Thông báo điều chỉnh thời điểm đóng thầu, gói thầu: Cung cấp hệ thống quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES)

Cập nhật: 09/02/2018 15:19
Xem lịch sử tin bài

THÔNG BÁO

          (V/v gia hạn thời gian bán/phát hành hồ sơ và thời điểm đóng, mở thầu của gói thầu "Cung cấp hệ thống quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES)" )

Kính gửi: Các Nhà thầu tham gia gói thầu "Cung cấp hệ thống quang phổ   phát xạ plasma (ICP-OES)"

         

Ban Quản lý Tiểu Dự án FIRST-KEYLABPRT - Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu đã đăng thông báo mời thầu gói thầu: "Cung cấp hệ thống quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES)" thực hiện Tiểu dự án: "Nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu xúc tác dị thể và vật liệu nano trong lĩnh vực lọc dầu sinh học, sản xuất năng lượng vì sự phát triển bền vững" thuộc Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” – FIRST do Ngân hàng Thế giới tài trợ trên Báo Đấu thầu số 9 ngày 12 tháng 01 năm 2018 với thông tin như sau:

- Thời gian phát hành HSMT: từ 15 giờ 00, ngày 16 tháng 01 năm 2018 đến trước 15 giờ 00, ngày 16 tháng 02 năm 2018

- Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 16 tháng 02 năm 2018

- Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 02 năm 2018

 

Tuy nhiên, do sơ xuất, thời gian đóng thầu và mở thầu vào ngày 16/02/2018 là ngày 01/01/2018 âm lịch, đang trong thời gian nghỉ Tết nguyên đán. Do đó, Ban Quản lý Tiểu Dự án FIRST-KEYLABPRT - Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu thông báo điều chỉnh thời gian bán/phát hành hồ sơ và thời điểm đóng, mở thầu của gói thầu trên tới các Nhà thầu như sau:

- Thời gian bán/phát hành hồ sơ: Từ 15giờ 00 ngày16/01/2018 đến 15 giờ 00 ngày 23/02/2018

- Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 23/02/2018

- Thời điểm mở thầu vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 23/02/2018

Trân trọng.

 

 

 

  GIÁM ĐỐC

BQL TIỂU DỰ ÁN FIRST-KEYLABPRT

 

Các tin khác