Mẫu hồ sơ đề xuất tài trợ

Cập nhật: 31/07/2014 13:48
Xem lịch sử tin bài

Khi lập đề xuất tài trợ, các đơn vị phải đảm bảo rằng Đề xuất phải phù hợp với các quy định chung của Dự án. Đồng thời Đề xuất tài trợ phải cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu theo các Form mẫu đính kèm dưới đây.


 - Mục A: Thư Đề xuất xin tài trợ

 - Mục B: Mẫu Thuyết minh Đề xuất

 - Mục C: Bảng Kế hoạch thực hiện đề xuất

 - Mục D: Bảng Danh mục đề xuất tài trợ

 - Mục E: Bảng dự toán kinh phí đề xuất tài trợ

 - Mục F: Lý lịch của các chuyên gia tham gia Đề xuất

 - Mục G: Kế hoạch đấu thầu của đề xuất

 - Mục H: Thông tin về an toàn môi trường và xã hội của Dự án Đề xuất

 - Mục I: Thỏa thuận tài trợ


Tải tất cả biểu mẫu tại ĐÂY.

CHÚ Ý: (i) Tất cả hồ sơ đề xuất phải xây dựng bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, sau đó nộp về Ban Quản lý Dự án theo cả 02 hình thức: trực tuyến và bản cứng (hard copy); (ii) mỗi đơn vị cần mở tài khoản truy cập website để khai và nộp hồ sơ trực tuyến (xem qui trình mở tài khoản).

Các tin khác
Câu hỏi thường gặp - (23/05/2014 08:46) Tiêu chí lựa chọn - (15/05/2014 13:44)