Mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G03: Xây dựng cơ sở dữ liệu Gói phần mềm giáo dục cho thiết bị tương tác màn hình

Cập nhật: 23/05/2018 17:11
Xem lịch sử tin bài

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Gói thầu số: FIRST/2b2/HAIHOA/G03

“Xây dựng cơ sở dữ liệu Gói phần mềm giáo dục cho thiết bị tương tác màn hình”

 

1. Nhóm hợp tác Hài Hòa thực hiện bao gồm 05 thành viên do Công ty Cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa làm thành viên đứng đầu đã nhận được khoản tài trợ từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới của Dự án “Đẩy mạnh Đổi mới Sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ - FIRST” (Bộ Khoa học và Công nghệ) theo phương thức thực hiện có đối ứng với tỷ lệ 50% vốn tài trợ từ Dự án FIRST và 50% kinh phí đối ứng từ Nhóm hợp tác Hài Hòa để thực hiện “Dự án nghiên cứu, hoàn thiện Công nghệ sản xuất thiết bị cảm ứng cho màn hình và hệ thống phần mềm cho Bảng tương tác phục vụ việc hội họp và giảng dạy” (Tiểu dự án FIRST-Hài Hòa) theo Thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/HAIHOA/02/2017 ký ngày 01/06/2017 giữa Ban QLDA FIRST và Nhóm hợp tác Hài Hòa. Nhóm hợp tác dự định dùng một phần tiền tài trợ đó và kinh phí đối ứng theo tỷ lệ nêu trên để thanh toán một phần của hợp đồng: “Xây dựng cơ sở dữ liệu Gói phần mềm giáo dục cho thiết bị tương tác màn hình”.

2. Công ty Cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa thay mặt cho Nhóm hợp tác mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ chào giá cho hợp đồng: “Xây dựng cơ sở dữ liệu Gói phần mềm giáo dục cho thiết bị tương tác màn hình”, bao gồm:

 

STT

Danh mục sản phẩm

Đơn vị

Số lượng

1

2000 bài giảng số cho cấp tiểu học và THCS

Bài giảng

2000

2

Cơ sở dữ liệu đồ họa (4000 hình ảnh, 250 video, 250 âm thanh, 250 diễn họa 2D và 250 diễn họa 3D)

Bộ

01

3

110 bài giảng mẫu cho cấp Tiểu học

Bài giảng

110

4

96 bài giảng mẫu cho cấp THCS

Bài giảng

96

 

(Chú ý: Nhà cung cấp phải cung cấp và chào giá cho tất cả các hạng mục trong danh mục sản phẩm. Bên mua sẽ đánh giá và trao hợp đồng cho nhà cung cấp chào đầy đủ các hạng mục theo danh mục trên).

 

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua quy trình mua sắm cạnh tranh của Nhóm hợp tác đã được phê duyệt trong Thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/HAIHOA/02/2017 và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn của của Ngân hàng Thế giới: Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới – phiên bản tháng 01/2011.

 

4. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Ông: Hà Anh Tùng - Cán bộ phụ trách đấu thầu, địa chỉ e-mail: haanhtung@gmail.com và kiểm tra Hồ sơ yêu cầu chào giá trong giờ hành chính từ 08.00 giờ đến 17.00 giờ tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

 

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể được cung cấp trực tiếp và miễn phí 01 bộ Hồ sơ yêu cầu chào giá hoàn chỉnh tiếng Việt tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

 

6. Hồ sơ chào giá phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới vào lúc hoặc trước 15 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 06 năm 2018. Hồ sơ chào giá nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 06 tháng 06 năm 2018. 

 

7. Địa chỉ liên hệ: Tiểu dự án FIRST-HAIHOA

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Technosoft Building, KCN, P. Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội, VN.

Người nhận: Ông Hà Anh Tùng - Cán bộ phụ trách đấu thầu

Điện thoại: 024 3.556.3483

Số fax: 024 3.556.3481

E-mail: haanhtung@gmail.com 

Trang web: http://www.harmonysoft.com.vn

 

Các tin khác