Lễ ký Thỏa thuận hợp tác đầu tiên cho khoản tài trợ hợp phần GRI

Cập nhật: 31/12/2015 15:50
Xem lịch sử tin bài

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác đầu tiên cho khoản tài trợ hợp phần GRI – “Làm chủ công nghệ chọn tạo và nâng cao năng lực sản xuất giống lúa có các đặc tính nổi trội và giá trị kinh tế cao, góp phần đảm bảo sự tự chủ của Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long”

     Ngày 29/12/2015, tại Hà Nội, Ban Quản lý Dự án Đẩy mạnh Đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và Công nghệ và Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác Tài trợ đề xuất “Làm chủ công nghệ chọn tạo và nâng cao năng lực sản xuất giống lúa có các đặc tính nổi trội và giá trị kinh tế cao, góp phần đảm bảo sự tự chủ của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long” với tổng giá trị hợp đồng lên tới 66 tỷ VNĐ, tương đương hơn 3 triệu USD.

Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ

     Thông qua việc thực hiện dự án này, Viện lúa đồng bằng sông Cửu long sẽ  làm chủ công nghệ chọn tạo giống lúa để tạo ra được một số giống lúa mới có giá trị kinh tế cao (năng suất cao, chất lượng tốt, thích nghi rộng và chống chịu được sâu bệnh). Nhờ vậy Viện có thể hoàn thiện một cách đồng bộ nguồn nhân lực và trang thiết bị phục vụ nghiên cứu chọn tạo giống, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất giống lúa đạt trình độ quốc tế.  Tính tự chủ của  Viện sẽ được đảm bảo bằng việc tăng thêm nguồn thu đến 30%-35% sau khi kết thúc dự án.

     Đây là khoản tài trợ đầu tiên của Dự án được ký kết nhằm hỗ  trợ chuyển đổi các tổ chức KH&CN công lập theo Nghị định 115 của Chính phủ. Việc cấp vốn tài trợ cho các tổ chức KH&CN công lập được thực hiện theo phương thức công khai và minh bạch. Quá trình lựa chọn đánh giá theo các tiêu chí cụ thể trên cơ sở các đề xuất của từng đơn vị thụ hưởng. Với tiêu chí đầu tư đúng, đủ và đến ngưỡng theo yêu cầu cụ thể của từng đơn vị xin tài trợ, dự án hy vọng  sẽ hỗ trợ các tổ chức này thực hiện thành công kế hoạch chiến lược chuyển đổi từ mô hình quản lý hành chính “truyền thống” sang hình thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhà nước giao và các nguồn lực khác của tổ chức khoa học công nghệ.

     Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ - FIRST” là dự án đầu tiên về Khoa học và Công nghệ do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Với triết lý nghiên cứu KHCN luôn luôn lắng nghe tiếng nói của thị trường, các nhà khoa học luôn song hành và hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dự án FIRST sẽ là công cụ nhằm góp phần làm thay đổi cách tiếp cận khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống.  

     Theo thiết kế, một trong những hợp phần lớn và quan trọng của dự án FIRST là góp phần thúc đẩy các tổ chức KH&CN công lập nâng cao tính tích cực, chủ động và sáng tạo, tạo điều kiện gắn nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức này góp phần tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ của đất nước.

     Tăng cường tính tự chủ cho các tổ chức KHCN công lập là chủ trương lớn của Nhà nước. Viện lúa đồng bằng sông Cửu long đã xây dựng đề án chuyển đổi theo mô hình tự chủ tự chịu trách nhiệm  theo chủ trương lớn của nhà nước và đề án này được phê duyệt từ năm 2007. Viện lúa đồng bằng sông Cửu long hy vọng sẽ trở thành một viện nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp và sẽ trở thành một trong số 30 viện nghiên cứu  KHCN đẳng cấp khu vực (theo mục tiêu chiến lược quốc gia đến năm 2020. Hy vọng rằng  với sự thành công dự án này, Viện nghiên cứu lúa đồng bằng sông Cửu long có thể tự tin thể góp phần giải quyết các bài toán KHCN cùa đất nước.

     Một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác Tài trợ:

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Bộ KH&CN phát biểu tại Lễ ký kết

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ông Nguyễn Duy Sơn, Q.Giám đốc quản lý danh mục dự án Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Ông Nguyễn Hồng Sơn, Viện trưởng Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long