Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HONGLAM/G03: Chế tạo khuôn đúc sản xuất cừ mẫu thử nghiệm

Cập nhật: 07/12/2017 09:42
Xem lịch sử tin bài

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Gói thầu số: FIRST/2b2/HONGLAM/G03

“Chế tạo khuôn đúc sản xuất cừ mẫu thử nghiệm”

1. Nhóm hợp tác Hồng Lâm thực hiện bao gồm 05 thành viên do Công ty Cổ phần xây dựng công trình Hồng Lâm làm thành viên đứng đầu đã nhận được khoản tài trợ từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới của Dự án “Đẩy mạnh Đổi mới Sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ - FIRST” (Bộ Khoa học và Công nghệ) theo phương thức thực hiện có đối ứng với tỷ lệ 46,7% vốn tài trợ từ Dự án FIRST và 53,3% kinh phí đối ứng từ Nhóm hợp tác Hồng Lâm để thực hiện đề xuất “Nghiên cứu và phát triển công nghệ kè cừ xiên bê tông cốt sợi để chống xói lở bờ sông, bờ kênh kết hợp với chỉnh trang và bảo vệ các khu dân cư vùng Đồng bằng Sông Cửu Long” (Tiểu dự án FIRST-HỒNG LÂM) theo Thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/HONGLAM/04/2017 ký ngày 01/6/2017 giữa Ban QLDA FIRST và Nhóm hợp tác Hồng Lâm. Nhóm hợp tác dự định dùng một phần tiền tài trợ đó và kinh phí đối ứng theo tỷ lệ nêu trên để thanh toán một phần của hợp đồng Chế tạo khuôn đúc sản xuất cừ mẫu thử nghiệm.

2. Công ty Cổ phần xây dựng công trình Hồng Lâm thay mặt cho Nhóm hợp tác mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ chào giá cho hợp đồng cung cấp Dịch vụ Chế tạo khuôn đúc sản xuất cừ mẫu thử nghiệm, bao gồm:

Số TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Thời gian thực hiện

1

Chế tạo và hoàn thiện 10 bộ khuôn cừ để đúc mẫu cừ thử nghiệm lần 1

Khuôn

10

67 ngày

2

Chế tạo và hoàn thiện 10 bộ khuôn cừ để đúc mẫu cừ thử nghiệm lần 2

Khuôn

10

3

Chế tạo và hoàn thiện 10 bộ khuôn cừ để đúc mẫu cừ thử nghiệm lần 3

Khuôn

10

 

3.  Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua quy trình mua sắm cạnh tranh của Nhóm hợp tác đã được phê duyệt trong Thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/HONGLAM/04/2017 và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn của của Ngân hàng Thế giới: Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới – phiên bản tháng 01/2011.

4.   Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Bà Mai Thị Minh – Cán bộ phụ trách đấu thầu, địa chỉ e-mail: dauthauhonglam@gmail.com và kiểm tra Hồ sơ yêu cầu chào giá trong giờ hành chính từ 08.00 giờ đến 17.00 giờ tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

5.   Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể được cung cấp trực tiếp và miễn phí một bộ Hồ sơ yêu cầu chào giá hoàn chỉnh tiếng Việt tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

6.   Hồ sơ chào giá phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới  vào lúc hoặc trước 10h30, ngày 18 tháng 12 năm 2017 Hồ sơ chào giá nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới vào lúc 11h30 ngày 18 tháng 12 năm 2017.  

7.   Địa chỉ liên hệ: Phòng dự án First – Hồng Lâm, số 3, ngõ 95, đường Chùa Bộc, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Người nhận: Bà Mai Thị Minh – Cán bộ phụ trách đấu thầu

Điện thoại: +84 02435 643 693

Số fax: +84 0435 643 693

E-mail: dauthauhonglam@gmail.com

Trang Web: congtyhonglam.com

Các tin khác