Thông báo mới thầu gói thầu FIRST/CLRRI/G04: Cung cấp thiết bị phục vụ bảo tồn In-vitro và nghiên cứu nuôi cấy mô tế bào và thiết bị phục vụ lưu trữ ngân hàng quỹ gien

Cập nhật: 28/03/2017 15:20
Xem lịch sử tin bài

DỰ ÁN ĐẨY MẠNH ĐỔ MỚI SÁNG TẠO THÔNG QUA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (FIRST)

Khoản tín dụng số 5257-VN

TIỂU DỰ ÁN:  “Làm chủ công nghệ chọn tạo và nâng cao năng lực sản xuất giống lúa có các đặc tính nổi trội và giá trị kinh tế cao, góp phần đảm bảo sự tự chủ của Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long” (FIRST-CLRRI)

Thỏa thuận tài trợ số: 01/FIRST/CLRRI/GRANT      

Tiêu đề Hợp đồng: Cung cấp thiết bị phục vụ bảo tồn In-vitro và nghiên cứu nuôi cấy mô tế bào và thiết bị phục vụ lưu trữ ngân hàng quỹ gien

Số trích yếu: FIRST/CLRRI/G04

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án “Đẩy mạnh đổ mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” (Dự án FIRST) và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng: Cung cấp thiết bị phục vụ bảo tồn In-vitro và nghiên cứu nuôi cấy mô tế bào và thiết bị phục vụ lưu trữ ngân hàng quỹ gien thuộc Tiểu dự án “Làm chủ công nghệ chọn tạo và nâng cao năng lực sản xuất giống lúa có các đặc tính nổi trội và giá trị kinh tế cao, góp phần đảm bảo sự tự chủ của Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long” (Tiểu dự án FIRST-CLRRI) thuộc Tiểu hợp phần 2.a của Dự án FIRST.

2. Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-CLRRI mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng Cung cấp thiết bị phục vụ bảo tồn In-vitro và nghiên cứu nuôi cấy mô tế bào và thiết bị phục vụ lưu trữ ngân hàng quỹ gien bao gồm các loại như sau:

STT

Danh mục hàng hóa

Số lượng

Đơn vị tính

Địa điểm giao hàng

Thời hạn giao hàng

1

Tủ cấy (Biosafety cabinet)

02

Chiếc

Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, Xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, Tp. Cần Thơ

120 ngày

2

Máy lắc (Shaker)

02

Chiếc

3

Tủ sinh trưởng (Plan growth chamber)

01

Chiếc

4

Máy lọc nước siêu sạch (Laboratory water purification system)

01

Hệ thống

5

Máy ly tâm công suất lớn (Large centrifuge)

01

Chiếc

6

Nồi hấp vô trùng loại lớn (Large Autocalve)

01

Chiếc

7

Tủ hút (Fume hood)

02

Chiếc

8

Giá nuôi cấy (culture rack)

10

Chiếc

9

Tủ ấm lạnh

02

Chiếc

10

Máy lạnh (Cụm máy nén dàn ngưng tụ, dàn bay hơi, hệ thống điều khiển)

01

Hệ thống

11

Bàn thí nghiệm chuyên dụng

10

Bộ

12

Thiết bị khử trùng que cấy

02

Chiếc

13

Tủ lạnh sâu

01

Chiếc

14

Máy đo độ ẩm

01

Chiếc

15

Tủ thúc mầm

01

Chiếc

16

Máy dán bao nhôm

01

Chiếc

17

Máy dập hộp

01

Chiếc

18

Máy đếm hạt

01

Chiếc

19

Kính lúp để bàn có đèn

01

Chiếc

20

Đèn soi mẫu

02

Chiếc

21

Máy hút ẩm

02

Chiếc

22

Máy ảnh KTS

02

Chiếc

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong Hướng dẫn Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Các khoản tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới (Tháng 1/2011), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

·        Được thành lập tối thiểu 3 năm

·        Doanh thu bình quân 3 năm gần đây 2013, 2014, 2015: ≥ 9 tỷ đồng

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ: Ông Huỳnh Văn Nghiệp - Phụ trách công tác Đấu thầu và kiểm tra hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính từ 08.00 giờ đến 17.00 giờ tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 1.000.000 đồng. Phương thức thanh toán là tiền mặt, chuyển khoản. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau: gửi thư bảo đảm bằng máy bay nếu người nhận ở nước ngoài, và giao trực tiếp hoặc gửi bưu điện nếu người nhận ở trong nước. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7. Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng chẵn), Đồng tiền: Việt nam đồng, theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc séc bảo chi.

8. Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới địa chỉ Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-CLRRI, Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, Xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, Tp. Cần Thơ vào lúc hoặc trước 10 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2017. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, Xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, Tp. Cần Thơ vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2017.

9. Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

10. Thời gian phát hành HSMT: từ 10 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 03 năm 2017 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2017.

11. Địa chỉ liên hệ: Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-CLRRI, Phòng 120, Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, Xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, Tp. Cần Thơ

Người nhận: Ông Trần Ngọc Thạch hoặc Ông Huỳnh Văn Nghiệp

Điện thoại: +84 710 3861954; +84 914211078

Số fax: + 84 710 3861457

Email: Giám đốc Ban quản lý Tiểu Dự án: thach69@gmail.com

Cán bộ Phụ trách Đấu thầu: huynhvannghiep.clrri@gmail.com

           Website: www.clrri.org

Các tin khác