Bộ trưởng Nguyễn Quân trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp KHCN cho bà Keiko Sato

Cập nhật: 02/07/2015 13:18
Xem lịch sử tin bài

Để ghi nhận sự đóng góp to lớn và tình cảm sâu sắc đối với Dự án FIRST nói riêng và ngành KH&CN nước nhà nói chung, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ra quyết định trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ cho bà Keiko Sato trước khi bà rời Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam để nhận công tác mới.

Bộ trưởng Nguyễn Quân trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp KHCN cho bà Keiko Sato

Ngày 2 tháng 7 năm 2015, tại trụ sở Bộ KH&CN, lễ trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ cho bà Keiko Sato, Giám đốc phụ trách Danh mục dự án đầu tư của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam được tổ chức long trọng và thân mật với sự hiện diện của Bộ trưởng Nguyễn Quân cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ KH&CN và đại diện của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

 

Trong quá trình phát triển khoa học và công nghệ, Việt Nam luôn nhận được sự hỗ trợ quý báu của các đối tác đa phương, trong đó có Ngân hàng Thế giới. Với việc phê duyệt và đi vào triển khai của Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ (FIRST) do Ngân hàng Thế giới tài trợ, lần đầu tiên trong lịch sử tiếp nhận và triển khai Viện trợ phát triển chính thức (ODA), ngành khoa học và công nghệ nước ta nói chung, Bộ KH&CN nói riêng được giao làm chủ đầu tư và chủ trì dự án ODA đa phương.
 
Mục tiêu của Dự án FIRST là hỗ trợ phát triển KH&CN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo công nghệ thông qua: xây dựng và thí điểm triển khai một số chính sách mới góp phần hoàn thiện khung chính sách quốc gia khuyến khích phát triển KH&CN; Nâng cao năng lực của các tổ chức KH&CN công lập theo hướng chủ động gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường và các doanh nghiệp; Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo công nghệ trong các doanh nghiệp, thúc đẩy hình thành và phát triển các doanh nghiệp KH&CN. Dự án đang được tích cực triển khai theo tiến độ và hứa hẹn đạt được kết quả như thiết kế.
 
Để có được kết quả của Dự án như hiện nay, ngoài những nỗ lực của các đối tác trong nước có liên quan, phải kể đến sự đóng góp đầy trách nhiệm và thiện cảm sâu sắc đối với ngành khoa học và công nghệ Việt Nam của bà Keiko Sato, Giám đốc phụ trách Danh mục dự án đầu tư của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, chịu trách nhiệm về chương trình tại Việt Nam. Công lao quan trọng của cá nhân bà Keiko Sato được thể hiện không những trong quá trình hình thành, xây dựng và đàm phán, phê duyệt Dự án mà còn được ghi nhận trong việc theo dõi, đôn đốc sát sao, cùng bàn bạc, đưa ra sáng kiến tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động của Dự án được triển khai,  bảo đảm tiến độ và chất lượng.
 
Để ghi nhận sự đóng góp to lớn này, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ra quyết định trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ cho bà Keiko Sato trước khi bà rời Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam để nhận công tác mới.
 
Việc trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ cho bà Keiko Sato thể hiện sự tri ân và đánh giá cao của Bộ KH&CN đối với cá nhân bà cũng như đối với đội ngũ cán bộ của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trong hợp tác và hỗ trợ khoa học công nghệ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.