Thông báo mời bày tỏ quan tâm gói thầu FIRST/2b2/HAIHOA/C01: Tư vấn nghiên cứu, hoàn thiện Công nghệ tương tác màn hình cho thiết bị Touch Plus

Cập nhật: 26/12/2017 09:41
Xem lịch sử tin bài

HỒ SƠ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

 

Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ – FIRST

Khoản vay: 5257-VN

Tiểu dự án: “Dự án nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ sản xuất thiết bị cảm ứng cho màn hình và hệ thống phần mềm cho Bảng tương tác phục vụ việc hội họp và giảng dạy” theo thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/HAIHOA/02/2017 ngày 01 tháng 06 năm 2017.

Ngày: 26/12/2017

Tên gói thầu: Tư vấn nghiên cứu, hoàn thiện Công nghệ tương tác màn hình cho thiết bị Touch Plus.

Mã gói thầu: FIRST/2b2/HAIHOA/C01

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được khoản tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) thông qua Hiệp định Tài trợ ký ngày 25/7/2013 (Khoản Tín dụng số 5257-VN) để triển khai thực hiện Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” – Dự án FIRST. Dự án FIRST có hiệu lực triển khai từ 22/10/2013 – 30/06/2019.

Trong khuôn khổ Tiểu hợp phần 2b2 của Dự án FIRST, Nhóm hợp tác Hài Hòa do Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Hài Hòa là thành viên đứng đầu, nhận được khoản tài trợ từ nguồn vốn IDA của Dự án FIRST để thực hiện Đề xuất “Dự án nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thiết bị cảm ứng cho màn hình và hệ thống phần mềm cho Bảng tương tác phục vụ việc hội họp và giảng dạy” theo thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/HAIHOA/02/2017 ký ngày 01/06/2017.

Để hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu của Tiểu dự án, Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Hài Hòa triển khai việc tuyển dụng đơn vị tư vấn hỗ trợ nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ tương tác màn hình cho thiết bị Touch Plus phục vụ việc hội họp và giảng dạy.

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Hài Hòa mời các công ty/hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn quan tâm cần cung cấp hồ sơ thể hiện năng lực và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện Dịch vụ.

Các tiêu chí đánh giá danh sách ngắn như sau:

 

Tiêu chí đánh giá

1.

Lĩnh vực hoạt động và số năm hoạt động

2.

Năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn

3.

Tổ chức quản lý và kỹ thuật của nhà thầu theo yêu cầu công việc

4.

Năng lực của những nhân sự chính

 

Tư vấn cần lưu ý quy định chính sách của NHTG về xung đột lợi ích tại mục 1.9 của Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng & Tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn NHTG – tháng 1/2011 (“Hướng dẫn tư vấn”).

Tư vấn có thể liên danh với các tư vấn khác để thành lập liên danh hoặc nhà thầu phụ để nâng cao năng lực.

Tư vấn được tuyển theo phương thức thuê tuyển tư vấn có chi phí thấp nhất (Least Cost Selection – LCS) theo quy định về Đấu thầu của Ngân hàng Thế giới.

Thông tin chi tiết cung cấp tại địa chỉ nêu dưới đây trong thời gian giờ làm việc 09:00 đến 17:00 giờ (giờ địa phương).

Thư bày tỏ quan tâm phải được lập thành văn bản và gửi tới địa chỉ sau trước ngày  16/01/2018.

o   Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Hài Hòa

o   Tổng Giám đốc: ông Võ Thanh Tùng

o   Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Technosoft, ngõ 15 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

o   Tel:  + 84 24 35563483

o   Fax: + 84 24 35563481

o   E-mail:             Phó Giám đốc dự án   tung_ha@harmonysoft.com.vn

o   Điện thoại:      0902282822

Các tin khác