Thông báo điều chỉnh thông tin gói thầu: Cung cấp thức ăn loại viên lớn cỡ 5mm, hàm lượng dinh dưỡng cao để nuôi thử nghiệm vỗ béo cá chim trước khi thu hoạch cỡ 450-700gram

Cập nhật: 06/12/2017 09:38
Xem lịch sử tin bài

Mẫu 17

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH

 THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG TẢI

 

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban Quản lý Tiểu dự án “Hiện đại hóa công nghệ sản xuất cá biển quy mô công nghiệp ở Việt Nam nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm” (Tiểu dự án FIRST-RIA1) đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông tin gia hạn/điều chỉnh thông tin đã đăng tải với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp thức ăn loại viên lớn cỡ 5mm, hàm lượng dinh dưỡng cao để nuôi thử nghiệm vỗ béo cá chim trước khi thu hoạch cỡ 450-700gram.

2. Tên dự án: Tiểu dự án “Hiện đại hóa công nghệ sản xuất cá biển quy mô công nghiệp ở Việt Nam nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm” (Tiểu dự án FIRST-RIA1).

3. Thời gian phát hành HSMT: từ 10 giờ 00, ngày 03 tháng 11  năm 2017 đến trước 10 giờ 00, ngày 04 tháng 12  năm 2017 (trong giờ hành chính).

4. Thời điểm đóng thầu 10 giờ 00, ngày 04 tháng 12 năm 2017

Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 207 (ngày 1 tháng 11 năm 2017).

Nay Ban Quản lý Tiểu dự án “Hiện đại hóa công nghệ sản xuất cá biển quy mô công nghiệp ở Việt Nam nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm” (Tiểu dự án FIRST-RIA1) thông báo gia hạn/điều chỉnh với nội dung như sau:

- Thời gian phát hành HSMT: từ 10 giờ 00, ngày 03 tháng 11  năm 2017 đến trước 10 giờ 00, ngày 19 tháng 12 năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu đến 10 giờ 00 ngày 19 tháng 12 năm 2017.

- Thời điểm mở thầu 10 giờ 15, ngày 19 tháng 12 năm 2017

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.

Bắc Ninh, ngày      tháng      năm 2017

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Các tin khác
Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/RIA1/G07: Cung cấp máy quang phổ hấp thụ nguyên tử cho nghiên cứu và phân tích kim loại nặng cho phòng thí nghiệm môi trường và bệnh thủy sản - (06/12/2017 09:35) Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/RIA1/G06: Cung cấp thiết bị phân tích các chỉ tiêu sinh hóa cho phòng thí nghiệm môi trường và bệnh thủy sản - (06/12/2017 09:32) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/ANPHUOC/G08: Mua sắm máy chải sợi thô phục vụ sản xuất thử nghiệm - (30/11/2017 17:36) Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HONGLAM/G13: Khảo sát địa hình, địa chất công trình thử nghiệm - (30/11/2017 09:59) Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/IMBT/G02: Thiết bị phụ trợ cho sản xuất thử nghiệm enzyme và probiotics - (22/11/2017 11:04) Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/IMBT/G01: Cung cấp trang thiết bị lên men cho sản xuất Enzyme và Probiotics - (22/11/2017 11:02) Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HONGLAM/G08: Dịch vụ nghiên cứu tư vấn cấp phối bê tông cốt sợi M50, M60, M70 - (16/11/2017 15:40) Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/1.a/VNUA3/G01: Cung cấp hóa chất, dụng cụ vật tư phục vụ nghiên cứu - (16/11/2017 10:45) Thư mời chào giá cho gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu, hóa chất để triển khai công tác nghiên cứu và xây dựng quy trình công nghệ chế tạo, ứng dụng vật liệu xúc tác trên cơ sở Pt(Pd)/rGO biến tính... - (17/10/2017 11:28) Thư mời chào giá cho gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu, hóa chất để triển khai công tác nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ và sản xuất thử nghiệm dung môi sinh học sử dụng vật liệu xúc tác dị... - (17/10/2017 11:26)