đề xuất.

-         Mục tiêu chung của Dự án FIRST là góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp để tạo thêm giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Cụ thể hơn nữa, Dự án hỗ trợ phát triển KH&CN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo công nghệ thông qua

·        Xây dựng và thí điểm triển khai một số chính sách mới góp phần hoàn thiện khung chính sách quốc gia khuyến khích phát triển KH&CN

·        Nâng cao năng lực của các tổ chức KH&CN theo hướng chủ động gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường và các doanh nghiệp

·        Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp KH&CN

-         Mục tiêu gắn với các hồ sơ đề xuất thuộc từng tiểu hợp phần đã được nêu rõ trên trang web của Dự án FIRST. Thông tin cụ thể như sau:

·        Đối với Tiểu hợp phần 1a: hỗ trợ cho các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp kêu gọi sự hợp tác của các chuyên gia nước ngoài hỗ trợ chuyển giao công nghệ, chuyển giao tri thức, nghiên cứu các sản phẩm, quy trình mới nhằm sáng tạo và đổi mới công nghệ.

·        Đối với Tiểu hợp phần 2a: hỗ trợ các viên nghiên cứu công lập chuyển đổi hướng đến phát triển dài hạn, tự chủ về tài chính và nâng cao vị thế trong khu vực và quốc tế.

·        Đối với Tiểu hợp phần 2b2: hỗ trợ sự hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp để ứng dụng các kết quả nghiên cứu, triển khai và thương mại hóa thành công.


Câu hỏi 2: Các báo giá có phải nộp ngay từ đầu không hay đến giai đoạn thương thảo hợp đồng mới cần?

Trả lời: Theo yêu cầu trong bộ hồ sơ đề xuất, các ứng viên cần xây dựng dự toán kinh phí. Các dự toán phải được lập trên cơ sở các báo giá. Tuy nhiên các đơn vị chưa cần phải đính kèm báo giá trong hồ sơ ban đầu nộp lên Dự án FIRST. Sau khi hồ sơ đề xuất đến vòng thương thảo, Ban Quản lý Dự án FIRST sẽ yêu cầu các đơn vị bổ sung báo giá để xác định kinh phí cho từng hạng mục.


Câu hỏi 3: Trong hồ sơ đề xuất, ứng viên có thể đưa ra thời gian thực hiện đề xuất từ tháng 4/2017 đến 4/2019 thay vì bắt đầu từ tháng 1/2017 được không?

Trả lời: Đơn vị thụ hưởng có thể đề xuất thời gian thực hiện đề xuất theo kế hoạch thực tế của đơn vị, với điều kiện thời gian thực hiện dự án không kéo dài quá 24 tháng và thời gian kết thúc không muộn hơn ngày kết thúc Dự án FIRST là 30/6/2019. Trong quá trình triển khai có thể có những độ trễ nhất định. Đối với những trường hợp bất khả kháng, Ban Quản lý Dự án và đơn vị thụ hưởng sẽ trao đổi trực tiếp để tìm ra hướng giải quyết.


Câu hỏi 4: Xin Dự án giải thích rõ thế nào là trùng lặp? Việc kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đây có bị coi là trùng lặp không?

Trả lời: Chúng ta cần nhìn nhận FIRST như 1 cú hích đối với đơn vị thụ hưởng. Việc kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đây là hoàn toàn được hoan nghênh. Quy định về tính trùng lặp thiên nhiều hơn về khía cạnh: đối với những nội dung đã được tài trợ từ nguồn tiền khác thì chắc chắn sẽ không được Dự án FIRST tài trợ. Để tránh mất thời gian trong việc làm rõ tính trùng lắp, đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin về các đề tài, dự án đã làm và làm đến đâu và FIRST sẽ tài trợ cho các phần nào.


Câu hỏi 5: Thế nào là vi phạm các quy định về an toàn và môi trường? Đối với các đề xuất trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp thì việc sử dụng thuốc trừ sâu là hoàn toàn không tránh khỏi.

Trả lời: Sau đợt kêu gọi tài trợ lần 1, Ban quản lý Dự án FIRST đã làm việc cùng với chuyên gia về môi trường của Ngân hàng Thế giới để cập nhật lại các quy định về an toàn môi trường, đặc biệt là các quy định liên quan đến việc sử dụng thuốc trừ sâu. Theo đó, việc sử dụng thuốc trừ sâu sẽ được cân nhắc trong phạm vi hợp lý trong các phòng thí nghiệm, các thí nghiệm trên đồng ruộng, nhà vườn, nhà kính, v.v. Các quy định chi tiết về an toàn môi trường và xã hội quý vị có thể tìm hiểu trong tài liệu “Khung an toàn môi trường và xã hội” được đăng tải trên trang web của Dự án FIRST (http://first-most.vn).


Câu hỏi 6: Thế nào là công trình dân dụng? Việc xây dựng nhà kính, nhà lưới trong nông nghiệp có được Dự án FIRST tài trợ kinh phí không?

Trả lời: Trong Hiệp định tài trợ được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã nêu rõ rằng “không tài trợ cho xây dựng mới”. Nếu đơn vị đề xuất nâng cấp, cải tạo, sửa chữa nhà lưới, nhà kính thì hoàn toàn được chấp thuận. Đối với những công trình xây dựng mới thì BQLDA FIRST sẽ phải tham vấn thêm và có được sự đồng thuận của Ngân hàng Thế giới.


Câu hỏi 7: Chi phí cho các đoàn vào đoàn ra được lập theo quy định nào của Nhà nước?

Trả lời: Khi lập dự toán kinh phí đơn vị cần tuân thủ quy định tại các văn bản sau:

-         Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

-         Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009

-         Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí

-         Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

-         Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010 của Bộ tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

-         Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/09/2010 của Bộ tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức


Câu hỏi 8: Nếu một đơn vị được ký hợp đồng thì dòng kinh phí sẽ về đơn vị theo hệ thống Kho bạc hay hệ thống ngân hàng?

Trả lời: Sau khi thỏa thuận tài trợ được ký Ban quản lý Dự án FIRST sẽ có hướng dẫn chi tiết. Kinh phí sẽ được chuyển về tài khoản Ngân hàng của đơn vị nhưng tất cả các khoản chi tiêu đều có sự giám sát của Kho bạc Nhà nước. Đây là quy định chung đối với các dự án của Ngân hàng Thế giới.


Câu hỏi 9: Chúng tôi đã từng được Dự án IPP tài trợ cho một loại sản phẩm. Nay chúng tôi nâng cấp sản phẩm này lên mức cao hơn thì có được nộp hồ sơ tham gia Dự án FIRST hay không?

Trả lời: Đối với những phần đã được Dự án IPP tài trợ thì đơn vị có thể kế thừa và không xin tài trợ từ FIRST. Đối với những phần nâng cấp sản phẩm thì vẫn hợp lệ để đề xuất kinh phí từ FIRST.


Câu hỏi 10: Thông tin hướng dẫn lập hồ sơ đề xuất trên website và trong bản cứng được phát trong hội thảo có gì khác biệt không? Nếu có khác biệt thì nên sử dụng nguồn thông tin nào để chuẩn bị hồ sơ?

Trả lời: Không có sự khác biệt giữa các thông tin trên website và tài liệu được phát trong hội thảo. Tất cả tài liệu hướng dẫn chính thức đã được đăng tải trên trang web của Dự án http://first-most.vn. Quý vị có thể truy cập vào mục “Thư viện” để xem tất cả các tài liệu liên quan đến Dự án.


Câu hỏi 11: Những hồ sơ đề xuất đã nộp đợt 1 nhưng bị loại do thời gian thực hiện đề xuất quá dài có được phép nộp đợt 2 này không?

Trả lời: Các đơn vị có hồ sơ không hợp lệ đợt 1 vẫn được phép nộp lại vào đợt 2 này, lưu ý cân nhắc lý do bị loại.


Câu hỏi 12: Một đơn vị có được phép nộp 2 đề xuất không?

Trả lời: Một đơn vị được phép nộp nhiều đề xuất, tuy nhiên cần cân nhắc năng lực của đơn vị để tránh việc nộp nhiều hồ sơ nhưng không hồ sơ nào có chất lượng tốt.


Câu hỏi 13: Tiền sử dụng khi lập dự toán kinh phí, bằng VNĐ hay USD?

Trả lời: Trong bảng dự toán kinh phí đơn vị cần có 1 cột thể hiện kinh phí bằng VNĐ và 1 cột thể hiện kinh phí bằng USD. Tỷ giá áp dụng là tỷ giá hạch toán tháng 10/2016 do Bộ Tài chính quy định.


Câu hỏi 14: Dự án FIRST có thể gia hạn thời hạn nộp hồ sơ không, vì thời gian 30-45 ngày là quá ngắn để lên ý tưởng và viết hồ sơ đề xuất?

Trả lời: Các mốc thời hạn được công bố trên trang web của Dự án FIRST sẽ không thay đổi.


Câu hỏi 15: Dự án FIRST có quy định điểm tối thiểu đối với từng tiêu chí chấm điểm không?

Trả lời: Không, Dự án FIRST chỉ quy định mức tối thiểu đối với điểm tổng là 65 điểm.


Câu hỏi 16: Xin Dự án FIRST làm rõ vấn đề về sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm trong hồ sơ đề xuất?

Trả lời: Đơn vị cần làm rõ chủ sở hữu của bằng sáng chế, khả năng thương mại hóa và hình thức chuyển giao sản phẩm trí tuệ (hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc hợp đồng li-xăng công nghệ). Các đơn vị có thể cân nhắc mua lại bằng sáng chế để thương mại hóa phục vụ chiến lược phát triển của đơn vị.

 

PHỤ LỤC 2B: CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

NHÓM CHUYÊN GIA GIỎI NƯỚC NGOÀI

Câu hỏi 1: Dự án FIRST xác định Tiêu chí mời chuyên gia tham gia Tổ TEC đánh giá Đề xuất xin tài trợ để đảm bảo tính cập nhật, phù hợp với đề xuất và đảm bảo tính khách quan?

Trả lời: Tổ TEC đánh giá Đề xuất xin tài trợ sẽ bao gồm 06 thành viên trong đó có 03 chuyên gia quốc tế (gồm 02 chuyên gia tổng hợp về khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo và 01 chuyên gia về hợp tác quốc tế) và 02 chuyên gia trong nước (gồm 01 chuyên gia tổng hợp về Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và 01 chuyên gia về hợp tác nghiên cứu Khoa học Công nghệ); Giám đốc Dự án FIRST là thành viên tổ TEC chịu trách nhiệm điều phối Tổ TEC, đánh giá xếp hạng.

Tính mới của vòng tài trợ tiếp theo: Dự án đã thiết kế bổ sung 02 chuyên gia đánh giá chuyên sâu về kỹ thuật. Mặc dù 02 chuyên gia chuyên sâu này không có chức năng cho điểm đề xuất nhưng ý kiến của chuyên gia chuyên sâu rất có giá trị khi xem xét về tính khả thi của đề xuất, những yếu tố mới  và tính hiệu quả của đề xuất.

Lưu ý: Khi viết đề xuất, đơn vị cần làm rõ những yếu tố kế thừa, có sẵn, cùng 1 đề tài đã đầu tư, tài trợ đến đâu, phần xin kinh phí tài trợ phục vụ cho giai đoạn nào của đề tài để đơn vị có thể chủ động loại bỏ từ đầu những trùng lắp là lý do dẫn tới đề xuất bị loại đáng tiếc.

Khi xây dựng đề xuất xin tài trợ, đơn vị không nên chỉ xin tài trợ cho phần nghiên cứu là chính mà nên tập trung vào khâu ứng dụng của đề xuất, đồng thời phạm vị nội dung trong đề xuất cần vừa sức, khả thi nhằm đảm bảo sau thời gian thực hiện đề xuất cho kết quả đầu ra tích cực.


Câu hỏi 2: Đơn vị hướng đến xin tài trợ cho Đề xuất áp dụng công nghệ nhằm tăng năng suất, độ tinh tế cho sản phẩm phục vụ phát triển nhãn hàng, tăng cường hoạt động thương mại hóa sản phẩm đến tay người tiêu dùng tuy nhiên đơn vị chưa biết tìm nguồn chuyên gia nước ngoài giỏi chuyên môn để hỗ trợ, trường hợp chưa kịp tìm chuyên gia hoàn thiện đề xuất xin tài trợ vòng này có thì đơn vị có thể xin đăng ký xin tài trợ cho vòng tiếp theo được không? Dự án có cơ chế hỗ trợ gì trong trường hợp này không?

Trả lời: Đơn vị có thể chủ động tìm kiếm chuyên gia nước ngoài thông qua kênh chuyên gia cùng lĩnh vực trong nước.


Câu hỏi 3: Đơn vị đã có sản phẩm, có công nghệ chế biến, có chuyên gia nước ngoài, có sản phẩm vậy Đơn vị đề xuất xin FIRST tài trợ để hỗ trợ phát triển, quảng bá sản phẩm có được coi là hợp lệ để xin tài trợ hay không?

Trả lời: Về nguyên tắc FIRST là không tài trợ trùng lắp. Đơn vị cần cân nhắc việc xin tài trợ phục vụ việc chuyển giao công nghệ hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, từ đó tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất trong nước, tăng tính thương mại cho sản phẩm.Các hoạt động quản bá, tiếp thị sản phẩm của donh nghiệp không được coi là hợp lệ để FIRST xem xét tài trợ. Tuy nhiên việc mời chuyên gia giỏi nước ngoài hỗ trợ xây dựng chiến lược kinh doanh, phương án marketing của đơn vị có thể được xem xét hõ trợ như một phương thức chuyển giao tri thức, kinh nghiệm quản lý tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh của downh nghiệp.


Câu hỏi 4:  Dự án FIRST có tài trợ cho các hạng mục quản lý phí? Lưu ý gì về chuẩn bị đề xuất cũng như thời gian thực hiện đề xuất? Có nhất thiết phải nêu cụ thể có mấy chuyên gia tham gia đề xuất không hay chỉ cần nêu chuyên gia chủ chốt?

Trả lời: Dự án FIRST không tài trợ cho các hạng mục quản lý phí của đề xuất, Nội dung này phải được thực hiện bằng nguồn lực của chính đơn vị đề xuất xin tài trợ.

Khi viết đề xuất, đơn vị cần xác định rõ số lượng chuyên gia cần thiết để thực hiện đề xuất và cần xác định ngay từ đầu vai trò, nội dung hoạt động và đóng góp cụ thể của từng chuyên gia cho đề xuất. Các thông tin cần thiết về chuyên gia cần được thể hiện chi tiết tại Lý lịch khoa học (CV) của từng chuyên gia dự kiến mời tham gia đề xuất, tránh tình trạng đề xuất nêu có sự tham gia của 03 chuyên gia nhưng chỉ cung cấp CV của 01 người khi đó sẽ bị đánh giá là hồ sơ chưa đầy đủ…

Đơn vị lưu ý cần chuẩn bị đề xuất bằng cả 02 ngôn ngữ tiếng Việt và Anh

Hình thức nộp: Trực tiếp – online đối với bản mềm và nộp qua bưu điện hoặc trực tiếp bản cúng cho Ban quản lý Dự án.

Thời gian thực hiện đè xuất không quá 24 tháng và phải đảm bảo kết thúc trước 30/6/2019 (thời điểm đóng dự án).


Câu hỏi 5: Đơn vị đang dự định xin tài trợ để xây dựng chiến lược như cung cấp các cơ sở phương pháp luận, hỗ trợ nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ tuy nhiên vậy có được coi là hợp lệ để xin tài trợ?

Trả lời: Dự án FIRST không hạn chế lĩnh vực tài trợ.

Đơn vị cần lưu ý việc xây dựng chiến lược liên quan nhiều thủ tục hành chính như việc xin ý kiến các bộ ban ngành chức năng và phải có sự đồng thuận của Chính phủ, quy trình này liệu có đảm bảo hoàn thành trong thời gian thực hiện đề xuất.

Đơn vị cũng cần lưu ý thêm về tính ứng dụng của sản phẩm đầu ra của Đề tài nghiên cứu. Về nguyên tắc dự án không hạn chế các đơn vị nộp đề xuất, việc đánh giá tính hợp lệ, tầm quan trọng, ý nghĩa thực tiễn và tính khả thi của các nội dung xin tài trợ sẽ do Tổ chuyên gia đánh giá của Dự án (TEC) thực hiện khi xem xét chi tiếp hồ sơ đề xuất.


Câu hỏi 6: Hình thức được phép mời tham gia nước ngoài tham gia đề xuất, có phải tuyển thông qua đấu thầu không? Các khoản hỗ trợ chuyên gia như thế nào được coi là hợp lệ? Đơn vị xin tài trợ có được phép xin kinh phí tài trợ để mua máy móc, hóa chất phục vụ đề xuất lĩnh vực nghiên cứu, thử nghiệm? Mức độ chi tiết thông tin đưa vào Đề xuất xin tài trợ?

Trả lời: Việc mời chuyên gia tham gia thực hiện đề xuất do đơn vị nộp đề xuất chủ động tìm kiếm, hoặc thông qua các quan hệ hợp tác của mình, không cần tuyển thông qua đấu thầu.

Các khoản chi cho chuyên gia không hạn chế với điều kiện phải tuân thủ các quy định và được coi là các khoản chi hợp lệ theo quy định của Dự án.

Máy móc, hóa chất, thiết bị phục vụ nghiên cứu trong phạm vị của Đề xuất chứng minh được tính cần thiết không thể thiếu để triển khai đề xuất sẽ được tài trợ. Danh mục máy móc, thiết bị, hóa chất, vật tư khi đưa vào đề xuất xin tài trợ cần nêu số lượng, quy cách, các thông số kinh tế-kỹ thuật cụ thể và mức dự toán kinh phí dự kiến phù hợp.


Câu hỏi 7: Có được xin FIRST tài trợ nếu trong Đề xuất có những hạng mục về thiết kế, chế tạo phải cần sự hỗ trợ hợp tác từ Chuyên gia quốc tế (như chuyển giao tri thức, dụng cụ, máy móc nghiên cứu..), cách phân bổ phí quản lý thế nào khi bắt buộc phải có đơn vị đứng ra quản lý khoản tài trợ? Có áp dụng theo ngân sách nhà  nước không?

Trả lời: Việc chuyển giao tri thức giúp nội địa hóa sản phẩm nghiên cứu mà được đánh giá là cần thiết, hợp lý thì được coi là hợp lệ để tài trợ.

Đơn vị đối tác phải có đủ năng lực quản lý tài chính khoản tài trợ. Việc mua sắm một số thiết bị thực sự cần thiết để triển khai đề xuất cũng được Dự án xem xét, hỗ trợ. Cần bảo đảm tỷ lệ hợp lý giũa các nội dung chi cho chuyên gia, mua sắm thiết bị, đào tạo cán bộ và không vượt mức trần 200.000 USD.

Cá nhân có thể đứng ra mời chuyên gia tham gia đề xuất, tuy nhiên vẫn phải thông qua đơn vị có tư cách pháp mhaan đầy đủ để quản lý tài chính khoản tài trợ.


Câu hỏi 8: Trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia mời tham gia đề xuất có nhất thiết phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như CV mẫu đề cập? Bởi trên thực tế có những chuyên gia trong một ngành đặc thù chưa hẳn đã có bằng đại học? Doanh nghiệp có thể mời chuyên gia đang thực tế hỗ trợ doanh nghiệp để tham gia đề xuất? Trường hợp kinh phí trả cho chuyên gia nhiều hơn mức trần kinh phí Dự án FIRST tài trợ thì liệu đơn vị có thể tự chủ động chi trả phần còn thiếu?

Trả lời: Chuyên gia tham gia đề xuất không nhất thiết phải có đầy đủ các yêu cầu  như nêu tạ các mục trong CV (bằng sáng chế, đề tài nghiên cứu khoa học, …) tuy nhiên chuyên gia đó phải được đánh giá thuộc top đầu trong lĩnh vực đề xuất đang đề cập để xin tài trợ, đó thực sự phải là chuyên gia giỏi, có khả năng hỗ trợ thực hiện hiệu quả đề xuất đặt ra của đơn vị.

Về mức lương chi trả: do là chỉ mời chuyên gia tham gia đề xuất chứ không thuê chuyên gia nên tỷ trọng chi phí chi trả cho chuyên gia cần kết cấu hợp lý. Một đề xuất không thể chỉ xin toàn bộ kinh phí để trả thù lao cho chuyên gia. Dự ná FIRST chỉ chi trả các nội dung chi như vé khứ hồi quốc tế, ăn ở, đi lại của chuyên gia trong thời gian làm việc cho đề xuất tại Việt Nam. Ngoài ra, nếu theo thỏa thuận cụ thể với chuyên gia mà đơn vị phải trả thêm các khoàn khác, thì đơn vị có thể huy động từ nguồn tự có hoặc từ nguồn hợp pháp khác.

 

Câu hỏi 9: Một giải pháp hữu ích đã được đăng ký cấp bằng chứng nhận, vậy Đơn vị có thể xin tài trợ để thực hiện giải pháp hay không?

Trả lời: FIRST sẽ xem xét tài trợ mời cgia giỏi nước ngoài giúp đơn vị thực hiện hiệu quả một đề xuất (dự án) cụ thể của đơn vị, đề xuất đó cũng có thể là việc triển khai, thương mại hóa một patent hay giải pháp hữu ích của đơn vị mình. Đơn vị cần nghiên cứu kỹ sổ tay hướng dẫn tài trợ của Dự án để đảm bảo khâu chuẩn bị Hồ sơ xin tài trợ được tốt nhất.


Câu hỏi 10: Trường hợp đề xuất được lựa chọn trao tài trợ thì đơn vị quản lý tài chính hay cá nhân có quyền kết nối với chuyên gia giỏi nước ngoài? Có hay không chính sách “giải phóng nhà khoa học” tức là giao dự toán cho chủ đề tài tự thực hiện và báo cáo quyết toán?

Trả lời:  Đơn vị quản lý tài chính khoản tài trợ sẽ chịu trách nhiệm kết nối với chuyên gia giỏi nước ngoài hoặc đơn vị này giao cho cá nhân làm đầu mối kết nối với chuyên gia trên cơ sở kế hoạch huy động chuyên gia được thống nhất từ khi hoàn thiện Thỏa thuận tài trợ. Trên thực tế, việc kết nối với chuyên gia giỏi nước ngoài phải được thực hiện trước, trong và sau khi xây dựng và triển khai đề xuất.

Các khoản kinh phí tài trợ từ Dự án FIRST sẽ thực hiện kiểm soát chi thông qua kho bạc nhà nước. Sau khi Thỏa thuận tài trợ được ký kết, đơn vị quản lý tài chính khoản tài trợ sẽ tiếp nhận khoản tạm ứng tuy nhiên các hoạt động thanh quyết toán đều được FIRST – CPMU kiểm soát theo kế hoạch triển khai đề xuất đã thống nhất. Đối với các hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa máy móc, hóa chất, thuê tuyển tư vấn sẽ được tổ chức thực hiện tại CPMU, đơn vị quản lý tài chính khoản tài trợ có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Việc kiểm soát tiến độ dự án cũng như kết quả giải ngân sẽ bám theo Bộ chỉ số giám sát đánh giá thống nhất từ bước lập Thỏa thuận tài trợ, các nội dung triển khai nằm ngoài kế hoạch hoặc bị chậm tiến độ sau khi xem xét có thể sẽ bị cắt kinh phí tài trợ.


Câu hỏi 11: Đơn vị có nộp Hồ sơ đề xuất xin tài trợ vòng 1, xin hỏi liệu đơn vị có thể xin kết quả chấm của Chuyên gia đánh giá của Dự án? Trường hợp Đơn vị muốn đề nghị Tổ chuyên gia xem xét lại kết quả đánh giá Đề xuất của mình có được không?

Trả lời: Dự án FIRST đã thông báo kết quả lựa chọn trao tài trợ đối với các đề xuất xin tài trọ vòng 1 trên Website của FIRST. Đơn vị có đề xuất không được TEC kiến nghị trao tài trợ sẽ nhận được thông báo chi tiết về kết quả đánh giá của Tổ TEC. Đơn vị có thể hoàn thiện, cập nhật đề xuất và nộp tiếp trong đợt 2 này.


Câu hỏi 12: Công ty đang theo đuổi đề tài biến vỏ tro thải từ việc sử dụng máy sấy cà phê, hồ tiêu, điều và các sản phẩm hạt khác tạo thành phân sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp… theo công nghệ nhiệt phân từ Thụy sỹ. Công ty dự kiến mời chuyên gia nước ngoài sang hợp tác làm đề xuất tuy nhiên có một thực tế là Đắc lắc từ chối cho phép chuyên gia nước ngoài vào làm việc? Trường hợp Đề xuất được lựa chọn trao tài trợ, Dự án FIRST có hỗ trợ để Doanh nghiệp đưa được chuyên gia nước ngoài vào Đắc lắc hợp tác thực hiện đề xuất?

Trả lời: Việc Đoàn vào phải tuân thủ theo quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam. Dự án FIRST sẽ hỗ trợ tối đa để đơn vị có thể mời chuyên gia đễn làm việc. Tuy nhiên, cần chủ động tìm hiểu các quy định tại địa phương và có sự phối hợp chặt chẽ ngay từ khi xây dựng đề xuất cụ thể. Điều này cũng đã được quy định cụ thể trong Nghị định 87 của Chính phủ về việc thu hút chuyên gia người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam.

 

PHỤ LỤC 2C: CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI - NHÓM LIÊN KẾT

Câu hỏi 1: Công ty chúng tôi có dự án nuôi thả cánh kiến ở miền núi để phục vụ ngành điện, dược phẩm,… Chúng tôi muốn mời chuyên gia nước ngoài hoặc nhập công nghệ để có thể sản xuất được sản phẩm có chất lượng cao, xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Chúng tôi có thể xin tài trợ của Dự án FIRST không?

Trả lời: Doanh nghiệp có thể xin tài trợ của hợp phần 1a - chuyên gia giỏi nước ngoài hoặc hợp phần 2b2 - nhóm liên kết. Để xin tài trợ cho khoản tài trợ chuyên gia giỏi nước ngoài, doanh nghiệp cần có sẵn quan hệ với chuyên gia. Việc xin tài trợ cho nhóm liên kết sẽ phức tạp hơn vì phải có mối quan hệ bền vững giữa các thành viên nhóm liên kết và sản phẩm đầu ra của dự án đề xuất phải hướng tới việc thương mại hóa sản phẩm.


Câu hỏi 2: Nếu một thành viên của nhóm liên kết đã từng nhận tài trợ của Hợp phần 2a của Dự án FIRST mà tham gia nộp hồ sơ đề xuất lần 2 thì có hợp lệ không?

Trả lời: Theo quy định về tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất, không có tiêu chí nào cấm thành viên của nhóm liên kết đã được nhận tài trợ đợt 1 không được tham gia nộp đề xuất lần 2.  


Câu hỏi 3: Doanh nghiệp của chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực thu gom và xử lý chất thải. Hiện nay, chúng tôi đang liên kết với trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chúng tôi muốn mua công nghệ của Nhật Bản thì dự án có hỗ trợ được không và hỗ trợ được bao nhiêu phần trăm?

Trả lời: Doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ hiệu quả của việc mua công nghệ. Về nguyên tắc, doanh nghiệp có thể xin tài trợ cho khoản tài trợ chuyên gia giỏi nước ngoài hoặc khoản tài trợ cho nhóm liên kết. Nếu tham gia vào khoản tài trợ chuyên gia giỏi nước ngoài, doanh nghiệp cần chú ý tới lĩnh vực đào tạo cho cán bộ của doanh nghiệp. Với khoản tài trợ thuộc nhóm liên kết, cần chú ý đến vai trò của viện/trường và sản phẩm đầu ra. Nếu đề xuất tốt, Dự án FIRST có thể tài trợ không quá 50% tổng giá trị của tiểu dự án.


Câu hỏi 4: Doanh nghiệp chúng tôi mới thành lập thì không thể có báo cáo tài chính dương trong ba năm liền. Vậy chúng tối có thể xin tài trợ của Dự án FIRST được không?

Trả lời: Một trong những tiêu chí đánh giá hợp lệ là doanh nghiệp phải có giá trị tài sản ròng (chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ) và lợi nhuận phải dương ở 03 năm/kỳ báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp doanh nghiệp chưa có đủ 3 năm (kể từ ngày thành lập) thì lợi nhuận và giá trị tài sản ròng ở năm gần nhất phải dương. Như vậy, mới có thể chứng minh doanh nghiệp đủ tiềm lực tài chính triển khai dự án. Nếu không đáp ứng được yêu cầu này thì không thể xin tài trợ của Dự án FIRST.


Câu hỏi 5: Ngân hàng có thể là một thành viên của nhóm liên kết không?

Trả lời: Theo quy định về tính hợp lệ của các hồ sơ đề xuất tham gia tài trợ nhóm liên kết, ngân hàng không thể là một thành viên của nhóm liên kết được.


Câu hỏi 6: Chúng tôi đã nghiên cứu thành công sản phẩm nhưng mới đang ở giai đoạn nguyên mẫu. Vì vậy, đề xuất sẽ chủ yếu là thử nghiệm chứ không phải sản xuất sản phẩm. Chúng tôi có thể xin tài trợ của Dự án FIRST được không?

Trả lời: Để có thể xin tài trợ của Dự án FIRST, đề xuất cần hướng tới việc thương mại hóa sản phẩm chứ không chỉ dừng ở giai đoạn thử nghiệm.


Câu hỏi 7: Chúng tôi đã có sản phẩm, nay muốn thương mại hóa sản phẩm thì có thể xin tài trợ của Dự án FIRST được không?

Trả lời: Doanh nghiệp có thể xin tài trợ của Dự án. Với đề xuất này, doanh nghiệp có thể tham gia vào khoản tài trợ cho nhóm liên kết. Doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý đến vai trò của viện/trường trong nhóm liên kết.


Câu hỏi 8: Nếu sản phẩm không phải là sản phẩm mới hoặc quy trình sản xuất mới thì có xin tài trợ của Dự án FIRST được không?

Trả lời: Nhằm tăng tính khả thi của đề xuất, sản phẩm đầu ra của đề xuất phải có tính mới, tính đổi mới sáng tạo. Khi đó, ứng viên phải chứng mình được khả năng thương mại hóa của sản phẩm.


Câu hỏi 9: Nếu thành viên của nhóm liên kết là Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật ở tỉnh và một thành viên khác là một tổ chức phi Chính phủ thì có hợp lệ để xin tài trợ của Dự án FIRST không?

Trả lời: Do Liên hiệp hội và tổ chức phi Chính phủ là các tổ chức phi lợi nhuận nên không hợp lý khi tham gia nhóm liên kết. Các thành viên của nhóm liên kết phải có quan hệ rất chặt chẽ, trong đó mỗi thành viên giữ một vai trò nhất định (VD: viện/trường nghiên cứu sản phẩm, doanh nghiệp thử nghiệm, sản xuất, đóng gói, tiêu thụ sản phẩm). Nếu một trung tâm trực thuộc Liên hiệp hội có tư cách pháp nhân và hoạt động độc lập, tự chủ thì có thể là thành viên của nhóm liên kết.


Câu hỏi 10: Đối với khoản tài trợ dành nhóm liên kết, tiêu chí về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước và đóng quỹ BHXH cũng như lợi nhuận dương chỉ áp dụng với thành viên đứng đầu nhóm liên kết hay với tất cả các thành viên của nhóm liên kết?

Trả lời: Tiêu chí về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước và đóng quỹ BHXH cũng như lợi nhuận dương áp dụng chủ yếu cho tổ chức đứng đầu nhóm liên kết. Tuy nhiên, để tăng tính khả thi cho đề xuất, các thành viên tham gia nhóm liên kết cũng nên đáp ứng các tiêu chí trên.


Câu hỏi 11: Đối với khoản tài trợ dành cho nhóm liên kết, nếu được nhận tài trợ từ Dự án FIRST thì tiền sẽ được chuyển vào đâu?

Trả lời: Theo quy định của Dự án, thành viên đứng đầu nhóm liên kết sẽ thay mặt nhóm nhận tiền tài trợ của Dự án. Tiền có thể được chuyển vào tài khoản của đơn vị đứng đầu nhóm liên kết hoặc thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp sau khi nhóm liên kết đã thanh toán 50% chi phí.


Câu hỏi 12: Chúng tôi đã nghiên cứu và hợp tác thành công với các trường để sản xuất ra giống lúa mới, hiện nay đang chuẩn bị đưa vào kinh doanh. Chúng tôi có thể xin tài trợ từ Dự án FIRST được không? Hợp tác xã có thể là thành viên của nhóm liên kết không? Vốn vay có được tính là vốn đối ứng không?

Trả lời: Sản phẩm là giống lúa mới hoàn toàn hợp lệ. Hợp tác xã hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thì hoàn toàn hợp lệ để tham gia nhóm liên kết. Vốn vay có thể làm vốn đối ứng nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả đánh giá tiềm lực tài chính của nhóm liên kết.


Câu hỏi 13: Chúng tôi là công ty con trực thuộc công ty mẹ. Nếu cả công ty mẹ và công ty con cùng tham gia nhóm liên kết thì có được không?

Trả lời: Một trong những tiêu chí đánh giá hợp lệ khi tham gia vào nhóm liên kết là các cá nhân tổ chức và doanh nghiệp tham gia đảm bảo không có xung đột lợi ích. Doanh nghiệp, quỹ đầu tư tham gia nhóm liên kết không có quan hệ kiểm soát có tính chất chi phối lẫn nhau thông qua việc góp vốn đầu tư, góp vốn cổ phần vào doanh nghiệp tham gia.

Công ty mẹ kiểm soát vốn của công ty con thì khi tham gia nhóm liên kết chỉ tính là một thành viên. Vì vậy, công ty nào triển khai trực tiếp thì nên đứng ra tham gia chính.


Câu hỏi 14: Doanh nghiệp tăng giá trị nên báo cáo lỗ. Tuy nhiên, doanh nghiệp thực sự có năng lực. Vậy có hợp lệ không?

Trả lời: Một trong những tiêu chí đánh giá hợp lệ là doanh nghiệp phải có giá trị tài sản ròng (chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ) và lợi nhuận phải dương ở 03 năm/kỳ báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp doanh nghiệp chưa có đủ 3 năm (kể từ ngày thành lập) thì lợi nhuận và giá trị tài sản ròng ở năm gần nhất phải dương. Dự án chỉ căn cứ vào hồ sơ tài liệu để đánh giá. Cho dù trên thực tế doanh nghiệp rất có năng lực nhưng báo cáo lỗ thì đây cũng là một trong những khiến cho đề xuất của nhóm có thể bị loại.


Câu hỏi 15: Nếu đơn vị đứng đầu nhóm liên kết có giá trị tài sản thấp nhất so với các thành viên khác thì có hợp lệ không?

Trả lời: Theo yêu cầu của Dự án thì không có quy định về việc thành viên đứng đầu phải có giá trị tài sản cao nhất. Tuy nhiên, tiêu chí năng lực của đơn vị đứng đầu và các thành viên sẽ được xem xét kỹ lưỡng trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất. Vì vậy, nếu năng lực của doanh nghiệp đứng đầu nhóm liên kết không tốt lắm thì có thể bất lợi khi đánh giá. Tuy nhiên, nếu nhóm vẫn chọn như vậy thì không có quy định cấm.


Câu hỏi 16: Doanh nghiệp có sản phẩm rất tốt nhưng vai trò của viện/trường mờ nhạt thì có thể xin tài trợ được không?

Trả lời: Một trong những mục tiêu quan trọng của Dự án là thúc đẩy mối liên kết  giữa doanh nghiệp và viện/trường cũng như mối quan hệ giữa các doanh nghiệp với nhau. Vì vậy, trong đề xuất, nhóm liên kết cần nêu bật và làm rõ vai trò của viện/trường.


Câu hỏi 17: Công sản xuất thiết bị có được tính không? Công của người vận hành thiết bị có được tính không?

Trả lời: Dự án FIRST không tài trợ cho việc trả lương cho các cán bộ/nhân viên đang làm việc cho các thành viên của nhóm liên kết.


Câu hỏi 18: Trung tâm đổi mới công nghệ Việt-Hàn trực thuộc Tổng cục Đo lường Chất lượng Việt Nam (QUACERT) có thể đóng vai trò viện/trường trong nhóm liên kết không?

Trả lời: Theo tiêu chí hợp lệ của khoản tài trợ dành cho nhóm liên kết, một nhóm hợp tác phải có ít nhất là 05 thành viên, trong đó có ít nhất 02 công ty tư nhân và ít nhất một viện nghiên cứu hoặc trường đại học. Các thành viên còn lại của nhóm hợp tác có thể là các doanh nghiệp, và/hoặc các công ty liên doanh, và/hoặc các quỹ đầu tư mạo hiểm, và/hoặc các viện nghiên cứu, và/hoặc các trường đại học. Vậy, trung tâm có thể là thành viên thứ sáu của nhóm liên kết.


Câu hỏi 19: Việc giám sát các hoạt động của dự án được tài trợ như thế nào?

Trả lời: Việc giám sát các hoạt động của tiểu dự án sẽ tuân thủ quy định về giám sát đánh giá của NHTG và Dự án. Sau khi ký Thỏa thuận Tài trợ, đơn vị thụ hưởng sẽ được đào tạo về công tác này.


Câu hỏi 20: Doanh nghiệp có thể nộp hai đề xuất được không?

Trả lời: Trong quy định về tính hợp lệ của các đề xuất xin tài trợ thuộc ba khoản tài trợ, không có tiêu chí nào cấm một đơn vị nộp nhiều đề xuất. Lưu ý, các đề xuất phải khác nhau.


Câu hỏi 21 (chia sẻ của một đơn vị đã nộp hồ sơ trong vòng 1 nhưng không được trao tài trợ) Chúng tôi đã nhận được thông tin phản hồi từ phía Dự án FIRST về các ý kiến của Tổ TEC cũng như những hạn chế trong hồ sơ của chúng tôi. Chúng tôi hơi tiếc vì trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với Tổ TEC thì những vấn đề hạn chế đó lại không được đặt ra để chúng tôi làm rõ. Chúng tôi hy vọng trong vòng 2 này thì những hạn chế đó sẽ được nêu trong buổi phỏng vấn trực tiếp với Tổ TEC để ứng viên có cơ hội trả lời, làm rõ.

Trả lời: Đối với các Tiểu hợp phần 2a (GRI) và 2b2 (consortia) thì quy trình đánh giá của Tổ TEC như sau:

Các tài liệu của các đơn vị thụ hưởng sẽ được chuyển cho các thành viên của Tổ TEC để họ đánh giá độc lập thông qua hệ thống đánh giá trực tuyến. Sau khi có kết quả đánh giá trực tuyến BQLDA FIRST đã mời các chuyên gia này trực tiếp đến Văn phòng BQLDA để có thể phỏng vấn các đơn vị về những vấn đề cần giải trình thêm.

Về phía các cán bộ trong BQLDA, chúng tôi được phép chia sẻ thông tin với các đơn vị thụ hưởng đến trước hạn nộp hồ sơ quy định. Sau khi nhận hồ sơ chúng tôi sẽ niêm phong hồ sơ, thành lập hội đồng mở hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và chuyển các hồ sơ hợp lệ cho Tổ TEC. Đây là quy trình được giám sát chặt chẽ. Ý kiến của các chuyên gia khi chấm điểm trực tuyến bản thân các cán bộ quản lý hợp phần cũng không được biết, do đó chỉ được phép thông báo cho các ứng viên sau khi có kết quả.

Cũng có kinh nghiệm khá hay mà đơn vị có thể áp dụng đó là sau khi nộp hồ sơ lên Dự án FIRST, đơn vị có thể tự tổ chức hội đồng (có thể mời người ngoài, miễn là am hiểu về lĩnh vực của hồ sơ) để thử chấm điểm hồ sơ và đưa ra các góp ý.


Câu hỏi 22: Các công ty start-up có được tham gia vào nhóm liên kết hay không? Với những công ty mới thành lập thì thường khó có kết quả kinh doanh dương trong 3 năm liên tiếp. Liệu có quy định ngoại lệ cho những trường hợp này?

Trả lời: Dự án FIRST không phân định doanh nghiệp start-up và doanh nghiệp không phải start-up, miễn là doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân. Đối với doanh nghiệp start-up mới thành lập chưa có báo cáo tài chính thì sẽ được xem xét năng lực dựa trên nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, và ý tưởng doanh nghiệp.


Câu hỏi 23: Dự án yêu cầu lập kế hoạch tài chính dài hạn tầm nhìn 5-10 năm. Trong nhóm liên kết có nhiều công ty mà sản phẩm từ dự án này chỉ là một mảng trong kế hoạch kinh doanh của họ. Vậy Dự án có gợi ý gì trong việc lập kế hoạch tài chính đối với một consortia?

Trả lời: Theo yêu cầu của BQLDA FIRST, kế hoạch tài chính của nhóm hợp tác bao gồm 2 phần. Một là kế hoạch tài chính dài hạn của doanh nghiệp thể hiện năng lực tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt nếu doanh nghiệp là thành viên đứng đầu. Hai là kế hoạch tài chính khi các đơn vị trong nhóm kết hợp với nhau. Mô hình nhóm hợp tác cũng có thể coi là hình thức cổ phần hóa trên một sản phẩm khi các đơn vị thành viên đóng góp nguồn lực để nghiên cứu một sản phẩm, tạo ra sản phẩm, bán sản phẩm và chia lợi tức sau thuế. Kế hoạch tài chính của nhóm phải thể hiện được vòng đời của sản phẩm, sau 2 năm thực hiện dự án bao nhiêu phần sản phẩm được đưa ra thị trường, sau 5-10 năm sản phẩm sẽ thế nào, cổ phần đóng góp cũng như cách thức chia lợi tức thu được.

Nếu thành viên đứng đầu là doanh nghiệp, chúng tôi rất quan tâm về năng lực tài chính của đơn vị này, bao gồm sức mạnh tài chính và khả năng quản lý tài chính của đơn vị. Đối với thành viên đứng đầu là viện/trường, BQLDA FIRST sẽ xác định năng lực nghiên cứu khoa học của đơn vị cũng như khả năng huy động nguồn lực trí tuệ.


Câu hỏi 24: Doanh nghiệp khoa học công nghệ công lập có được nộp đơn xin tài trợ từ Dự án không?

Trả lời: Trong khuôn khổ Dự án FIRST chỉ đề cập đến viện nghiên cứu công lập. Đối với doanh nghiệp thì được chia thành doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân (công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn hoặc một thành viên). Hợp phần 2b2 yêu cầu phải có ít nhất 2 doanh nghiệp tư nhân và 1 đơn vị nghiên cứu, còn lại không phân biệt doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp khoa học công lập. Đây là một sự thí điểm vì trước đây ta vẫn băn khoăn rằng “ngân sách Nhà nước sẽ được phân bổ cho doanh nghiệp tư nhân như thế nào?” Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam đã ký Hiệp định Tài trợ đồng ý tài trợ cho các loại hình doanh nghiệp, không phân biệt đối tượng.


Câu hỏi 25: Yêu cầu 3 năm liền không lỗ đối với một doanh nghiệp khoa học công nghệ là một yêu cầu rất khó vì khoa học công nghệ là một “nghề đốt tiền”, những nhà sáng chế vĩ đại như ông Edison cũng rất nghèo. Có những lúc doanh nghiệp phải nợ lương công nhân. Rất mong Dự án FIRST có thể nới lỏng quy định này.

Trả lời:  Ban quản lý Dự án FIRST rất chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp khoa học công nghệ. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải tuân thủ các quy định của Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. Thông tư 218/2013/TT-BTC về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của nhà tài trợ quy định điều kiện được xem xét để tiếp cận vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chủ dự án là doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân như sau:

-         Tình hình tài chính lành mạnh, không bị lỗ trong 3 năm liền kề gần nhất với năm tiếp cận vốn ODA và vốn vay ưu đãi;

-         Không có lỗ lũy kế và đảm bảo ngưỡng an toàn về hệ số nợ, hệ số thanh toán;

-         Tại thời điểm đề xuất tiếp nhận vốn ODA và vốn vay ưu đãi, không có nợ quá hạn liên quan đến khoản nào được chính phủ bảo lãnh, các khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ và ngân sách nhà nước.

-         Nếu doanh nghiệp chưa đủ 3 năm hoạt động liên tục thì phải có văn bản của chủ sở hữu hoặc của công ty mẹ về cam kết trả nợ thay doanh nghiệp, trong trường hợp doanh nghiệp không trả được nợ vay của Chính phủ.


Câu hỏi 26: Hồ sơ tài chính chứng minh năng lực tài chính của các công ty phải nộp khi nào?

Trả lời: Các báo cáo tài chính trong 3 năm gần nhất cần được bao gồm trong hồ sơ đề xuất nộp cho BQLDA FIRST trước khi hết thời hạn nhận hồ sơ.


Câu hỏi 27: Đối với những doanh nghiệp chứng minh được là họ được hưởng chính sách giãn nợ thuế của địa phương thì có hợp lệ để tham gia Dự án FIRST không?

Trả lời: Những doanh nghiệp đã có quyết định của những cấp có thẩm quyền cho phép gia hạn thuế thì vẫn được coi là hợp lệ để trao tài trợ. Đối với những trường hợp khác thì Dự án FIRST vẫn phải tuân theo quy định của Chính phủ, cụ thể là Thông tư 218/2013/TT-BTC.


Câu hỏi 29: Dự án FIRST có cấp kinh phí cho các chuyên gia tiến hành nghiên cứu và phát triển sản phẩm không hay bắt buộc phải là chi phí đóng góp của các thành viên?

Trả lời: Nếu đơn vị cần mời các chuyên gia bên ngoài đơn vị để thực hiện công việc thì các chuyên gia này sẽ được thuê tuyển thông qua quá trình đấu thầu và được Dự án FIRST cấp kinh phí, tuy nhiên không quá 50%, phần còn lại do nhóm hợp tác chịu trách nhiệm.


Câu hỏi 30: Đối với các thành viên là viện/trường, nếu chỉ góp vốn vào nhóm dưới hình thức là các nghiên cứu và giải pháp công nghệ thì có được chấp nhận không?

Trả lời Điều này được quy định trong thỏa thuận hợp tác nội bộ - ai làm gì, kết quả thế nào, chịu trách nhiệm gì, đóng góp bao nhiêu, v.v.  Mặc dù Dự án FIRST không tài trợ cho chi phí tiền lương nhưng trong thỏa thuận hợp tác nội bộ vẫn được tính những chi phí đó.


Câu hỏi 31: Yêu cầu về vốn đối ứng của nhóm hợp tác có quy định cụ thể từng thành viên phải đóng góp như thế nào không hay chỉ cần đáp ứng yêu cầu tổng vốn đối ứng của nhóm lớn hơn hoặc bằng 50% tổng kinh phí thực hiện dự án?

Trả lời Thông tin về vốn đối ứng của nhóm hợp tác bao gồm 2 phần: Phần 1 là thông tin tổng quát về kinh phí xin Dự án FIRST tài trợ và kinh phí đối ứng của nhóm. Phần 2 là sự đóng góp của từng thành viên được thể hiện qua thỏa thuận hợp tác nội bộ: đóng góp những gì và đóng góp bao nhiêu.


PHỤ LỤC 2D: CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI - NHÓM GRI

Câu hỏi 1: Dự án có tài trợ cho các nội dung nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng không?

Trả lời: Dự án không tài trợ thuần túy cho một đề tài nghiên cứu cơ bản hay đề tài nghiên cứu ứng dụng, còn việc nội dung nghiên cứu cơ bản hay nội dung nghiên cứu ứng dụng nằm trong chuỗi các nội dung nghiên cứu thuộc nội hàm của đề xuất tài trợ thì việc đó hoàn toàn do tổ chức KH&CN công lập thấy cần phải thực hiện thì chủ động thực hiện để đáp ứng được sản phẩm đầu ra của đề xuất. Mục tiêu và tiêu chí tài trợ của Dự án FIRST đối với Tiểu hợp phần 2a là tài trợ cho các tổ chức KH&CN công lập thực hiện thành công đề án chuyển đổi theo định hướng thị trường, tự chủ và bền vững về tài chính. Điều đó có nghĩa là các khoản tài trợ của hợp phần này chủ yếu phục vụ cho việc thực hiện thành công đề xuất xin tài trợ của FIRST từ các tổ chức KH&CN nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển bền vững của tổ chức. Vì vậy đề xuất thường nhằm đích đến là tạo ra các công nghệ và các sản phẩm tiệm cận được thị trường ngay sau khi dự án thuộc khuôn khổ đề xuất kết thúc cũng như 5-10 năm sau khi dự án được tài trợ vẫn tiếp tục được phát triển đáp ứng mục tiêu tự chủ về tài chính của tổ chức. Các khoản tài trợ phụ thuộc vào nội dung cụ thể của đề xuất xin tài trợ, bao gồm: chi phí dành cho các dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, thiết bị nghiên cứu, thử nghiệm, mua quyền sở hữu trí tuệ bao gồm giấy phép, các hội thảo ở Việt Nam và nước ngoài, các chuyến đi học tập, đào tạo chuyên sâu ở Việt Nam và nước ngoài, các sửa chữa/cải tạo nhỏ, phổ biến kiến thức, các hoạt động truyền thông, các dịch vụ trực tuyến, các lệ phí có liên quan và các chi phí gia tăng hợp lệ. Dự án không hỗ trợ tiền công và tiền lương của các cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ đề xuất xin tài trợ.


Câu hỏi 2: Những phòng ban ở dưới thuộc các tổ chức KH&CN công lập đã tự chủ về tài chính thì có thuộc đối tượng được tài trợ không?

Trả lời: Nếu phòng ban đã có tư cách pháp nhân và hạch toán độc lập, có con dấu độc lập thì phòng ban này hợp lệ để nộp hồ sơ đề xuất khoản tài trợ của Dự án FIRST.


Câu hỏi 3: Thuyết minh hồ sơ đề xuất nên nhấn mạnh về đổi mới sản phẩm công nghệ hay nâng cao năng lực cán bộ?

Trả lời: Đơn vị có thể tham khảo thang điểm đánh giá trong đó có nhiều tiêu chí khác nhau. Chất lượng hồ sơ là sự hài hòa giữa chiến lược phát triển của đơn vị và sản phẩm tạo ra. Nếu đề xuất không cân đối, quá chú trọng vào sản phẩm mà không phù hợp với năng lực của đơn vị thì tính cạnh tranh không cao.


Câu hỏi 4: Trong số 4 triệu USD FIRST sẽ tài trợ bao nhiêu % cho đơn vị?

Trả lời: Dự án FIRST sẽ tài trợ 100%, tuy nhiên mọi sự đóng góp bằng hiện vật của đơn vị đều được hoan nghênh.


Câu hỏi 5: Chúng tôi là đại diện của trường đại học công lập tự chủ về tài chính. Vậy chúng tôi có thuộc đối tượng thụ hưởng của Tiểu hợp phần 2a không?

Trả lời: Tiểu hợp phần 2a hướng đến các tổ chức khoa học công nghệ công lập có định hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm và gắn với thị trường, bao gồm các viện nghiên cứu do Chính phủ thành lập, các viện nghiên cứu trực thuộc các Bộ ngành, và các viện nghiên cứu trực thuộc các trường đại học. Do đó trường đại học không thuộc đối tượng thụ hưởng của Tiểu hợp phần 2a. Nếu một tổ chức khoa học công nghệ thuộc trường đại học công lập được cấp phép hoạt động khoa học công nghệ thì hợp lệ để nộp hồ sơ đề xuất vào Tiểu hợp phần này.


Câu hỏi 6: Khi viết đề xuất thì kinh phí xin tài trợ nên xây dựng theo tỷ lệ nào đối với các hạng mục đầu tư về trang thiết bị, đầu tư về nhân lực?

Trả lời: Tỷ lệ này cần được xây dựng một cách hợp lý để thực hiện đề xuất. Việc xây dựng kinh phí sẽ thể hiện năng lực thiết kế dự án của đơn vị.


Câu hỏi 7: Nếu kết quả đề xuất của chúng tôi là một quy trình thì chúng tôi có thuộc đối tượng được tài trợ không?

Trả lời: Tính hợp lệ chỉ xét đến đối tượng là các tổ chức khoa học công nghệ công lập, không tính đến kết quả dự án.


Câu hỏi 8: Theo quy định của Dự án FIRST: tiền nhân công thực hiện dự án là kinh phí không hợp lệ. Vậy chúng tôi có thể xin kinh phí từ nguồn khác để chi cho nhân công thực hiện dự án xin tài trợ từ FIRST?

Trả lời: Được. Đề nghị lưu ý đảm bảo tránh trùng lặp.


Câu hỏi 9: Liệu những tổ chức KH&CN công lập có quy mô nhỏ có cơ hội để nhận tài trợ không?

Trả lời: Cơ hội nhận tài trợ của các ứng viên là ngang nhau. Trong tổng số 100 điểm có 20 điểm được dành cho việc đánh giá năng lực của đơn vị đề xuất. Những đơn vị có quy mô nhỏ có thể không đạt điểm tối đa cho tiêu chí này. Tuy nhiên những tiêu chí còn lại không bị ảnh hưởng bởi quy mô tổ chức.


Câu hỏi 10: Viện nghiên cứu thuộc các trường đại học tư nhân có được phép nộp hồ sơ vào Tiểu hợp phần này?

Trả lời: Không. Tiểu hợp phần 2a quy định đối tượng hợp lệ là các tổ chức khoa học công nghệ công lập.


Câu hỏi 11: Nếu viện nghiên cứu không đủ khả năng thu xếp nguồn vốn đối ứng lớn hơn hoặc bằng 50% tổng kinh phí thực hiện dự án thì sao?

Trả lời: Đối với Tiểu hợp phần này Dự án FIRST tài trợ 100% kinh phí thực hiện dự án đề xuất. Dự án FIRST khuyến khích các đơn vị đóng góp bằng hiện vật.


Câu hỏi 12: Những tổ chức khoa học công nghệ công lập mới chỉ tự chủ một phần tài chính thì có hợp lệ để tham gia Tiểu hợp phần này không?

Trả lời: Có.


Câu hỏi 13: Đơn vị có cần nộp lý lịch của tất cả các nhân viên trong đơn vị không hay chỉ cần lý lịch của các chuyên gia bộ chủ chốt tham gia đề xuất?

Trả lời: Đơn vị cần nộp lý lịch của những thành viên chủ chốt tham gia thực hiện dự án.


Câu hỏi 14: Đối với những dự án được phê duyệt thì hình thức báo cáo là gì?

Trả lời: Đơn vị sẽ phải viết báo cáo tiến độ theo yêu cầu của Dự án FIRST. Ngoài ra Dự án FIRST cũng sẽ trực tiếp xuống đơn vị để thực hiện công tác giám sát và đánh giá.


Câu hỏi 15: Khả năng cạnh tranh của sản phẩm cần lưu ý những điểm gì?

Trả lời: Bên cạnh việc chứng minh khả năng làm chủ công nghệ đơn vị cần chứng minh tính thương mại hóa, khả năng cạnh tranh, thị phần của sản phẩm. Đơn vị có thể bổ sung trong hồ sơ thỏa thuận hợp tác (nếu có) với các khách hàng tiềm năng để tăng tính thuyết phục.


Câu hỏi 16: Đối với những sản phẩm đã được thương mại hóa thì có được nộp đề xuất để mở rộng quy mô trên thị trường?

Trả lời: Được. Đơn vị cần chỉ rõ tính đổi mới sáng tạo của sản phẩm trong đề xuất để đạt mục tiêu mở rộng quy mô.


Câu hỏi 17: Thời gian để một bài báo được đăng trên báo quốc tế rất lâu. Nếu hết thời gian thực hiện đề xuất bài báo vẫn chưa được đăng thì có làm sao không?

Trả lời: Những kết quả đầu ra đã đăng ký đầu ra trong hồ sơ đề xuất cần phải thực hiện được trong khung thời gian đề xuất. Nếu thấy khả năng không thực hiện được là cao thì đơn vị không nên đưa kết quả đó vào.

Các tin khác