Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu FIRST/2A/KEYLAB-PRT/G01: Cung cấp trang thiết bị phục vụ nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác dị thể

Cập nhật: 08/12/2017 09:46
Xem lịch sử tin bài

(trích nội dung thông báo gửi Báo Đấu thầu)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Ban quản lý Tiểu dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu xúc tác dị thể và vật liệu nano trong lĩnh vực lọc dầu sinh học, sản xuất năng lượng vì sự phát triển bền vững” (Tiểu dự án FIRST- KEYLABPRT) xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số: FIRST/2A/KEYLAB-PRT/G01 thuộc Tiểu dự án FIRST- KEYLABPRT như sau:

Tên tiểu dự án: “Nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu xúc tác dị thể và vật liệu nano trong lĩnh vực lọc dầu sinh học, sản xuất năng lượng vì sự phát triển bền vững” (Tiểu dự án FIRST- KEYLABPRT)

Số hiệu, tên gói thầu: FIRST/2A/KEYLAB-PRT/G01 - Cung cấp trang thiết bị phục vụ nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác dị thể

Nguồn vốn: IDA (Ngân hàng Thế Giới – World Bank)

Phương pháp đấu thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)

Giá gói thầu theo kế hoạch đấu thầu: 4.230.000.000 VN đồng (Bốn tỷ, hai trăm ba mươi triệu đồng).

Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ, giá dự thầu công bố tại lễ mở thầu và Giá đánh giá: Gồm 03 nhà thầu: 

STT

Tên nhà thầu

Địa chỉ

Giá dự thầu

(VNĐ)

Giá dự thầu sau khi giảm giá (nếu có)

VNĐ

Giá đánh giá (VNĐ)

1

Công ty TNHH Thiết bị khoa học công nghệ Khải Minh

Số 5 tổ 46, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

5.151.751.000

5.151.751.000

5.151.751.000

2

Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ kỹ thuật Việt Nam – Vintechs

Số 56 Hòa Bình 7, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

5.030.300.000

5.030.300.000

5.030.300.000

3

Công ty TNHH Khoa Trí

Tầng 6, tòa nhà 29T2, đường Hoàng Đạo Thúy, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

4.169.910.000

4.169.910.000

4.169.910.000

 

Tên của các nhà thầu bị loại và lý do bị loại:

Công ty TNHH Thiết bị khoa học công nghệ Khải Minh, Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ kỹ thuật Việt Nam – Vintechs: đáp ứng cơ bản các tiêu chí của Hồ sơ mời thầu, tuy nhiên có Giá dự thầu sau khi kiểm tra lỗi số học, trừ đi giảm giá, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) cao hơn giá trị dự toán của gói thầu đã được duyệt.

Tên của Nhà thầu trúng thầu và Giá trúng thầu:

                 1.            Tên nhà thầu: Công ty TNHH Khoa Trí

                 2.            Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà 29T2, đường Hoàng Đạo Thúy, PhườngTrung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

                 3.            Giá trúng thầu: 4.169.910.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu, chín trăm mười nghìn đồng ./.).

                 4.            Loại hợp đồng: Trọn gói

                 5.            Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng

                 6.            Phạm vi/quy mô hợp đồng: Cung cấp các thiết bị phục vụ nghiên cứu chế tạo vật liệu xúc tác dị thể.

                 7.            Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu số 189/QĐ-KEYLABPRT ngày 21/11/2017 của Giám đốc Ban quản lý Tiểu Dự án "Nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu xúc tác dị thể và vật liệu nano trong lĩnh vực lọc dầu sinh học, sản xuất năng lượng vì sự phát triển bền vững" (Tiểu dự án FIRST-KEYLABPRT)

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: BQLTDA FRIST-KEYLABPRT;

GIÁM ĐỐC                                                   BQL TDA FIRST-KEYLABPRT

(đã ký)

GS.TS. Vũ Thị Thu Hà

Các tin khác
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HONGLAM/G03: Chế tạo khuôn đúc sản xuất cừ mẫu thử nghiệm - (07/12/2017 09:42) Thông báo điều chỉnh thông tin gói thầu: Cung cấp thức ăn loại viên lớn cỡ 5mm, hàm lượng dinh dưỡng cao để nuôi thử nghiệm vỗ béo cá chim trước khi thu hoạch cỡ 450-700gram - (06/12/2017 09:38) Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/RIA1/G07: Cung cấp máy quang phổ hấp thụ nguyên tử cho nghiên cứu và phân tích kim loại nặng cho phòng thí nghiệm môi trường và bệnh thủy sản - (06/12/2017 09:35) Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/RIA1/G06: Cung cấp thiết bị phân tích các chỉ tiêu sinh hóa cho phòng thí nghiệm môi trường và bệnh thủy sản - (06/12/2017 09:32) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/ANPHUOC/G08: Mua sắm máy chải sợi thô phục vụ sản xuất thử nghiệm - (30/11/2017 17:36) Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HONGLAM/G13: Khảo sát địa hình, địa chất công trình thử nghiệm - (30/11/2017 09:59) Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/IMBT/G02: Thiết bị phụ trợ cho sản xuất thử nghiệm enzyme và probiotics - (22/11/2017 11:04) Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/IMBT/G01: Cung cấp trang thiết bị lên men cho sản xuất Enzyme và Probiotics - (22/11/2017 11:02) Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HONGLAM/G08: Dịch vụ nghiên cứu tư vấn cấp phối bê tông cốt sợi M50, M60, M70 - (16/11/2017 15:40) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/1.a/VNUA3/G01: Cung cấp hóa chất, dụng cụ vật tư phục vụ nghiên cứu - (16/11/2017 10:45)