Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/THAIGIASON/G14: Cung cấp các hệ thống lên men bóc vỏ lụa

Cập nhật: 29/03/2018 14:40
Xem lịch sử tin bài

Trích Phiếu đăng ký Thông báo mời thầu gửi Báo đấu thầu.


Mẫu 18

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

(Áp dụng với các gói thầu sử dụng vốn tài trợ)

 

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Tên bên mời thầu: Công ty TNHH Thái Gia Sơn

Địa chỉ: Số 220/37/1 đường số 10 phường 9 quận Gò Vấp, TP  Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.62892639;  Fax: 028.62950079; Email: thagison@thagison.com

Mã số thuế:  0304915489

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

A. Thông tin đăng tải rút gọn

1. Tên gói thầu: Gói thầu số FIRST/2b2/THAIGIASON/G14: “Cung cấp các hệ thống lên men bóc vỏ lụa

-         Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

-         Giá gói thầu: 2.691.049.620 VNĐ

-         Nội dung chính của gói thầu: “Cung cấp các hệ thống lên men bóc vỏ lụa

-         Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

2. Tên dự án: First – Thái gia Sơn

3. Nguồn vốn: 70,5% tự có và 29,5% tài trợ . Trong đó 29,5% vốn tài trợ từ Ban Quản lý Dự án “ Đẩy mạnh sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” (Gọi tắt là Dự án FIRST)

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 30 tháng 3 năm 2018 đến trước 09 giờ 00, ngày 12 tháng 04 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Công ty TNHH Thái Gia Sơn, Số 220/37/1 đường số 10 phường 9 quận Gò Vấp. ĐT : 028. 62892639 - Fax: 028.  62950079.

Email: thagison@thagison.com; accountth@thagison.com; Người Phụ trách: Thái Doãn Long  SĐT: 0912 440 252

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 Đồng

9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng

10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00, ngày 12 tháng 04 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu từ 10 giờ 00, ngày 12 tháng 04 năm 2018

B. Thông tin đăng tải chi tiết

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Gói thầu số FIRST/2b2/THAIGIASON/G14: Cung cấp các hệ thống lên men bóc vỏ lụa

1. Nhóm hợp tác Thái Gia Sơn thực hiện bao gồm 07 thành viên do Công ty TNHH Thái Gia Sơn làm thành viên đứng đầu đã nhận được khoản tài trợ từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới của Dự án “Đẩy mạnh Đổi mới Sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ”- FIRST (Bộ Khoa học và Công nghệ) theo phương thức thực hiện có đối ứng với tỷ lệ 29,5% vốn tài trợ từ Dự án FIRST và 70,5% kinh phí đối ứng từ Nhóm hợp tác Thái Gia Sơn để thực hiện đề xuất “Phát triển các quy trình và sản phẩm mới dựa trên công nghệ sinh học và hóa học để gia tăng chuỗi giá trị kinh tế cho ngành điều Việt Nam” (Tiểu dự án FIRST-THAIGIASON) theo Thỏa thuận tài trợ số: FIRST/2b2/THAIGIASON/03/2017 ngày 30/06/2017 giữa Ban QLDA FIRST và Nhóm hợp tác Thái Gia Sơn.

 2. Công ty TNHH Thái Gia Sơn thay mặt cho Nhóm hợp tác mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ chào giá cho hợp đồng Cung cấp các hệ thống lên men bóc vỏ lụa với danh mục hàng hoa, số lượng, địa điểm giao hàng, thời gian giao hàng như sau :

Số TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Địa điểm giao hang

Thời gian giao hàng

1

Hệ thống lên men bóc vỏ lụa quy mô thử nghiệm tại cơ sở sản xuất

Hệ thống

01

Bình Phước

Trong vòng 90 ngày

2

Hệ thống lên men bóc vỏ lụa tại cơ sở sản xuất

Hệ thống

04

Bình Phước

Trong vòng 90 ngày

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua quy trình mua sắm cạnh tranh của Nhóm hợp tác đã được phê duyệt trong Thỏa thuận tài trợ số FIRST/2b2/THAIGIASON/03/2017 ngày 30/06/2017 và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn của của Ngân hàng Thế giới: Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới – phiên bản tháng 01/2011.

4. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể được cung cấp trực tiếp và miễn phí một bộ Hồ sơ yêu cầu chào giá hoàn chỉnh tiếng Việt tại địa chỉ liên hệ ghi ở dưới.

5. Hồ sơ chào giá phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới vào trước 09 giờ 00 ngày 12/04/2018. Hồ sơ chào giá nộp muộn sẽ bị loại. Các hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai khác muốn tham dự lễ mở thầu tại địa chỉ ghi ở dưới vào lúc 10 giờ 00 ngày 12/04/2018.  

6. Các nhà thầu quan tâm đến hợp đồng này có thể liên hệ với Công ty TNHH Thái Gia Sơn với địa chỉ, số điện thoại, email như sau:

- Địa chỉ: Số 220/37/1 đường số 10 phường 9 quận Gò Vấp.

- Điện thoại : 028. 62892639 - Fax: 028. 62950079.

- Email: thagison@thagison.com; accountth@thagison.com

- Người Phụ trách: Thái Doãn Long SĐT: 0912 440 252.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

 (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Thái Doãn Nghĩa

 

Các tin khác
Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HONGLAM/G09: Thuê dịch vụ thí nghiệm kiểm định mẫu trong phòng với đơn vị chuyên môn độc lập - (28/03/2018 09:34) Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu FIRST/2A/KEYLAB-PRT/G05: Cung cấp thiết bị phản ứng phòng thí nghiệm, giả siêu tới hạn, dạng giỏ chứa xúc tác dị thể - (27/03/2018 09:31) Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/KEYLAB-PRT/G11: Cung cấp trang thiết bị phục vụ nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác nano cho phản ứng oxy hóa điện hóa ethanol - (19/03/2018 10:22) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HONGLAM/G10: Cung cấp thiết bị sản xuất cừ cho 4 công trình thử nghiệm - (15/03/2018 10:11) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HONGLAM/G05: Cung cấp máy móc thiết bị phục vụ chế tạo các mẫu cừ thử nghiệm - (15/03/2018 10:10) Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/KEYLAB-PRT/G04: Cung cấp thiết bị phân tích 5 nguyên tố C, S, O, H, N và các thiết bị phụ trợ khác - (09/03/2018 13:45) Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/KEYLAB-PRT/G12: Cung cấp thiết bị Raman - (09/03/2018 13:40) Thông báo điều chỉnh thời điểm đóng thầu, gói thầu: Cung cấp hệ thống quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES) - (09/02/2018 15:19) Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/KEYLAB-PRT/G13: Cung cấp các thiết bị đánh giá vật liệu nano - (30/01/2018 14:14) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HONGLAM/G12: Dịch vụ thiết kế máy móc dây chuyền sản xuất thử nghiệm - (22/01/2018 09:56)