Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/IMBT/G01: Cung cấp trang thiết bị lên men cho sản xuất Enzyme và Probiotics

Cập nhật: 22/11/2017 11:02
Xem lịch sử tin bài

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

Dự án: Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo thông qua Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (Dự án FIRST) 

Tiểu Dự án: Tăng cường năng lực làm chủ công nghệ lên men sản xuất enzyme, problotic đáp ứng nhu cầu trong nước và nâng cao năng lực tự chủ của Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học - ĐHQGHN

 Khoản Tín dụng số: 5257 VN

 Tiêu đề Hợp đồng: Cung cấp trang thiết bị lên men cho sản xuất Enzyme và Probiotics.

Số trích yếu: FIRST/2a/IMBT/G01

 1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Dự án “ Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo thông qua Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (Dự án FIRST)” và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồngCung cấp trang thiết bị cho phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm” thuộc Tiểu Dự án “ Tăng cường năng lực làm chủ công nghệ lên men sản xuất enzyme, problotic đáp ứng nhu cầu trong nước và nâng cao năng lực tự chủ của Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học – ĐHQGHN”.

 2Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học – ĐHQGHN mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho hợp đồng Cung cấp trang thiết bị lên men cho sản xuất thử nghiệm Enzyme và Probiotics gồm các hạng mục sau:

Hạng mục

Số°

Mô tả Hàng hóa

Khối lượng

Đơn vị tính

Điểm giao hàng cuối cùng (Địa điểm dự án) theo quy định ở BDL

Thời hạn giao hàng

1

Thiết bị lên men xốp 50 L

01

Thiết bị

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học – ĐHQGHN

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội

Thành phố: Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

Số điện thoại: +84 (024)37547407

Số fax: +84 (024) 37547407

 

 

120 ngày

2

Thiết bị lên men xốp 300 L

01

Thiết bị

3

Thiết bị lên men dịch thể 500L

01

Thiết bị

4

Thiết bị lên men dịch thể 1.000L

01

Thiết bị

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới (Tháng 1/2011) “Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”, và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

  • Được thành lập tối thiểu 05 năm kể từ ngày thông báo mời thầu này.

·         Doanh thu bình quân trong vòng 03 năm gần đây nhất tối thiểu bằng 58.000.000.000 VND (Năm mươi tám tỷ đồng).

·         Nhà thầu phải chứng minh khả năng tiếp cận với hoặc tính sẵn có của tài sản có tính thanh khoản cao, hạn mức tín dụng hoặc các nguồn lực tài chính khác, các cam kết ròng hiện tại để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính đối với hợp đồng đang xem xét tối thiểu 9.000.000.000 VNĐ (Chín tỷ đồng).

·         Nhà thầu phải tham gia vào ít nhất 2 hợp đồng tương tự đã được thực hiện thành công trong vòng 03 năm vừa qua, cụ thể hợp đồng tương tự là hợp đồng có ít nhất một trong các thiết bị sau: thiết bị lên men xốp; thiết bị lên men dịch thể có giá trị lớn hơn hoặc bằng 13.200.000.000 VND (Mười ba tỷ hai trăm triệu đồng). 

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Bà Nguyễn Ngọc Hồng, Ban quản lý TDA IMBT - Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học - ĐHQGHN và kiểm tra hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính 08.00 giờ đến 17.00 giờ tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 1.000.000 VND (Một triệu đồng). Phương thức thanh toán là tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau: Gửi thư bảo đảm bằng máy bay nếu người nhận ở nước ngoài; giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện nếu người nhận trong nước.Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7. Hồ sơ dự thầu phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới đây vào lúc hoặc trước 10 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2017. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới đây vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 20 tháng 12 năm 2017

8. Tất cả hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo lãnh dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9. Địa chỉ liên hệ:

Người nhận: Bà Nguyễn Ngọc Hồng

Ban quản lý TDA IMBT - Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học – ĐHQGHN

Địa chỉ: Tòa nhà E2, Số 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy

Số tầng/số phòng: Tầng 6, Phòng 602                                                

Thành phố: Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

Số điện thoại: +84 (024)37547407

Số fax: +84 (024) 37547407

Địa chỉ e-mail: nguyenngochong0890@gmail.com

 

Các tin khác
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HONGLAM/G08: Dịch vụ nghiên cứu tư vấn cấp phối bê tông cốt sợi M50, M60, M70 - (16/11/2017 15:40) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/1.a/VNUA3/G01: Cung cấp hóa chất, dụng cụ vật tư phục vụ nghiên cứu - (16/11/2017 10:45) Thư mời chào giá cho gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu, hóa chất để triển khai công tác nghiên cứu và xây dựng quy trình công nghệ chế tạo, ứng dụng vật liệu xúc tác trên cơ sở Pt(Pd)/rGO biến tính... - (17/10/2017 11:28) Thư mời chào giá cho gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu, hóa chất để triển khai công tác nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ và sản xuất thử nghiệm dung môi sinh học sử dụng vật liệu xúc tác dị... - (17/10/2017 11:26) Thư mời chào giá gói thầu: Cung cấp thiết bị HPLC - (17/10/2017 11:23) Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/1.a/HUA1/G01: Cung cấp hóa chất, dụng cụ vật tư, thức ăn cho lợn, thuốc thú y phục vụ nghiên cứu - (13/10/2017 10:48) Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HAIHOA/G04: Sản xuất phần mềm trình chiếu bài giảng và bộ phần mềm soạn thảo bài giảng - (09/10/2017 16:52) Thông báo gia hạn thông tin mời thầu gói thầu: Sản xuất phần mềm trình chiếu bài giảng và bộ phần mềm soạn thảo bài giảng - (06/10/2017 10:57) Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G02: Mua sắm các thiết bị quan trắc sóng và dòng chảy theo độ sâu và thiết bị quan trắc các yếu tố môi trường biển theo mặt cắt - (06/10/2017 09:36) Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HONGLAM/G04: Dịch vụ nghiên cứu tư vấn thiết kế khuôn đúc sản xuất cừ mẫu thử nghiệm - (06/10/2017 09:30)