Thông tin chi tiết 03 khoản tài trợ

Cập nhật: 28/09/2016 09:03
Xem lịch sử tin bài

Thông tin chi tiết 03 khoản tài trợ

Mời quý vị tham khảo 03 link dưới để biết thông tin chi tiết về các khoản tài trợ.

1. Khoản tài trợ: Tài trợ cho Chuyên gia giỏi nước ngoài về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Thời hạn: 15h 11/10/2016)

    - Link tại ĐÂY.

2 - Khoản tài trợ: Tài trợ cho Tổ chức KHCN công lập về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Thời hạn: 15h 17/10/2016)

    - Link tại ĐÂY

3 - Khoản tài trợ: Tài trợ cho nhóm hợp tác nghiên cứu về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (consortia) - FIRST (Thời hạn: 15h 18/10/2016)

    - Link tại ĐÂY.

4. Thông báo gia hạn thời hạn nộp hồ sơ: tại ĐÂY.