Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/RIA1/G06: Cung cấp thiết bị phân tích các chỉ tiêu sinh hóa cho phòng thí nghiệm môi trường và bệnh thủy sản

Cập nhật: 06/12/2017 09:32
Xem lịch sử tin bài

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(MUA SẮM HÀNG HÓA)

 

Dự án: Đẩy mạnh đổ mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” (Dự án FIRST)

Khoản vay số/Tín dụng số/Tài trợ số: 5257-VN

Tiểu dự án: “Hiện đại hóa công nghệ sản xuất cá biển quy mô công nghiệp ở Việt Nam nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm” (Tiểu dự án FIRST-RIA1)

Thỏa thuận tài trợ số: 03/FIRST/2a/RIA1

Tiêu đề Hợp đồng: Cung cấp thiết bị phân tích các chỉ tiêu sinh hóa cho phòng thí nghiệm môi trường và bệnh thủy sản

Số trích yếu (theo Kế hoạch đấu thầu): FIRST/2a/RIA1/G06

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án “Đẩy mạnh đổ mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” (Dự án FIRST) và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng: Cung cấp thiết bị phân tích các chỉ tiêu sinh hóa cho phòng thí nghiệm môi trường và bệnh thủy sản; thuộc Tiểu dự án “Hiện đại hóa công nghệ sản xuất cá biển quy mô công nghiệp ở Việt Nam nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm” (Tiểu dự án FIRST-RIA1) thuộc Tiểu hợp phần 2.a của Dự án FIRST

2. Ban quản lý Tiểu dự án FIRST – RIA1 mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng với nội dung như sau:

TT

Tên hàng hóa

Số lượng

Đơn vị tính

Địa điểm giao hàng

Thời gian giao hàng bắt đầu từ ngày kí hợp đồng        (số ngày)

1

Kính hiển vi quang học

1

Cái

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

60- 90

2

Kính hiển vi soi nổi

1

Cái

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

60- 90

3

Hệ thống Real-time PCR

1

bộ

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

90

4

Máy chụp ảnh gel điện di

1

bộ

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

90

5

Máy đo nồng độ ADN, ARN và Protein

1

bộ

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

90

6

Nồi hấp tiệt trùng

1

Cái

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

90

7

Tủ bảo quản mẫu 

1

Cái

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

90

8

Máy hấp ướt vô trùng

2

bộ

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

90

9

Tủ an toàn sinh học cấp II

1

Cái

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

90

10

Tủ thao tác PCR

1

Cái

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

90

11

Máy ly tâm lạnh ống 1,5ml để bàn

1

Cái

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

90

12

Máy ly tâm ống 1,5ml để bàn

1

Cái

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

90

13

Thiết bị lọc nước siêu sạch

1

hệ thống

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

90

14

Bể ổn nhiệt (water bath)

1

Cái

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

90

15

Bộ Micropipette

1

bộ

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

90

16

Máy spin

1

Cái

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

90

17

Máy lắc Vortex

1

Cái

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

90

18

Bồn ủ nhiệt

1

Cái

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

90

19

Máy khuấy từ gia nhiệt

1

Cái

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

90

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong Hướng dẫn đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới (tháng 1/2011) và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

-  Được thành lập tối thiểu 3 năm.

- Doanh thu bình quân 3 năm gần đây 2014, 2015, 2106: ≥ 8.000.000.000 VNĐ (Tám tỷ đồng).

- Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ ông Phan Trọng Bình – Phụ trách công tác đấu thầu và kiểm tra hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính từ 08 giờ 00 đến 17giờ 00 tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng). Phương thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau: giao trực tiếp hoặc gửi bưu điện nếu người nhận. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7. Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 VNĐ (Sáu mươi triệu đồng chẵn), Đồng tiền: Việt nam đồng, theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc séc bảo chi

8. Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-RIA1, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I, Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh trước 15 giờ 00 ngày 08 tháng 01 năm 2018. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại Phòng họp số 2 - Viện  Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I, Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh vào lúc 15 giờ 15 ngày 08 tháng 01 năm 2018.

9. Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu;

10. Thời gian phát hành HSMT: từ 15 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 12  năm 2017 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 01 năm 2018.

 

11. Địa chỉ liên hệ:

Ban quản lý Tiểu dự án FIRST-RIA1, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I, Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh.

Người nhận: Ông Phan Trọng Bình

Điện thoại: +84 222 3844 020 hoặc +84 1689949293

Email: Ban quản lý Tiểu Dự án: first@ria1.org

Cán bộ Phụ trách Đấu thầu: trongbinh@ria1.org

Bắc Ninh , ngày        tháng       năm 2017

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Các tin khác
Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/ANPHUOC/G08: Mua sắm máy chải sợi thô phục vụ sản xuất thử nghiệm - (30/11/2017 17:36) Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HONGLAM/G13: Khảo sát địa hình, địa chất công trình thử nghiệm - (30/11/2017 09:59) Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/IMBT/G02: Thiết bị phụ trợ cho sản xuất thử nghiệm enzyme và probiotics - (22/11/2017 11:04) Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/IMBT/G01: Cung cấp trang thiết bị lên men cho sản xuất Enzyme và Probiotics - (22/11/2017 11:02) Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HONGLAM/G08: Dịch vụ nghiên cứu tư vấn cấp phối bê tông cốt sợi M50, M60, M70 - (16/11/2017 15:40) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/1.a/VNUA3/G01: Cung cấp hóa chất, dụng cụ vật tư phục vụ nghiên cứu - (16/11/2017 10:45) Thư mời chào giá cho gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu, hóa chất để triển khai công tác nghiên cứu và xây dựng quy trình công nghệ chế tạo, ứng dụng vật liệu xúc tác trên cơ sở Pt(Pd)/rGO biến tính... - (17/10/2017 11:28) Thư mời chào giá cho gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu, hóa chất để triển khai công tác nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ và sản xuất thử nghiệm dung môi sinh học sử dụng vật liệu xúc tác dị... - (17/10/2017 11:26) Thư mời chào giá gói thầu: Cung cấp thiết bị HPLC - (17/10/2017 11:23) Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/1.a/HUA1/G01: Cung cấp hóa chất, dụng cụ vật tư, thức ăn cho lợn, thuốc thú y phục vụ nghiên cứu - (13/10/2017 10:48)