Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G12: Cung cấp hệ thống giá đỡ giàn thao tác và thiết bị điều khiển tự động PLC

Cập nhật: 20/09/2018 15:21
Xem lịch sử tin bài

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Gói thầu số: FIRST/2b2/HUONGTRA/G12

Tên gói thầu: “Cung cấp hệ thống giá đỡ giàn thao tác và thiết bị điều khiển tự động PLC

1.  Nhóm hợp tác Hương Trà bao gồm 05 thành viên do Công ty Cổ phần Hương Trà làm thành viên đứng đầu đã nhận được khoản tài trợ từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới của Dự án “Đẩy mạnh Đổi mới Sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ - FIRST” (Bộ Khoa học và Công nghệ) theo phương thức thực hiện có đối ứng với tỷ lệ 48% vốn tài trợ từ Dự án FIRST và 52% kinh phí đối ứng từ Nhóm hợp tác Hương Trà để thực hiện đề xuất “Hoàn thiện quy trình công nghệ, dây chuyền thiết bị sản xuất, chế biến sản phẩm thạch anh dạng tinh thể chất lượng tối ưu dùng cho ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ vật liệu mới … từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại Việt Nam” (Tiểu dự án FIRST-HUONGTRA) theo Thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/HUONGTRA/01/2017 ký ngày 01/6/2017 giữa Ban QLDA FIRST và Nhóm hợp tác Hương Trà. Nhóm hợp tác dự định dùng một phần tiền tài trợ đó và kinh phí đối ứng theo tỷ lệ nêu trên để thanh toán một phần của hợp đồng Cung cấp và lắp đặt hệ thống giá đỡ giàn thao tác và thiết bị điều khiển tự động PLC .

2.  Công ty Cổ phần Hương Trà thay mặt cho Nhóm hợp tác Hương Trà mời các nhà thầu hợp lệ theo quy định của Ngân hàng Thế giới nộp hồ sơ chào giá cho gói thầu Cung cấp hệ thống giá đỡ giàn thao tác và thiết bị điều khiển tự động PLC bao gồm:

STT

Tên hàng hoá

ĐVT

Số lượng

1

Hệ thống giá đỡ giàn thao tác các thiết bị phi tiêu chuẩn

Hệ thống

01

2

Thiết bị điện điều khiển tự động PLC

Bộ

01

-       Địa điểm giao hàng: Khu Công nghiệp Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

-       Thời hạn giao hàng: 05 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

3.  Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua quy trình mua sắm cạnh tranh của Nhóm hợp tác đã được phê duyệt trong Thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/HUONGTRA/01/2017 và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới – phiên bản tháng 01/2011.

4.  Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và được cung cấp bộ Hồ sơ yêu cầu chào giá bằng tiếng Việt tại địa chỉ liên hệ ghi ở mục 6.

5.  Hồ sơ chào giá phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở mục 6.

- Thời gian đóng thầu: 09h00 ngày 01 tháng 10 năm 2018. Hồ sơ chào giá nộp muộn sẽ bị loại và không có giá trị dự thầu.

- Thời gian mở thầu: 14h00 ngày 01 tháng 10 năm 2018. Các hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện các nhà thầu tham gia dự thầu tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở mục 6.

6.  Địa chỉ liên hệ: Công ty Cổ phần Hương Trà

-       Địa chỉ: Lô A3-A4, khu A, khu CN Nam Cấm, Nghi Thuận, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

-       Trang Web: huongtrajsc.com

-       Email: qlda.first.ht@gmail.com

-       Chuyên gia mua sắm đấu thầu: Ông Nguyễn Thái Tuấn

-   Điện thoại: 0912.333.267

 

Các tin khác
Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G11: Cung cấp hệ thống lọc bụi túi và đóng bao tự động - (20/09/2018 15:20) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G10: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị máy chính sản xuất sản phẩm tinh thành phẩm - (20/09/2018 15:18) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G09: Cung cấp hóa chất và nguyên vật liệu phục vụ giai đoạn sản xuất thử nghiệm - (20/09/2018 15:17) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G05: Cung cấp hệ thống thiết bị xử lý làm sạch sản phẩm thô bằng vi sinh vật - (20/09/2018 15:15) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G12: Mua sắm máy dệt gai mềm và máy làm tơi gai phục vụ sản xuất thử nghiệm - (18/09/2018 14:54) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G10: Mua sắm máy chải sợi tinh phục vụ sản xuất thử nghiệm - (18/09/2018 14:52) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G05: Mua sắm nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất thử nghiệm - (18/09/2018 14:49) Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/FIRI/G04 " Cung cấp thiết bị hoàn thiện sản phẩm quy mô bán công nghiệp " - (06/08/2018 10:05) Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/FIRI/G03 " Cung cấp thiết bị thu hồi quy mô thực nghiệm và tạo chế phẩm quy mô thí nghiệm " - (30/07/2018 11:07) Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/FIRI/G05 " Cung cấp thiết bị bảo quản và phân tích chế phẩm " - (24/07/2018 11:03)