Xem phiên bản trên Mobile
Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/RIA1/G07: Cung cấp máy quang phổ hấp thụ nguyên tử cho nghiên cứu và phân tích kim loại nặng cho phòng thí nghiệm môi trường và bệnh thủy sản Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/RIA1/G07: Cung cấp máy quang phổ hấp thụ nguyên tử cho nghiên cứu và phân tích kim loại nặng cho phòng thí nghiệm môi trường và bệnh thủy sản Cập nhật 06/12/2017 09:35

Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/RIA1/G06: Cung cấp thiết bị phân tích các chỉ tiêu sinh hóa cho phòng thí nghiệm môi trường và bệnh thủy sản Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/RIA1/G06: Cung cấp thiết bị phân tích các chỉ tiêu sinh hóa cho phòng thí nghiệm môi trường và bệnh thủy sản Cập nhật 06/12/2017 09:32

Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/RIA1/G02: Cung cấp lồng tròn nuôi thử nghiệm cá chim Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/RIA1/G02: Cung cấp lồng tròn nuôi thử nghiệm cá chim Cập nhật 19/09/2017 10:51

Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/RIA1/G15: Cung cấp thức ăn loại viên lớn cỡ 5 mm nuôi thử nghiệm cá chim cỡ 250-450g; nuôi lưu giữ cá bố mẹ phục vụ nghiên cứu sản xuất giống và tính đa dạng di truyền Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/RIA1/G15: Cung cấp thức ăn loại viên lớn cỡ 5 mm nuôi thử nghiệm cá chim cỡ 250-450g; nuôi lưu giữ cá bố mẹ phục vụ nghiên cứu sản xuất giống và tính đa dạng di... Cập nhật 25/08/2017 10:02

Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/RIA1/G14: Cung cấp thức ăn loại viên nhỏ cỡ 2-3mm, hàm lượng dinh dưỡng cao để nuôi thử nghiệm cá chim cỡ 50-250g Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/RIA1/G14: Cung cấp thức ăn loại viên nhỏ cỡ 2-3mm, hàm lượng dinh dưỡng cao để nuôi thử nghiệm cá chim cỡ 50-250g Cập nhật 25/08/2017 09:59

Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu FIRST/2a/RIA1/C04: Chuyên gia trong nước về quản lý và vận hành trang trại cá biển quy mô công nghiệp Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu FIRST/2a/RIA1/C04: Chuyên gia trong nước về quản lý và vận hành trang trại cá biển quy mô công nghiệp Cập nhật 14/08/2017 11:07

trong tổng số: 1 trang
Scroll