Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu FIRST/2A/KEYLAB-PRT/G05: Cung cấp thiết bị phản ứng phòng thí nghiệm, giả siêu tới hạn, dạng giỏ chứa xúc tác dị thể

Cập nhật: 27/03/2018 09:31
Xem lịch sử tin bài

PHÒNG TNTĐ CÔNG NGHỆ LỌC HÓA DẦU

BQL TIỂU DỰ ÁN FIRST- KEYLABPRT

 


Số:  43/TB-KEYLABPRT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày  05 tháng  03  năm 2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU


 Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Ban quản lý Tiểu dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu xúc tác dị thể và vật liệu nano trong lĩnh vực lọc dầu sinh học, sản xuất năng lượng vì sự phát triển bền vững” (Tiểu dự án FIRST- KEYLABPRT) xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số: FIRST/2a/KEYLAB-PRT/G05 thuộc Tiểu dự án FIRST- KEYLABPRT như sau:

v  Tên tiểu dự án: “Nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu xúc tác dị thể và vật liệu nano trong lĩnh vực lọc dầu sinh học, sản xuất năng lượng vì sự phát triển bền vững” (Tiểu dự án FIRST- KEYLABPRT)

v  Số hiệu, tên gói thầu: FIRST/2A/KEYLAB-PRT/G05 - Cung cấp thiết bị phản ứng phòng thí nghiệm, giả siêu tới hạn, dạng giỏ chứa xúc tác dị thể

v  Nguồn vốn: IDA (Ngân hàng Thế Giới – World Bank)

v  Phương pháp đấu thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)

v  Giá gói thầu theo kế hoạch đấu thầu: 3.110.666.468 VN đồng (Ba tỷ, một trăm mười triệu, sáu trăm sáu mươi sáu nghìn, bốn trăm sáu mươi tám đồng).

v  Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ, giá dự thầu công bố tại lễ mở thầu và Giá đánh giá: Gồm 03 nhà thầu:

 

STT

Tên nhà thầu

Địa chỉ

Giá dự thầu

(VNĐ)

Giá dự thầu sau khi giảm giá (nếu có)

VNĐ

Giá đánh giá (VNĐ)

1

Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị mới

Nhà 17, Dãy N03B, Khu Đô thị Sài Đồng, Đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

3.200.000.000

3.200.000.000

3.200.000.000

2

Công ty TNHH Khoa Trí

Phòng 203, E5 Bách Khoa, Đường Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

VPGD: Tầng 6, tòa nhà 29T2, đường Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

3.038.190.000

3.038.190.000

3.038.190.000

3

Công ty TNHH Thiết bị KHKT và Hóa chất An Bình

Số 37 Ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

VPGD: Phòng 305, Số 204 Hồ Tùng Mậu, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

3.572.000.000

3.572.000.000

3.572.000.000

 

v   Tên của các nhà thầu bị loại và lý do bị loại:

Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị mới và Công ty TNHH Thiết bị KHKT và Hóa chất An Bình: đáp ứng cơ bản các tiêu chí của Hồ sơ mời thầu, tuy nhiên có Giá dự thầu sau khi kiểm tra lỗi số học, trừ đi giảm giá, hiệu chỉnh sai lệch cao hơn giá trị dự toán của gói thầu đã được duyệt.

v   Tên của Nhà thầu trúng thầu và Giá trúng thầu:

1. Tên nhà thầu: Công ty TNHH Khoa Trí

Địa chỉ: Phòng 203, E5 Bách Khoa, Đường Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

VPGD: Tầng 6, tòa nhà 29T2, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

2. Giá trúng thầu: 3.038.190.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm ba mươi tám triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng ./.).

3. Loại hợp đồng: Trọn gói

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng

5. Phạm vi/quy mô hợp đồng: Cung cấp thiết bị phản ứng phòng thí nghiệm, giả siêu tới hạn, dạng giỏ chứa xúc tác dị thể.

6. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu số 40/QĐ-KEYLABPRT ngày 02/03/2018 của Giám đốc Ban quản lý Tiểu Dự án "Nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu xúc tác dị thể và vật liệu nano trong lĩnh vực lọc dầu sinh học, sản xuất năng lượng vì sự phát triển bền vững" (Tiểu dự án FIRST-KEYLABPRT).

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: BQLTDA FRIST-KEYLABPRT;

  GIÁM ĐỐC

(đã ký)

GS.TS. Vũ Thị Thu Hà

 

Các tin khác