Xem phiên bản trên Mobile
Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/IGP/G02: Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/IGP/G02: " Thiết lập hệ thống lưu trữ dữ liệu và tính toán hiệu năng cao" Cập nhật 20/03/2019 10:00

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số  FIRST/2b2/HAIHOA/G11: “Thuê dịch vụ đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ” Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G11: “Thuê dịch vụ đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ” Cập nhật 15/02/2019 15:41

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số  FIRST/2b2/HAIHOA/G10: Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G10: "Thiết kế, sản xuất ấn phẩm, video clip giới thiệu, quảng bá sản phẩm" Cập nhật 15/02/2019 15:40

Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/NASATI/G03 Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/NASATI/G03 " Mua sắm Trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học & Công nghệ và Đổi mới sáng tạo " Cập nhật 29/01/2019 17:23

Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/SCI/G03
Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/SCI/G03 " Cung cấp thiết bị phục vụ ghi nhận và phân tích các yếu tố bên trong tế bào bằng hình ảnh " Cập nhật 02/10/2018 14:48

Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/SCI/G06
Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/SCI/G06 " Cung cấp vật tư, nguyên vật liệu phục vụ nuôi cấy tế bào " Cập nhật 28/09/2018 14:58

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G15: Cung cấp thiết bị sàng phân ly tinh Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G15: Cung cấp thiết bị sàng phân ly tinh Cập nhật 20/09/2018 15:25

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số  FIRST/2b2/HUONGTRA/G14: Cung cấp thiết bị khử từ tính sản phẩm tinh Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G14: Cung cấp thiết bị khử từ tính sản phẩm tinh Cập nhật 20/09/2018 15:24

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G13: Cung cấp thiết bị quang phổ tách hạt sản phẩm tinh Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G13: Cung cấp thiết bị quang phổ tách hạt sản phẩm tinh Cập nhật 20/09/2018 15:22

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G12: Cung cấp hệ thống giá đỡ giàn thao tác và thiết bị điều khiển tự động PLC Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G12: Cung cấp hệ thống giá đỡ giàn thao tác và thiết bị điều khiển tự động PLC Cập nhật 20/09/2018 15:21

trong tổng số: 14 trang
Scroll