THÔNG BÁO TÀI TRỢ CỦA DỰ ÁN FIRST: “Tài trợ cho Chuyên gia giỏi nước ngoài về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo” của Dự án FIRST – Đợt III, năm 2017

Cập nhật: 25/10/2017 10:28
Xem lịch sử tin bài

THÔNG BÁO TÀI TRỢ CỦA DỰ ÁN FIRST

“Tài trợ cho Chuyên gia giỏi nước ngoài về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo” của Dự án FIRST – Đợt III, năm 2017

 

1.  Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) đã ký kết Hiệp định tài trợ (khoản tín dụng số 5257-VN) ngày 25/7/2013 để thực hiện Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” (Dự án FIRST). Chính phủ Việt Nam giao Bộ Khoa học và Công nghệ là Cơ quan chủ dự án. Dự án FIRST có mục tiêu chính là (i) xây dựng và thí điểm triển khai một số chính sách mới, góp phần hoàn thiện khung chính sách quốc gia khuyến khích phát triển KH&CN; (ii) nâng cao năng lực của các tổ chức KH&CN theo hướng chủ động gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp; (iii) đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp KH&CN.

Dự kiến một phần kinh phí tài trợ của Dự án sẽ được tài trợ cho các đề xuất thuộc Tiểu Hợp phần 1a của Dự án FIRST với nội dung “tài trợ cho Chuyên gia giỏi nước ngoài về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo”

2.  Mục đích của khoản tài trợ này nhằm khuyến khích các nhà khoa học giỏi nước ngoài bao gồm các Chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam hỗ trợ và hợp tác với các tổ chức khoa học, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp ở trong nước để triển khai thực hiện các dự án hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo chuyển giao tri thức thông qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu, sáng tạo, phát triển doanh nghiệp cho các tổ chức khoa học, doanh ngiệp trong nước. 

3.  Các đối tượng thụ hưởng hợp lệ của Dự án

Khoản tài trợ cho các Chuyên gia giỏi nước ngoài về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo" của Dự án FIRST sẽ tài trợ cho các đối tượng sau: các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học và/hoặc các doanh nghiệp (công lập hoặc tư nhân) và/hoặc các nhà nghiên cứu tư nhân hoặc các nhóm nghiên cứu của Việt Nam liên kết với các chuyên gia tài năng ở nước ngoài tham gia đề xuất để thực hiện các dự án hợp tác nghiên cứu, các chương trình đào tạo hướng dẫn, thúc đẩy sự chuyển giao (tiếp nhận trong nước) hoặc phát triển các hoạt động nghiên cứu và các bí quyết, và khuyến khích đầu tư về nghiên cứu/khoa học tại Việt Nam thuộc một trong 5 ngành ưu tiên sau: (a) công nghệ thông tin và truyền thông; (b) công nghệ sinh học và nông nghiệp; (c) vật liệu mới; (d) cơ khí và tự động hóa; và (e) các hàng hóa và dịch vụ công ích thuần túy như trắc địa, bản đồ, đo lường, khí tượng, thủy văn, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu

Bên đối tác là viện nghiên cứu, doanh nghiệp hay trường đại học Việt Nam sẽ đóng vai trò làm đại diện quản lý tài chính cho khoản tài trợ được nhận.

Bên cạnh đó, các bên tham gia đề xuất không được có mục đích bè phái, chia rẽ hay ly khai, phân biệt về dân tộc, chính trị, hay có công khai liên quan đến những vấn đề này.

4.   Khoản tài trợ cho các Chuyển gia giỏi về KHCN và đổi mới sáng tạo không vượt quá mức kinh phí tối đa tương đương với 200.000 đô la Mỹ.

Thời gian thực hiện Đề xuất đảm bảo nguyên tắc kết thúc Dự án trước thời điểm kết thúc Hiệp định tài trợ dự án (30/6/2019).

5.  Quy trình tuyển chọn và tiêu chí đánh giá các Đề xuất tài trợ

Các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân quan tâm đến nội dung, quy trình tuyển chọn, tiêu chí đánh giá các đề xuất tài trợ cho khoản tài trợ này có thể xem nội dung chi tiết tài liệu trong Sổ tay hướng dẫn tài trợ của Dự án FIRST (Grant Manual)-Phần A: Nội dung và Quy trình tài trợ cho Chuyên gia giỏi nước ngoài về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Tiểu Hợp phần 1a) được Dự án FIRST đăng tải trên cổng thông tin điện tử: www.first-most.vn.

6.  Hình thức nộp hồ sơ đề xuất:

Các ứng cử viên sẽ phải hoàn thành Hồ sơ đề xuất tham dự bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, và nộp cho Ban Quản lý Dự án FIRST bằng cả 02 hình thức: trực tuyến (online) và bản cứng (hard copy) có dấu và chữ ký hợp lệ của người đại diện có thẩm quyền. Mỗi đơn vị cần mở tài khoản truy cập website để điền thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến (xem qui trình mở tài khoản).

Các ứng cử viên quan tâm có thể truy cập tại đây để sử dụng Mẫu hồ sơ hướng dẫn xin tài trợ hoặc theo đường link sau: http://first-most.vn/chuyen-gia-gioi-nn-va-nvnonn/mau-ho-so-de-xuat-tai-tro_t114c10n144

7.   Thời hạn nộp đề xuất:

Hồ sơ đề xuất của các đơn vị tham gia bao gồm cả hồ sơ đề xuất trực tuyến online và bản hard copy phải được hoàn thành và gửi về cho Ban Quản lý Dự án FIRST trước 17h ngày 15 tháng 12 năm 2017.

Hồ sơ đề xuất (bản hard copy) tiếng Anh và tiếng Việt được niêm phong và gửi về cho Ban Quản lý Dự án FIRST (qua đường bưu điện/chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp) theo địa chỉ sau:

·  Ban Quản lý Dự án "Đẩy mạnh Đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ" – (FIRST) – Bộ Khoa học và Công nghệ.

·  Địa chỉ: Tầng 15 – Tòa nhà Thăng Long, số 98A – Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội - Việt Nam.

·  Tel: +84-24-62864961 - Fax: +84-24-62864956

·  Phó Giám đốc phụ trách Dự án: ông Lương Văn Thắng - Email: lvthang@first-most.vn

8.  Hỗ trợ các đơn vị quan tâm lập Hồ sơ Đề xuất:

Các ứng cử viên quan tâm đến Dự án, trong quá trình lập hồ sơ đề xuất nếu có vướng mắc cần hỗ trợ từ Dự án FIRST có thể gửi thông tin trực tiếp về cho Dự án theo địa chỉ nói trên hoặc theo e-mail: grants@first-most.vn

Hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại: 091 3247708 (ông Tạ Bá Hưng – CB phụ trách hợp phần) để được hỗ trợ giải đáp các thắc mắc.

Để hỗ trợ các đơn vị quan tâm lập Hồ sơ đề xuất, Ban Quản lý Dự án FIRST dự kiến tổ chức 2 cuộc hội thảo “Giới thiệu Dự án FIRST và hướng dẫn viết Hồ sơ đề xuất tài trợ” theo kế hoạch tổ chức như sau:

 

- Hội thảo tại Hà Nội: ngày 08 tháng  11 năm 2017 (link đăng ký tại đây)

- Hội thảo tại TP Hồ Chí Minh: ngày 10 tháng 11 năm 2017 (link đăng ký tại đây)

 

Các đơn vị quan tâm có thể điền phiếu đăng ký tham dự hội thảo tại link tương ứng trước ngày 06 tháng 11 năm 2107. Ban Quản lý Dự án FIRST sẽ gửi giấy mời chính thức cho các đơn vị đăng ký tham gia.

 

Phó Giám Đốc

Phụ trách Dự án

 

 

Lương Văn Thắng