Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/KEYLAB-PRT/G13: Cung cấp các thiết bị đánh giá vật liệu nano

Cập nhật: 30/01/2018 14:14
Xem lịch sử tin bài

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(MUA SẮM HÀNG HÓA)

 

DỰ ÁN ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÔNG QUA NGHIÊN CỨU, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (FIRST)

Khoản tín dụng số 5257-VN

 

TIỂU DỰ ÁN: "Nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu xúc tác dị thể và vật liệu nano trong lĩnh vực lọc dầu sinh học, sản xuất năng lượng vì sự phát triển bền vững"

Thỏa thuận tài trợ số: 06/FIRST/2a/KEYLABPRT

Tiêu đề Hợp đồng: Cung cấp các thiết bị đánh giá vật liệu nano

Số trích yếu: FIRST/2a/KEYLAB-PRT/G13

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ, và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng: "Cung cấp các thiết bị đánh giá vật liệu nano" thuộc Tiểu Dự án: "Nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu xúc tác dị thể và vật liệu nano trong lĩnh vực lọc dầu sinh học, sản xuất năng lượng vì sự phát triển bền vững" (Tiểu dự án FIRST-KEYLABPRT) thuộc Tiểu hợp phần 2.a của Dự án FIRST.

2. Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-KEYLABPRT - Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng: "Cung cấp các thiết bị đánh giá vật liệu nano" cụ thể như sau:  

STT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị tính

Khối lượng/Số lượng

Địa điểm giao hàng

Thời hạn giao hàng

1

Thiết bị đo kích thước tiểu phân nano

Thiết bị

01

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu - Số 2 - Phạm Ngũ Lão - Hoàn Kiếm - Hà Nội

4-12 tuần

2

Hệ thiết bị điện hóa

Hệ

01

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu - Số 2 - Phạm Ngũ Lão - Hoàn Kiếm - Hà Nội

4-12uần

 

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới ban hành tháng 1/2011) (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

·        Được thành lập tối thiểu 5 năm

·        Doanh thu bình quân 3 năm gần đây 2014, 2015, 2016: ≥ 10 tỷ đồng Việt Nam

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ: Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Cán bộ phụ trách công tác đấu thầu Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu (Email: trangntt81@yahoo.com) và kiểm tra hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính từ 08.00 giờ đến 17.00 giờ tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng). Phương thức thanh toán là tiền mặt. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau gửi thư bảo đảm bằng máy bay nếu người nhận ở nước ngoài, và giao trực tiếp hoặc gửi bưu điện nếu người nhận ở trong nước. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 VNĐ (Bốn mươi triệu đồng chẵn), Đồng tiền: Việt Nam đồng, theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc séc bảo chi.

8. Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới địa chỉ: Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-KEYLABPRT, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu, Số 2, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc hoặc trước 15 giờ 00 ngày 28 tháng 02 năm 2018. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 28/02/2018.  

9. Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

10. Thời gian phát hành HSMT: từ 15 giờ 00 ngày 29 tháng 01 năm 2018 đến trước 15 giờ 00 ngày 28 tháng 02 năm 2018.

11. Địa chỉ liên hệ: Ban Quản lý Tiểu dự án FIRST-KEYLABPRT, Phòng 47, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu, Số 2, Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Thu Trang

Điện thoại: +84 24 22189 067

E-mail: trangntt81@yahoo.com

Trang Web: http://keylabprt.com.vn

 

                                                                            BQL TIỂU DỰ ÁN FIRST-KEYLABPRT

                                                                              GIÁM ĐỐC         

 

Các tin khác