Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G10: "Thiết kế, sản xuất ấn phẩm, video clip giới thiệu, quảng bá sản phẩm"

Cập nhật: 15/02/2019 15:40
Xem lịch sử tin bài

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Gói thầu số: FIRST/2b2/HAIHOA/G10

Tên gói thầu: “Cung cấp thiết bị quang phổ tách hạt sản phẩm tinh.


1. Nhóm hợp tác Hài Hòa thực hiện bao gồm 05 thành viên do Công ty Cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa làm thành viên đứng đầu đã nhận được khoản tài trợ từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới của Dự án “Đẩy mạnh Đổi mới Sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ - FIRST” (Bộ Khoa học và Công nghệ) theo phương thức thực hiện có đối ứng với tỷ lệ 50% vốn tài trợ từ Dự án FIRST và 50% kinh phí đối ứng từ Nhóm hợp tác Hài Hòa để thực hiện “Dự án nghiên cứu, hoàn thiện Công nghệ sản xuất thiết bị cảm ứng cho màn hình và hệ thống phần mềm cho Bảng tương tác phục vụ việc hội họp và giảng dạy” (Tiểu dự án FIRST-Hài Hòa) theo Thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/HAIHOA/02/2017 ký ngày 01/06/2017 giữa Ban QLDA FIRST và Nhóm hợp tác Hài Hòa. Nhóm hợp tác dự định dùng một phần tiền tài trợ đó và kinh phí đối ứng theo tỷ lệ nêu trên để thanh toán một phần của hợp đồng: “Thiết kế, sản xuất ấn phẩm, video clip giới thiệu, quảng bá sản phẩm”.

2. Công ty Cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa thay mặt cho Nhóm hợp tác mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ chào giá cho hợp đồng: “Thiết kế, sản xuất ấn phẩm, video clip giới thiệu, quảng bá sản phẩm”

Bao gồm:

STT

Danh mục sản phẩm

Đơn vị

Số lượng

1

Thiết kế, in ấn tờ rơi giới thiệu sản phẩm

Tờ rơi

5.000

2

Thiết kế, in ấn catalog hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng sản phẩm Touch Plus

Quyển catalog

1.000

3

Bài báo giới thiệu về công nghệ mới được áp dụng trong thiết bị Touch Plus được đăng trên tạp chí khoa học trong nước

Bài báo

01

4

Thiết kế, sản xuất Video Clip giới thiệu về sản phẩm, công bố trên báo mạng

Phóng sự/Clip

01

5

Đăng thông tin quảng cáo trên các chuyên mục quảng cáo để người sử dụng (Cha mẹ học sinh, thầy cô giáo) biết và tiếp cận.

Quảng cáo

 

(Chú ý: Nhà cung cấp phải cung cấp và chào giá cho tất cả các hạng mục trong danh mục sản phẩm. Bên mua sẽ đánh giá và trao hợp đồng cho nhà cung cấp chào đầy đủ các hạng mục theo danh mục trên).

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua quy trình mua sắm cạnh tranh của Nhóm hợp tác đã được phê duyệt trong Thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/HAIHOA/02/2017 và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn của của Ngân hàng Thế giới: Đấu thầu mua sắm sản phẩm, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới – phiên bản tháng 01/2011.

4. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Ông: Hà Sơn Bình - Cán bộ phụ trách đấu thầu, địa chỉ e-mail: binh_hs@harmonysoft.com.vn và kiểm tra Hồ sơ yêu cầu chào giá trong giờ hành chính từ 08.00 giờ đến 17.00 giờ tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể được cung cấp trực tiếp và miễn phí 01 bộ Hồ sơ yêu cầu chào giá hoàn chỉnh tiếng Việt tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

6. Hồ sơ chào giá phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới vào lúc hoặc trước 14 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 03 năm 2019. Hồ sơ chào giá nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 02 tháng 03 năm 2019.

7. Địa chỉ liên hệ: Tiểu dự án FIRST-HAIHOA

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Technosoft Building, KCN, P. Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội, VN.

Người nhận: Ông Hà Sơn Bình - Cán bộ phụ trách đấu thầu

Điện thoại: 024 3.556.3483

Số fax: 024 3.556.3481

E-mail: binh_hs@harmonysoft.com.vn

Trang Web: http://www.harmonysoft.com.vn

 

Các tin khác