Tập huấn quản lý tài chính cho các đơn vị thụ hưởng chuẩn bị ký hợp đồng tài trợ với Dự án FIRST

Cập nhật: 09/04/2015 15:53
Xem lịch sử tin bài

Nhằm trang bị kiến thức và hệ thống những kiến thức cơ bản, nâng cao năng lực quản lý tài chính - kế toán cho các đơn vị thụ hưởng chuẩn bị ký hợp đồng tài trợ với Dự án FIRST, ngày 07/04, Dự án FIRST đã tổ chức một lớp tập huấn tại khách sạn Candle – Hà Nội. Tham dự Hội thảo có gần 100 học viên là lãnh đạo, cán bộ tài chính kế toán của các đơn vị và BQL Dự án FIRST.

Tập huấn quản lý tài chính cho các đơn vị thụ hưởng chuẩn bị ký hợp đồng tài trợ với Dự án FIRST

Nhằm trang bị kiến thức và hệ thống những kiến thức cơ bản, nâng cao năng lực quản lý tài chính - kế toán cho các đơn vị thụ hưởng chuẩn bị ký hợp đồng tài trợ với Dự án FIRST, ngày 07/04, Dự án FIRST đã tổ chức một lớp tập huấn tại khách sạn Candle – Hà Nội. Tham dự Hội thảo có gần 100 học viên là lãnh đạo, cán bộ tài chính kế toán của các đơn vị và BQL Dự án FIRST.


Học viên tham gia lớp tập huấn được các giảng viên là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - kế toán truyền đạt những nội dung các văn bản quy định về quản lý tài chính trong lĩnh vực KHCN; các quy định chung trong quản lý tài chính dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ; các quy định quản lý tài chính dự án (PIM) và cách thức lập kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính, kiểm tra giám sát, quyết toán tài chính.


Tại lớp tập huấn, các học viên cũng đã thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc để các giảng viên giải đáp, hướng dẫn thực hiện trong công tác kế toán - tài chính. Thông qua lớp tập huấn giúp cho lãnh đạo và cán bộ kế toán tài chính của các đơn vị cập nhật, nắm bắt các nội dung mới trong công tác quản lý tài chính - kế toán, nâng cao trình độ công tác quản lý tài chính - kế toán để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao./.