Hội thảo về ứng dụng kỹ thuật chiếu sáng nhân tạo trong nông nghiệp công nghệ cao được tổ chức tại Cần Thơ

Cập nhật: 07/08/2014 11:11
Xem lịch sử tin bài

Dự án “Đẩy mạnh Đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ - FIRST” Bộ Khoa học và Công nghệ, BQLDA sẽ tổ chức Hội thảo “Dự án FIRST và liên kết doanh nghiêp-viện nghiên cứu/ trường đại học với ứng dụng kỹ thuật chiếu sáng nhân tạo trong nông nghiệp công nghệ cao” vào ngày 22/8 và 23/8 năm 2014, tại Thành phố Cần Thơ.

Hội thảo về ứng dụng kỹ thuật chiếu sáng nhân tạo trong nông nghiệp công nghệ cao được tổ chức tại Cần Thơ

Cần Thơ là một trong những địa phương đi đầu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản. Tại đây cũng có nhiều cơ sở nghiên cứu và sản xuất cây lương thực, rau, hoa và cây ăn quả đã và đang áp dụng công nghệ chiếu sáng vào sản xuất có tiềm năng lớn để các doanh nghiệp liên kết với các cơ sở nghiên cứu hình thành các nhóm liên kết theo các tiêu chí của dự án FIRST. Bộ khoa học Công nghệ, BQLDA FIRST mong muốn thông qua hội thảo này, các doanh nghiệp, người nông dân, viện nghiên cứu, trường đại học trong lĩnh vực nông nghiệp có thể gặp gỡ, trao đổi và khai thác cơ hội hợp tác nghiên cứu để  tham gia dự án FIRST cũng như  liên kết trong những hoạt động hợp tác phát triển KHCN trong tương lai.

 

Hội thảo nằm trong kế hoạch thực hiện  mục tiêu dài hạn của Dự án là góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp để tạo thêm giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

 

Dự kiến sẽ có 150 người tham dự hội thảo, đến từ  Bộ KHCN, Bộ Nông nghiệp, các Sở, các Viện nghiên cứu, trường đại học và đại diện doanh nghiệp.