Khởi động dự án 100 triệu USD cho khoa học và công nghệ

Cập nhật: 28/04/2014 09:56
Xem lịch sử tin bài

Ngày 7/11/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ - FIRST”.

Khởi động dự án 100 triệu USD cho khoa học và công nghệ

Dự án do FIRST được thực hiện trong 5 năm (2014-2019), với tổng mức đầu tư là 110 triệu USD, trong đó vốn vay ưu đãi của IDA từ Ngân hàng Thế giới (World Bank) là 100 triệu USD và 10 triệu USD từ vốn đối ứng của Việt Nam. Dự án tập trung vào 3 đối tượng: thể chế, tổ chức KH&CN, doanh nghiệp; với các trọng tâm ưu tiên: đổi mới cơ chế, chính sách KH&CN, cải cách hệ thống KH&CN công lập theo hướng tự chủ, năng động, thúc đẩy đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp và hình thành các doanh nghiệp KH&CN.

Dự án FIRST có 3 thực hiện hợp phần chính, gồm: Hợp phần 1: Thu hút các nhà nghiên cứu giỏi nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia nghiên cứu và hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao ở Việt Nam; Hỗ trợ các tổ chức KH&CN công lập (GRI) chuyển đổi sang hình thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm… Hợp phần 2, hỗ trợ chuyển đổi các GRI và tăng cường liên kết doanh nghiệp với KH&CN; Hỗ trợ các doanh nghiệp KH&CN khởi nghiệp phát triển ý tưởng công nghệ; Xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Nghiên cứu và phát triển công nghệ nguồn trong lĩnh vực tự động hóa, chế tạo cơ khí và công nghệ nhúng, từ đó tạo nền tảng cho hoạt động phát triển công nghệ riêng của Việt Nam. Hợp phần 3: Quản lý dự án và nghiên cứu một số chính sách có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

Tại buổi Hội thảo, Bà Victoria KwaKwa, Giám đốc World Bank tại Việt Nam cho biết: “Đây là một dự án đầu tiên mà World Bank làm đối tác với Việt Nam trong lĩnh vực KH&CN và đổi mới sáng tạo. Thời gian vừa qua, Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu trong việc xóa đói giảm nghèo và hiện đã trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng vẫn còn nhiều thách thức trong tiến trình phát triển mà Việt Nam cần phải giải quyết. Vì vậy, việc đầu tư vào đổi mới sáng tạo KH&CN sẽ là chìa khóa quan trọng để giúp Việt Nam giải quyết các thách thức này. Đồng thời, mục tiêu của là trở thành một quốc gia công nghiệp trong tương lai, như vậy nhưng hoạt động tương tự như dự án ngày hôm nay rất là cần thiết để Việt Nam đạt được mục tiêu đề ra”.

Từ ngày 23/10/2013, dự án chính thức bắt đầu có hiệu lực. Mục tiêu dài hạn của dự án là góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp để tạo thêm giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ KH&CN, Nguyễn Quân nhấn mạnh: Song hành với nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, World Bank đã cam kết hỗ trợ thực hiện hai dự án FIRST và Dự án “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho người có thu nhập thấp (VIIP). Thông điệp xuyên suốt cả hai dựa án này là: biến tri thức thành hàng hóa và năng lực công nghệ cho các doanh nghiệp; khơi thông mối quan hệ liên kết giữa doanh nghiệp và nhà khoa học; đưa KH&CN phục vụ người dân xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu; thí điểm chính sách mới, đặc biệt là cách thức đầu tư để đưa KH&CN vào cuộc sống, thành sức mạnh cho nền kinh tế.