Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G05: Mua sắm nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất thử nghiệm

Cập nhật: 18/09/2018 14:49
Xem lịch sử tin bài

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 

Gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G05: Mua sắm nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất thử nghiệm

1. Nhóm hợp tác An Phước thực hiện bao gồm 07 thành viên do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu An Phước làm thành viên đứng đầu đã nhận được khoản tài trợ từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới của Dự án “Đẩy mạnh Đổi mới Sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ”- FIRST (Bộ Khoa học và Công nghệ) theo phương thức thực hiện có đối ứng với tỷ lệ 45% vốn tài trợ từ Dự án FIRST và 55% kinh phí đối ứng từ Nhóm hợp tác An Phước để thực hiện đề xuất “Làm chủ công nghệ trồng và chế biến tơ sợi chất lượng cao từ cây gai xanh phục vụ cho ngành dệt may với công suất 2.500 tấn/năm” (Tiểu dự án FIRST-ANPHUOC) theo Thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/ANPHUOC/05/2017 ngày 01/06/2017 giữa Ban QLDA FIRST và Nhóm hợp tác An Phước. Nhóm hợp tác dự định dùng một phần tiền tài trợ đó và kinh phí đối ứng theo tỷ lệ nêu trên để thanh toán một phần của hợp đồng Mua sắm nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất thử nghiệm.

2. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu An Phước thay mặt cho Nhóm hợp tác mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ chào giá cho hợp đồng Mua sắm nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất thử nghiệm với danh mục hàng hóa, số lượng, địa điểm giao hàng, thời gian thực hiện hợp đồng như sau:

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Địa điểm giao hàng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Vi sinh

kg

840

Xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

2

Hoá chất

 

 

2.1

H2SO4

Tấn

7

2.2

NaOH

Tấn

154

2.3

Cl lỏng

Tấn

25

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua quy trình mua sắm cạnh tranh của Nhóm hợp tác đã được phê duyệt trong Thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/ANPHUOC/05/2017 ngày 01/06/2017 và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn của của Ngân hàng Thế giới: Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới – phiên bản tháng 01/2011.

4. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin  tại bộ phận phụ trách của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu An Phước với địa chỉ, số điện thoại, email như sau:

-  Phạm Thị Bích                                              Chức vụ: Cán bộ đấu thầu

-  Địa chỉ: Phòng 502, tầng 5, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

-  Điện thoại: 024.3557.8340                        Email: bichpt1205@gmail.com

và kiểm tra Hồ sơ yêu cầu chào giá trong giờ hành chính từ 08 giờ 30 đến 17 giờ 00 tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể được cung cấp trực tiếp miễn phí một bộ Hồ sơ yêu cầu chào giá hoàn chỉnh tiếng Việt tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

6. Hồ sơ chào giá phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới vào trước 08 giờ 30 ngày 05/10/2018. Hồ sơ chào giá nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới vào lúc 09 giờ 30 ngày 05/10/2018.  

7. Địa chỉ liên hệ:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu An Phước

- Địa chỉ:Phòng 502, tầng 5, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Người nhận: Phạm Thị Bích                                 Chức vụ: Cán bộ đấu thầu

- Điện thoại: 024.3557.8340         

- Email: bichpt1205@gmail.com

- Website: http://viramie.vn/

 

Các tin khác
Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/FIRI/G04 " Cung cấp thiết bị hoàn thiện sản phẩm quy mô bán công nghiệp " - (06/08/2018 10:05) Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/FIRI/G03 " Cung cấp thiết bị thu hồi quy mô thực nghiệm và tạo chế phẩm quy mô thí nghiệm " - (30/07/2018 11:07) Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/FIRI/G05 " Cung cấp thiết bị bảo quản và phân tích chế phẩm " - (24/07/2018 11:03) Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số: FIRST/2b2/HAIHOA/G09 “Mua TV phục vụ thử nghiệm sản phẩm (tại 9 tỉnh, thành phố trên cả nước)” - (10/07/2018 09:19) Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số: FIRST/2b2/HAIHOA/G08 “Mua sắm linh kiện/vật tư để sản xuất 1000 bộ Touch Plus” - (10/07/2018 09:17) Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số: FIRST/2b2/HAIHOA/G07 “Thuê chế tạo khuôn mẫu phục vụ sản xuất thân vỏ sản phẩm” - (10/07/2018 09:13) Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số: FIRST/2b2/HAIHOA/G06 “Mua nguyên liệu sản xuất vỏ và giá treo sản phẩm” - (10/07/2018 09:11) Mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G03: Xây dựng cơ sở dữ liệu Gói phần mềm giáo dục cho thiết bị tương tác màn hình - (23/05/2018 17:11) RECRUITMENT OF INDIVIDUAL CONSULTANT Package: Hire an individual international expert to assist in the development of data-assimilation techniques for improving the forecasting quality - (09/05/2018 09:53) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/THAIGIASON/G14: Cung cấp các hệ thống lên men bóc vỏ lụa - (29/03/2018 14:40)