Xem phiên bản trên Mobile
Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/RIA1/G02: Cung cấp lồng tròn nuôi thử nghiệm cá chim Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/RIA1/G02: Cung cấp lồng tròn nuôi thử nghiệm cá chim Cập nhật 19/09/2017 10:51

Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/RIA1/G15: Cung cấp thức ăn loại viên lớn cỡ 5 mm nuôi thử nghiệm cá chim cỡ 250-450g; nuôi lưu giữ cá bố mẹ phục vụ nghiên cứu sản xuất giống và tính đa dạng di truyền Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/RIA1/G15: Cung cấp thức ăn loại viên lớn cỡ 5 mm nuôi thử nghiệm cá chim cỡ 250-450g; nuôi lưu giữ cá bố mẹ phục vụ nghiên cứu sản xuất giống và tính đa dạng di... Cập nhật 25/08/2017 10:02

Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/RIA1/G14: Cung cấp thức ăn loại viên nhỏ cỡ 2-3mm, hàm lượng dinh dưỡng cao để nuôi thử nghiệm cá chim cỡ 50-250g Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/RIA1/G14: Cung cấp thức ăn loại viên nhỏ cỡ 2-3mm, hàm lượng dinh dưỡng cao để nuôi thử nghiệm cá chim cỡ 50-250g Cập nhật 25/08/2017 09:59

Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu FIRST/2a/RIA1/C04: Chuyên gia trong nước về quản lý và vận hành trang trại cá biển quy mô công nghiệp Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu FIRST/2a/RIA1/C04: Chuyên gia trong nước về quản lý và vận hành trang trại cá biển quy mô công nghiệp Cập nhật 14/08/2017 11:07

trong tổng số: 1 trang
Scroll