Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/IGP/G02: " Thiết lập hệ thống lưu trữ dữ liệu và tính toán hiệu năng cao"

Cập nhật: 20/03/2019 10:00
Xem lịch sử tin bài

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(MUA SẮM HÀNG HÓA)

DỰ ÁN ĐẨY MẠNH ĐỔ MỚI SÁNG TẠO THÔNG QUA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (FIRST)

Khoản tín dụng số 5257-VN

Tiểu dự án: “Thiết lập hệ thống quan trắc tăng cường và hệ thống dự báo, cảnh báo độ phân giải cao hạn ngắn, cực ngắn dông, mưa lớn và ngập lụt đô thị cho thành phố Hà Nội phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”

Tiêu đề Hợp đồng: Thiết lập hệ thống lưu trữ dữ liệu và tính toán hiệu năng cao

Số trích yếuFIRST/2a/IGP/G02

1.           Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án:" Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ"  (FIRST)và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng Thiết lập hệ thống lưu trữ dữ liệu và tính toán hiệu năng cao.

2.          Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-IGP, Viện Vật lý Địa cầu mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng “Thiết lập hệ thống lưu trữ dữ liệu và tính toán hiệu năng cao”, bao gồm các nội dung sau:

STT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng mời thầu

Tiến độ cung cấp

Địa điểm cung cấp

 

Thiết lập hệ thống lưu trữ dữ liệu và tính toán hiệu năng cao

Hệ thống

 

03 tháng

Nhà A8, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

1

Nút tính toán, xử lý dữ liệu

Bộ

24

 

2

Nút quản trị cụm, truy cập, quản lý lưu trữ

Bộ

3

 

3

Khay lưu trữ tốc độ cao 48TB

Bộ

1

 

4

Khay lưu trữ mở rộng 

Bộ

5

 

5

Bộ chuyển đổi IB FDR 36 cổng

Bộ

1

 

6

Bộ lưu điện 30KVA/25KW

Bộ1
7Điều hoà 18K BTU

Bộ 

2

 

8

Tủ 42U

Bộ

2

 

9

Bộ định tuyến, tường lửa

Bộ

1

 

10

Bộ chuyển đổi KVM

Bộ

1

 

11

Bộ chuyển đổi Gigabit 48 cổng

Bộ

1

 

12

Phụ kiện (dây điện, ổ cắm, ốc vít)

Bộ

1

 

13

Trình biên dịch OpenACC

Gói

2

 

14

Trình biên dịch OpenCL

Gói

1

 

15

Dịch vụ thiết lập phần cứng, cài đặt phần mềm, tinh chỉnh, chạy thử và đào tạo sử dụng hệ thống lưu trữ dữ liệu và tính toán hiệu năng cao đặt phần mềm, tinh chỉnh, chạy thử và đào tạo sử dụng hệ thống lưu trữ dữ liệu và tính toán hiệu năng cao

DV

1

 

3.        Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4.         Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

•     Doanh thu bình quân hàng năm trong vòng 3 năm gần đây nhất tối thiểu 25.000.000.000 VNĐ. Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, tổng doanh thu của tất cả các thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu, đồng thời doanh thu của một thành viên phải đáp ứng 40% của yêu cầu và từng thành viên phải đáp ứng 25% của yêu cầu.

•     Nhà thầu phải chứng minh khả năng tiếp cận với hoặc tính sẵn có của tài sản có tính thanh khoản cao (tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng MỘT NĂM), hạn mức tín dụng hoặc các nguồn lực tài chính khác, các cam kết ròng hiện tại để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xem xét là 3.000.000.000 VNĐ

•     Nhà thầu phải tham gia vào ít nhất 01 hợp đồng đã được thực hiện thành công trong 03 năm vừa qua (tính từ ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thầu), và có tính chất tương tự như Hàng hoá được đề xuất, trong đó giá trị của sự tham gia của Nhà thầu tối thiểu 9.500.000.000 VND. Trong trường hợp nhà thầu là Liên danh, tổng giá trị hợp đồng (ít nhất 01 hợp đồng) của tất cả các thành viên Liên danh phải đáp ứng yêu cầu, đồng thời một thành viên phải có ít nhất 01 hợp đồng có giá trị mỗi hợp đồng ≥ 7 tỷ đồng và từng thành viên phải có ít nhất 01 hợp đồng ≥ 3 tỷ đồng.

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5.        Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-IGP, Viện Vật lý Địa cầu –  Trần Thị Nhung phòng 107 tầng 1 Nhà A8, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội và kiểm tra hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính từ 08.00 giờ đến 17.00 giờ tại địa chỉ nêu trên.

6.       Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng). Thời gian mở bán hồ sơ mời thầu bắt đầu từ 9 giờ 00 phút ngày 26 tháng 03 năm 2019 đến 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019. Phương thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức giao trực tiếp tại địa chỉ nêu ở mục 5 hoặc gửi bưu điện đến địa chỉ của nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7.    Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới vào lúc hoặc trước 09 giờ ngày 26 tháng 04 năm 2019. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới vào lúc 09 giờ 30’ ngày 26 tháng 04 năm 2019.

8.         Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9.         Địa chỉ liên hệ: Nhà A8, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội.


 

Người nhận: Nguyễn Văn Hiệp - Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-IGP, Viện Vật lý Địa cầu

Quốc gia: Việt Nam

Số tầng/số phòng: Phòng 203, tầng 2  

Số điện thoại: + 84 24 37564380; Số fax:   +84 24 38364696

Địa chỉ e-mail:  vanthu@igp.vast.vnagpc.igp.vast@gmail.comTrang Web: igp-vast.vn

Các tin khác