Thông báo mới thầu gói thầu FIRST/CLRRI/G03: Cung cấp thiết bị pipet và kính hiển vi cho các phòng thí nghiệm

Cập nhật: 12/12/2016 11:13
Xem lịch sử tin bài

DỰ ÁN ĐẨY MẠNH ĐỔ MỚI SÁNG TẠO THÔNG QUA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (FIRST)

Khoản tín dụng số 5257-VN

TIỂU DỰ ÁN:  “Làm chủ công nghệ chọn tạo và nâng cao năng lực sản xuất giống lúa có các đặc tính nổi trội và giá trị kinh tế cao, góp phần đảm bảo sự tự chủ của Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long” (FIRST-CLRRI)

Thỏa thuận tài trợ số: 01/FIRST/CLRRI/GRANT      

Tiêu đề Hợp đồng: Cung cấp thiết bị pipet và kính hiển vi cho các phòng thí nghiệm. Bao gồm hai lô:

+ Lô 1: Cung cấp thiết bị pipet

+ Lô 2: Cung cấp kính hiển vi’

Số trích yếu: FIRST/CLRRI/G03

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án “Đẩy mạnh đổ mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” (Dự án FIRST) và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng: ‘Cung cấp thiết bị pipet và kính hiển vi cho các phòng thí nghiệm. Bao gồm hai lô: + Lô 1: Cung cấp thiết bị pipet; và + Lô 2: Cung cấp kính hiển vi’ thuộc Tiểu dự án “Làm chủ công nghệ chọn tạo và nâng cao năng lực sản xuất giống lúa có các đặc tính nổi trội và giá trị kinh tế cao, góp phần đảm bảo sự tự chủ của Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long” (Tiểu dự án FIRST-CLRRI) thuộc Tiểu hợp phần 2.a của Dự án FIRST.

2. Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-CLRRI mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng ‘Cung cấp thiết bị pipet và kính hiển vi cho các phòng thí nghiệm. Bao gồm hai lô: + Lô 1: Cung cấp thiết bị pipet; và + Lô 2: Cung cấp kính hiển vi’ bao gồm các loại như sau:

STT

Danh mục hàng hóa

Số lượng

Địa điểm giao hàng

Thời hạn giao hàng

1

Bộ pipet 1 kênh (Single chanel pippettes)

25

Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, Xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, Tp. Cần Thơ

3 tháng

2

Bộ pipet 8 kênh (Multi chanel pippettes)

08

Lô 2: Cung cấp kính hiển vi

STT

Danh mục hàng hóa

Số lượng

Địa điểm giao hàng

Thời hạn giao hàng

1

Kính hiển vi huỳnh quang

01

Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, Xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, Tp. Cần Thơ

3 tháng

2

Kính hiển vi soi nổi có camera

02

3

Kính hiển vi sinh học (Biology microscope)

01

4

Kính hiển vi soi nổi

01

5

Kính hiển vi quang học

01

Thời gian thực hiện Hợp đồng: Không quá 03 tháng

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong Hướng dẫn Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn trong các khoản vay của IBRD và Tín dụng & Các khoản tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới (Tháng 1/2011), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

·        Được thành lập tối thiểu 3 năm

·        Doanh thu bình quân 3 năm gần đây 2013, 2014, 2015

Nhà thầu tham gia cả 2 Lô là ≥ 8 tỷ đồng

Nhà thầu chỉ tham gia Lô 1 - Cung cấp thiết bị Pipet là ≥ 4 tỷ đồng

Nhà thầu chỉ tham gia Lô 2 - Cung cấp kính hiển vi là ≥ 3 tỷ đồng

Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ: Ông Huỳnh Văn Nghiệp - Phụ trách công tác Đấu thầu và kiểm tra hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính từ 08.00 giờ đến 17.00 giờ tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại 1.000.000 đồng. Phương thức thanh toán là tiền mặt, chuyển khoản. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau: gửi thư bảo đảm bằng máy bay nếu người nhận ở nước ngoài, và giao trực tiếp hoặc gửi bưu điện nếu người nhận ở trong nước. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị bảo đảm dự thầu Lô 1 – Cung cấp thiết bị Pipet là: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn)

 - Giá trị bảo đảm dự thầu Lô 2 – Cung cấp kính hiển vi là: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn)

- Đối với nhà thầu chào cả 2 Lô – Cung cấp Bảo đảm dự thầu cho từng Lô

Đồng tiền: Việt nam đồng, theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc séc bảo chi.

8. Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới địa chỉ Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-CLRRI, Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, Xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, Tp. Cần Thơ vào lúc hoặc trước 10 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2016. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, Xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, Tp. Cần Thơ vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 20 tháng 12 năm 2016.

9. Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

10. Thời gian phát hành HSMT: từ 10 giờ 00, ngày 11 tháng 11 năm 2016 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2016.

11. Địa chỉ liên hệ: Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-CLRRI, Phòng 120, Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, Xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, Tp. Cần Thơ

Người nhận: Ông Trần Ngọc Thạch

Điện thoại: +84 710 3861954; +84 918872097

Số fax: + 84 710 3861457

Email: Giám đốc Ban quản lý Tiểu Dự án: thach69@gmail.com

Cán bộ Phụ trách Đấu thầu: huynhvannghiep.clrri@gmail.com

            Website: www.clrri.org

 

Các tin khác
Thông báo mới thầu gói thầu FIRST/NASATI/C15: Xây dựng nội dung cơ sở dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, và đề xuất phương án triển khai - (09/12/2016 13:10) Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ mời bày tỏ quan tâm gói thầu: Điều tra thí điểm về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp (FIRST/NASATI/C10) - (31/10/2016 18:37) Thông báo mời thầu - Ban Quản lý Tiểu dự án Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long (FIRST-CLRRI) thông báo mời nộp Hồ sơ dự thầu cho gói thầu FIRST/CLRRI/G08: Cung cấp thiết bị phân tích đất và cây - (20/10/2016 17:07) Thông báo mời thầu - Ban Quản lý Tiểu dự án Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long (FIRST-CLRRI) thông báo mời nộp Hồ sơ dự thầu cho gói thầu FIRST/CLRRI/G06: Cung cấp thiết bị phục vụ sản xuất giống lúa - (20/10/2016 17:03) Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện hợp đồng gói thầu FIRST/MOST/09 - (19/10/2016 10:55) Thông báo gia hạn gói thầu FIRST/NASATI/C11: Đánh giá thực trạng và xây dựng thử nghiệm khung GS&ĐG tổ chức KH&CN công lập ở Việt Nam - (01/10/2016 08:48) 26/09/2016: Thông báo mời bày tỏ quan tâm gói thầu: Điều tra thí điểm về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp - (26/09/2016 17:18) 09/09/2016: Thông báo mời bày tỏ quan tâm gói thầu: Đánh giá thực trạng và xây dựng thử nghiệm khung GS&ĐG tổ chức KH&CN công lập ở Việt Nam - (09/09/2016 15:35)