Hội thảo "Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn viết Hồ sơ đề xuất tài trợ" tại Hà Nội

Cập nhật: 17/09/2016 08:24
Xem lịch sử tin bài

Hội thảo "Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn viết Hồ sơ đề xuất tài trợ" tại Hà Nội

Link tường thuật trực tiếp Hội thảo "Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn viết Hồ sơ đề xuất tài trợ" tại Hà Nội vào lúc 8h30 ngày 17/09/2016:

http://www.youtube.com/channel/UClOVfQpqxZENo6C64YXzZ1g/live

Kênh sẽ được bật lúc 8h25 ngày 17/09/2016