Câu hỏi thường gặp

Cập nhật: 23/05/2014 08:46
Xem lịch sử tin bài

Mọi thắc mắc xin gửi về địa chỉ email: grants@first-most.vn với tiêu đề bắt đầu bằng [Consortia]

 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP NHÓM NHÓM HỢP TÁC

Câu hỏi 1: Công ty chúng tôi có dự án nuôi thả cánh kiến ở miền núi để phục vụ ngành điện, dược phẩm,… Chúng tôi muốn mời chuyên gia nước ngoài hoặc nhập công nghệ để có thể sản xuất được sản phẩm có chất lượng cao, xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Chúng tôi có thể xin tài trợ của Dự án FIRST không?

Trả lời: Doanh nghiệp có thể xin tài trợ của hợp phần 1a - chuyên gia giỏi nước ngoài hoặc hợp phần 2b2 - nhóm liên kết. Để xin tài trợ cho khoản tài trợ chuyên gia giỏi nước ngoài, doanh nghiệp cần có sẵn quan hệ với chuyên gia. Việc xin tài trợ cho nhóm liên kết sẽ phức tạp hơn vì phải có mối quan hệ bền vững giữa các thành viên nhóm liên kết và sản phẩm đầu ra của dự án đề xuất phải hướng tới việc thương mại hóa sản phẩm.


Câu hỏi 2: Nếu một thành viên của nhóm liên kết đã từng nhận tài trợ của Hợp phần 2a của Dự án FIRST mà tham gia nộp hồ sơ đề xuất lần 2 thì có hợp lệ không?

Trả lời: Theo quy định về tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất, không có tiêu chí nào cấm thành viên của nhóm liên kết đã được nhận tài trợ đợt 1 không được tham gia nộp đề xuất lần 2.  


Câu hỏi 3: Doanh nghiệp của chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực thu gom và xử lý chất thải. Hiện nay, chúng tôi đang liên kết với trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chúng tôi muốn mua công nghệ của Nhật Bản thì dự án có hỗ trợ được không và hỗ trợ được bao nhiêu phần trăm?

Trả lời: Doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ hiệu quả của việc mua công nghệ. Về nguyên tắc, doanh nghiệp có thể xin tài trợ cho khoản tài trợ chuyên gia giỏi nước ngoài hoặc khoản tài trợ cho nhóm liên kết. Nếu tham gia vào khoản tài trợ chuyên gia giỏi nước ngoài, doanh nghiệp cần chú ý tới lĩnh vực đào tạo cho cán bộ của doanh nghiệp. Với khoản tài trợ thuộc nhóm liên kết, cần chú ý đến vai trò của viện/trường và sản phẩm đầu ra. Nếu đề xuất tốt, Dự án FIRST có thể tài trợ không quá 50% tổng giá trị của tiểu dự án.


Câu hỏi 4: Doanh nghiệp chúng tôi mới thành lập thì không thể có báo cáo tài chính dương trong ba năm liền. Vậy chúng tối có thể xin tài trợ của Dự án FIRST được không?

Trả lời: Một trong những tiêu chí đánh giá hợp lệ là doanh nghiệp phải có giá trị tài sản ròng (chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ) và lợi nhuận phải dương ở 03 năm/kỳ báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp doanh nghiệp chưa có đủ 3 năm (kể từ ngày thành lập) thì lợi nhuận và giá trị tài sản ròng ở năm gần nhất phải dương. Như vậy, mới có thể chứng minh doanh nghiệp đủ tiềm lực tài chính triển khai dự án. Nếu không đáp ứng được yêu cầu này thì không thể xin tài trợ của Dự án FIRST.


Câu hỏi 5: Ngân hàng có thể là một thành viên của nhóm liên kết không?

Trả lời: Theo quy định về tính hợp lệ của các hồ sơ đề xuất tham gia tài trợ nhóm liên kết, ngân hàng không thể là một thành viên của nhóm liên kết được.


Câu hỏi 6: Chúng tôi đã nghiên cứu thành công sản phẩm nhưng mới đang ở giai đoạn nguyên mẫu. Vì vậy, đề xuất sẽ chủ yếu là thử nghiệm chứ không phải sản xuất sản phẩm. Chúng tôi có thể xin tài trợ của Dự án FIRST được không?

Trả lời: Để có thể xin tài trợ của Dự án FIRST, đề xuất cần hướng tới việc thương mại hóa sản phẩm chứ không chỉ dừng ở giai đoạn thử nghiệm.


Câu hỏi 7: Chúng tôi đã có sản phẩm, nay muốn thương mại hóa sản phẩm thì có thể xin tài trợ của Dự án FIRST được không?

Trả lời: Doanh nghiệp có thể xin tài trợ của Dự án. Với đề xuất này, doanh nghiệp có thể tham gia vào khoản tài trợ cho nhóm liên kết. Doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý đến vai trò của viện/trường trong nhóm liên kết.


Câu hỏi 8: Nếu sản phẩm không phải là sản phẩm mới hoặc quy trình sản xuất mới thì có xin tài trợ của Dự án FIRST được không?

Trả lời: Nhằm tăng tính khả thi của đề xuất, sản phẩm đầu ra của đề xuất phải có tính mới, tính đổi mới sáng tạo. Khi đó, ứng viên phải chứng mình được khả năng thương mại hóa của sản phẩm.


Câu hỏi 9: Nếu thành viên của nhóm liên kết là Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật ở tỉnh và một thành viên khác là một tổ chức phi Chính phủ thì có hợp lệ để xin tài trợ của Dự án FIRST không?

Trả lời: Do Liên hiệp hội và tổ chức phi Chính phủ là các tổ chức phi lợi nhuận nên không hợp lý khi tham gia nhóm liên kết. Các thành viên của nhóm liên kết phải có quan hệ rất chặt chẽ, trong đó mỗi thành viên giữ một vai trò nhất định (VD: viện/trường nghiên cứu sản phẩm, doanh nghiệp thử nghiệm, sản xuất, đóng gói, tiêu thụ sản phẩm). Nếu một trung tâm trực thuộc Liên hiệp hội có tư cách pháp nhân và hoạt động độc lập, tự chủ thì có thể là thành viên của nhóm liên kết.


Câu hỏi 10: Đối với khoản tài trợ dành nhóm liên kết, tiêu chí về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước và đóng quỹ BHXH cũng như lợi nhuận dương chỉ áp dụng với thành viên đứng đầu nhóm liên kết hay với tất cả các thành viên của nhóm liên kết?

Trả lời: Tiêu chí về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước và đóng quỹ BHXH cũng như lợi nhuận dương áp dụng chủ yếu cho tổ chức đứng đầu nhóm liên kết. Tuy nhiên, để tăng tính khả thi cho đề xuất, các thành viên tham gia nhóm liên kết cũng nên đáp ứng các tiêu chí trên.


Câu hỏi 11: Đối với khoản tài trợ dành cho nhóm liên kết, nếu được nhận tài trợ từ Dự án FIRST thì tiền sẽ được chuyển vào đâu?

Trả lời: Theo quy định của Dự án, thành viên đứng đầu nhóm liên kết sẽ thay mặt nhóm nhận tiền tài trợ của Dự án. Tiền có thể được chuyển vào tài khoản của đơn vị đứng đầu nhóm liên kết hoặc thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp sau khi nhóm liên kết đã thanh toán 50% chi phí.


Câu hỏi 12: Chúng tôi đã nghiên cứu và hợp tác thành công với các trường để sản xuất ra giống lúa mới, hiện nay đang chuẩn bị đưa vào kinh doanh. Chúng tôi có thể xin tài trợ từ Dự án FIRST được không? Hợp tác xã có thể là thành viên của nhóm liên kết không? Vốn vay có được tính là vốn đối ứng không?

Trả lời: Sản phẩm là giống lúa mới hoàn toàn hợp lệ. Hợp tác xã hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thì hoàn toàn hợp lệ để tham gia nhóm liên kết. Vốn vay có thể làm vốn đối ứng nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả đánh giá tiềm lực tài chính của nhóm liên kết.


Câu hỏi 13: Chúng tôi là công ty con trực thuộc công ty mẹ. Nếu cả công ty mẹ và công ty con cùng tham gia nhóm liên kết thì có được không?

Trả lời: Một trong những tiêu chí đánh giá hợp lệ khi tham gia vào nhóm liên kết là các cá nhân tổ chức và doanh nghiệp tham gia đảm bảo không có xung đột lợi ích. Doanh nghiệp, quỹ đầu tư tham gia nhóm liên kết không có quan hệ kiểm soát có tính chất chi phối lẫn nhau thông qua việc góp vốn đầu tư, góp vốn cổ phần vào doanh nghiệp tham gia.

Công ty mẹ kiểm soát vốn của công ty con thì khi tham gia nhóm liên kết chỉ tính là một thành viên. Vì vậy, công ty nào triển khai trực tiếp thì nên đứng ra tham gia chính.


Câu hỏi 14: Doanh nghiệp tăng giá trị nên báo cáo lỗ. Tuy nhiên, doanh nghiệp thực sự có năng lực. Vậy có hợp lệ không?

Trả lời: Một trong những tiêu chí đánh giá hợp lệ là doanh nghiệp phải có giá trị tài sản ròng (chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ) và lợi nhuận phải dương ở 03 năm/kỳ báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp doanh nghiệp chưa có đủ 3 năm (kể từ ngày thành lập) thì lợi nhuận và giá trị tài sản ròng ở năm gần nhất phải dương. Dự án chỉ căn cứ vào hồ sơ tài liệu để đánh giá. Cho dù trên thực tế doanh nghiệp rất có năng lực nhưng báo cáo lỗ thì đây cũng là một trong những khiến cho đề xuất của nhóm có thể bị loại.


Câu hỏi 15: Nếu đơn vị đứng đầu nhóm liên kết có giá trị tài sản thấp nhất so với các thành viên khác thì có hợp lệ không?

Trả lời: Theo yêu cầu của Dự án thì không có quy định về việc thành viên đứng đầu phải có giá trị tài sản cao nhất. Tuy nhiên, tiêu chí năng lực của đơn vị đứng đầu và các thành viên sẽ được xem xét kỹ lưỡng trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất. Vì vậy, nếu năng lực của doanh nghiệp đứng đầu nhóm liên kết không tốt lắm thì có thể bất lợi khi đánh giá. Tuy nhiên, nếu nhóm vẫn chọn như vậy thì không có quy định cấm.


Câu hỏi 16: Doanh nghiệp có sản phẩm rất tốt nhưng vai trò của viện/trường mờ nhạt thì có thể xin tài trợ được không?

Trả lời: Một trong những mục tiêu quan trọng của Dự án là thúc đẩy mối liên kết  giữa doanh nghiệp và viện/trường cũng như mối quan hệ giữa các doanh nghiệp với nhau. Vì vậy, trong đề xuất, nhóm liên kết cần nêu bật và làm rõ vai trò của viện/trường.


Câu hỏi 17: Công sản xuất thiết bị có được tính không? Công của người vận hành thiết bị có được tính không?

Trả lời: Dự án FIRST không tài trợ cho việc trả lương cho các cán bộ/nhân viên đang làm việc cho các thành viên của nhóm liên kết.


Câu hỏi 18: Trung tâm đổi mới công nghệ Việt-Hàn trực thuộc Tổng cục Đo lường Chất lượng Việt Nam (QUACERT) có thể đóng vai trò viện/trường trong nhóm liên kết không?

Trả lời: Theo tiêu chí hợp lệ của khoản tài trợ dành cho nhóm liên kết, một nhóm hợp tác phải có ít nhất là 05 thành viên, trong đó có ít nhất 02 công ty tư nhân và ít nhất một viện nghiên cứu hoặc trường đại học. Các thành viên còn lại của nhóm hợp tác có thể là các doanh nghiệp, và/hoặc các công ty liên doanh, và/hoặc các quỹ đầu tư mạo hiểm, và/hoặc các viện nghiên cứu, và/hoặc các trường đại học. Vậy, trung tâm có thể là thành viên thứ sáu của nhóm liên kết.


Câu hỏi 19: Việc giám sát các hoạt động của dự án được tài trợ như thế nào?

Trả lời: Việc giám sát các hoạt động của tiểu dự án sẽ tuân thủ quy định về giám sát đánh giá của NHTG và Dự án. Sau khi ký Thỏa thuận Tài trợ, đơn vị thụ hưởng sẽ được đào tạo về công tác này.


Câu hỏi 20: Doanh nghiệp có thể nộp hai đề xuất được không?

Trả lời: Trong quy định về tính hợp lệ của các đề xuất xin tài trợ thuộc ba khoản tài trợ, không có tiêu chí nào cấm một đơn vị nộp nhiều đề xuất. Lưu ý, các đề xuất phải khác nhau.


Câu hỏi 21 (chia sẻ của một đơn vị đã nộp hồ sơ trong vòng 1 nhưng không được trao tài trợ) Chúng tôi đã nhận được thông tin phản hồi từ phía Dự án FIRST về các ý kiến của Tổ TEC cũng như những hạn chế trong hồ sơ của chúng tôi. Chúng tôi hơi tiếc vì trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với Tổ TEC thì những vấn đề hạn chế đó lại không được đặt ra để chúng tôi làm rõ. Chúng tôi hy vọng trong vòng 2 này thì những hạn chế đó sẽ được nêu trong buổi phỏng vấn trực tiếp với Tổ TEC để ứng viên có cơ hội trả lời, làm rõ.

Trả lời: Đối với các Tiểu hợp phần 2a (GRI) và 2b2 (consortia) thì quy trình đánh giá của Tổ TEC như sau:

Các tài liệu của các đơn vị thụ hưởng sẽ được chuyển cho các thành viên của Tổ TEC để họ đánh giá độc lập thông qua hệ thống đánh giá trực tuyến. Sau khi có kết quả đánh giá trực tuyến BQLDA FIRST đã mời các chuyên gia này trực tiếp đến Văn phòng BQLDA để có thể phỏng vấn các đơn vị về những vấn đề cần giải trình thêm.

Về phía các cán bộ trong BQLDA, chúng tôi được phép chia sẻ thông tin với các đơn vị thụ hưởng đến trước hạn nộp hồ sơ quy định. Sau khi nhận hồ sơ chúng tôi sẽ niêm phong hồ sơ, thành lập hội đồng mở hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và chuyển các hồ sơ hợp lệ cho Tổ TEC. Đây là quy trình được giám sát chặt chẽ. Ý kiến của các chuyên gia khi chấm điểm trực tuyến bản thân các cán bộ quản lý hợp phần cũng không được biết, do đó chỉ được phép thông báo cho các ứng viên sau khi có kết quả.

Cũng có kinh nghiệm khá hay mà đơn vị có thể áp dụng đó là sau khi nộp hồ sơ lên Dự án FIRST, đơn vị có thể tự tổ chức hội đồng (có thể mời người ngoài, miễn là am hiểu về lĩnh vực của hồ sơ) để thử chấm điểm hồ sơ và đưa ra các góp ý.


Câu hỏi 22: Các công ty start-up có được tham gia vào nhóm liên kết hay không? Với những công ty mới thành lập thì thường khó có kết quả kinh doanh dương trong 3 năm liên tiếp. Liệu có quy định ngoại lệ cho những trường hợp này?

Trả lời: Dự án FIRST không phân định doanh nghiệp start-up và doanh nghiệp không phải start-up, miễn là doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân. Đối với doanh nghiệp start-up mới thành lập chưa có báo cáo tài chính thì sẽ được xem xét năng lực dựa trên nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, và ý tưởng doanh nghiệp.


Câu hỏi 23: Dự án yêu cầu lập kế hoạch tài chính dài hạn tầm nhìn 5-10 năm. Trong nhóm liên kết có nhiều công ty mà sản phẩm từ dự án này chỉ là một mảng trong kế hoạch kinh doanh của họ. Vậy Dự án có gợi ý gì trong việc lập kế hoạch tài chính đối với một consortia?

Trả lời: Theo yêu cầu của BQLDA FIRST, kế hoạch tài chính của nhóm hợp tác bao gồm 2 phần. Một là kế hoạch tài chính dài hạn của doanh nghiệp thể hiện năng lực tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt nếu doanh nghiệp là thành viên đứng đầu. Hai là kế hoạch tài chính khi các đơn vị trong nhóm kết hợp với nhau. Mô hình nhóm hợp tác cũng có thể coi là hình thức cổ phần hóa trên một sản phẩm khi các đơn vị thành viên đóng góp nguồn lực để nghiên cứu một sản phẩm, tạo ra sản phẩm, bán sản phẩm và chia lợi tức sau thuế. Kế hoạch tài chính của nhóm phải thể hiện được vòng đời của sản phẩm, sau 2 năm thực hiện dự án bao nhiêu phần sản phẩm được đưa ra thị trường, sau 5-10 năm sản phẩm sẽ thế nào, cổ phần đóng góp cũng như cách thức chia lợi tức thu được.

Nếu thành viên đứng đầu là doanh nghiệp, chúng tôi rất quan tâm về năng lực tài chính của đơn vị này, bao gồm sức mạnh tài chính và khả năng quản lý tài chính của đơn vị. Đối với thành viên đứng đầu là viện/trường, BQLDA FIRST sẽ xác định năng lực nghiên cứu khoa học của đơn vị cũng như khả năng huy động nguồn lực trí tuệ.


Câu hỏi 24: Doanh nghiệp khoa học công nghệ công lập có được nộp đơn xin tài trợ từ Dự án không?

Trả lời: Trong khuôn khổ Dự án FIRST chỉ đề cập đến viện nghiên cứu công lập. Đối với doanh nghiệp thì được chia thành doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân (công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn hoặc một thành viên). Hợp phần 2b2 yêu cầu phải có ít nhất 2 doanh nghiệp tư nhân và 1 đơn vị nghiên cứu, còn lại không phân biệt doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp khoa học công lập. Đây là một sự thí điểm vì trước đây ta vẫn băn khoăn rằng “ngân sách Nhà nước sẽ được phân bổ cho doanh nghiệp tư nhân như thế nào?” Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam đã ký Hiệp định Tài trợ đồng ý tài trợ cho các loại hình doanh nghiệp, không phân biệt đối tượng.


Câu hỏi 25: Yêu cầu 3 năm liền không lỗ đối với một doanh nghiệp khoa học công nghệ là một yêu cầu rất khó vì khoa học công nghệ là một “nghề đốt tiền”, những nhà sáng chế vĩ đại như ông Edison cũng rất nghèo. Có những lúc doanh nghiệp phải nợ lương công nhân. Rất mong Dự án FIRST có thể nới lỏng quy định này.

Trả lời:  Ban quản lý Dự án FIRST rất chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp khoa học công nghệ. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải tuân thủ các quy định của Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. Thông tư 218/2013/TT-BTC về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của nhà tài trợ quy định điều kiện được xem xét để tiếp cận vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chủ dự án là doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân như sau:

-         Tình hình tài chính lành mạnh, không bị lỗ trong 3 năm liền kề gần nhất với năm tiếp cận vốn ODA và vốn vay ưu đãi;

-         Không có lỗ lũy kế và đảm bảo ngưỡng an toàn về hệ số nợ, hệ số thanh toán;

-         Tại thời điểm đề xuất tiếp nhận vốn ODA và vốn vay ưu đãi, không có nợ quá hạn liên quan đến khoản nào được chính phủ bảo lãnh, các khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ và ngân sách nhà nước.

-         Nếu doanh nghiệp chưa đủ 3 năm hoạt động liên tục thì phải có văn bản của chủ sở hữu hoặc của công ty mẹ về cam kết trả nợ thay doanh nghiệp, trong trường hợp doanh nghiệp không trả được nợ vay của Chính phủ.


Câu hỏi 26: Hồ sơ tài chính chứng minh năng lực tài chính của các công ty phải nộp khi nào?

Trả lời: Các báo cáo tài chính trong 3 năm gần nhất cần được bao gồm trong hồ sơ đề xuất nộp cho BQLDA FIRST trước khi hết thời hạn nhận hồ sơ.


Câu hỏi 27: Đối với những doanh nghiệp chứng minh được là họ được hưởng chính sách giãn nợ thuế của địa phương thì có hợp lệ để tham gia Dự án FIRST không?

Trả lời: Những doanh nghiệp đã có quyết định của những cấp có thẩm quyền cho phép gia hạn thuế thì vẫn được coi là hợp lệ để trao tài trợ. Đối với những trường hợp khác thì Dự án FIRST vẫn phải tuân theo quy định của Chính phủ, cụ thể là Thông tư 218/2013/TT-BTC.


Câu hỏi 29: Dự án FIRST có cấp kinh phí cho các chuyên gia tiến hành nghiên cứu và phát triển sản phẩm không hay bắt buộc phải là chi phí đóng góp của các thành viên?

Trả lời: Nếu đơn vị cần mời các chuyên gia bên ngoài đơn vị để thực hiện công việc thì các chuyên gia này sẽ được thuê tuyển thông qua quá trình đấu thầu và được Dự án FIRST cấp kinh phí, tuy nhiên không quá 50%, phần còn lại do nhóm hợp tác chịu trách nhiệm.


Câu hỏi 30: Đối với các thành viên là viện/trường, nếu chỉ góp vốn vào nhóm dưới hình thức là các nghiên cứu và giải pháp công nghệ thì có được chấp nhận không?

Trả lời Điều này được quy định trong thỏa thuận hợp tác nội bộ - ai làm gì, kết quả thế nào, chịu trách nhiệm gì, đóng góp bao nhiêu, v.v.  Mặc dù Dự án FIRST không tài trợ cho chi phí tiền lương nhưng trong thỏa thuận hợp tác nội bộ vẫn được tính những chi phí đó.


Câu hỏi 31: Yêu cầu về vốn đối ứng của nhóm hợp tác có quy định cụ thể từng thành viên phải đóng góp như thế nào không hay chỉ cần đáp ứng yêu cầu tổng vốn đối ứng của nhóm lớn hơn hoặc bằng 50% tổng kinh phí thực hiện dự án?

Trả lời Thông tin về vốn đối ứng của nhóm hợp tác bao gồm 2 phần: Phần 1 là thông tin tổng quát về kinh phí xin Dự án FIRST tài trợ và kinh phí đối ứng của nhóm. Phần 2 là sự đóng góp của từng thành viên được thể hiện qua thỏa thuận hợp tác nội bộ: đóng góp những gì và đóng góp bao nhiêu.

Các tin khác
Tiêu chí lựa chọn - (15/05/2014 13:47)