Hội thảo “Giới thiệu dự án FIRST và các khoản tài trợ KH&CN và đổi mới của dự án”

Cập nhật: 28/04/2014 09:58
Xem lịch sử tin bài

Ngày 21/11//2013, Ban quản lý tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án (FIRST-PPTAF) phối hợp với Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo "Giới thiệu dự án FIRST và các khoản tài trợ KH&CN và đổi mới của dự án"

Hội thảo “Giới thiệu dự án FIRST và các khoản tài trợ KH&CN và đổi mới của dự án”
Ngày 21/11//2013, Ban quản lý tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án (FIRST-PPTAF) phối hợp với Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo "Giới thiệu dự án FIRST và các khoản tài trợ KH&CN và đổi mới của dự án"

Hội thảo đã có sự tham gia của 172 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, Viện trường ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, thuộc bốn lĩnh vực ưu tiên nói trên và một số Lãnh đạo của Bộ KH&CN, Sở KH&CN các tỉnh thành phố.


Trong hội thảo, các đại biểu đã được nghe những nội dung về:

(1) Giới thiệu chung về dự án FIRST và các hợp phần của dự án, quy trình quản lý dự án

(2) Giới thiệu về các loại hình tài trợ của dự án

(3) Giới thiệu về nội dung Xây dựng và thí điểm chính sách thu hút nhà nghiên cứu giỏi nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài vào Việt Nam. Hướng dẫn các đối tượng này tham gia vào dự án

(4) Giới thiệu các hợp phần của dự án FIRST liên quan đến các doanh nghiệp khởi nghiệp, các nhóm liên kết, các nội dung được hỗ trợ tài chính. Hướng dẫn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, các nhóm liên kết quy trình, các thông tin cơ bản về tiêu chí lựa chọn và các cách tiếp cận dự án đặc biệt là các khoản tài trợ có liên quan đến các doanh nghiệp

Các đại biểu đại diện cho các đơn vị tham gia hội thảo đã có rất nhiều câu hỏi về Dự án, phần thảo luận diễn ra hết sức sôi nổi, cởi mở dưới sự điều hành của các chuyên gia thuộc dự án.

Hội thảo "Giới thiệu dự án FIRST và các khoản tài trợ KH&CN và đổi mới của dự án" đã thành công tốt đẹp đánh dấu bước khởi đầu đầy triển vọng cho dự án FIRST.