Xem phiên bản trên Mobile
Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HUONGTRA/G16: Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị xử lý môi trường, quan trắc môi trường và phòng chống cháy nổ Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HUONGTRA/G16: Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị xử lý môi trường, quan trắc môi trường và phòng chống cháy nổ Cập nhật 22/09/2017 10:02

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HUONGTRA/G09: Cung cấp hóa chất và nguyên vật liệu phục vụ giai đoạn sản xuất thử nghiệm Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HUONGTRA/G09: Cung cấp hóa chất và nguyên vật liệu phục vụ giai đoạn sản xuất thử nghiệm Cập nhật 22/09/2017 09:59

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HUONGTRA/G08: Cung cấp đá thạch anh phục vụ giai đoạn sản xuất thử nghiệm Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HUONGTRA/G08: Cung cấp đá thạch anh phục vụ giai đoạn sản xuất thử nghiệm Cập nhật 22/09/2017 09:58

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HUONGTRA/G07: Cung cấp hệ thống tời cẩu trục treo vận chuyển sản phẩm và thiết bị đập đá thủy lực nguyên liệu khối phục vụ sản xuất thử nghiệm sản phẩm thô Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HUONGTRA/G07: Cung cấp hệ thống tời cẩu trục treo vận chuyển sản phẩm và thiết bị đập đá thủy lực nguyên liệu khối phục vụ sản xuất thử nghiệm... Cập nhật 22/09/2017 09:56

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HUONGTRA/G06: Cung cấp thiết bị tách hạt bằng quang phổ phục vụ sản xuất thử nghiệm sản phẩm thô Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HUONGTRA/G06: Cung cấp thiết bị tách hạt bằng quang phổ phục vụ sản xuất thử nghiệm sản phẩm thô Cập nhật 22/09/2017 09:55

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HUONGTRA/G05: Cung cấp hệ thống thiết bị xử lý làm sạch sản phẩm thô bằng vi sinh vật Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HUONGTRA/G05: Cung cấp hệ thống thiết bị xử lý làm sạch sản phẩm thô bằng vi sinh vật Cập nhật 22/09/2017 09:54

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HUONGTRA/G04: Cung cấp thiết bị xay, nghiền sàng và sấy khô sản phẩm dùng cho sản xuất thử nghiệm sản phẩm thô Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HUONGTRA/G04: Cung cấp thiết bị xay, nghiền sàng và sấy khô sản phẩm dùng cho sản xuất thử nghiệm sản phẩm thô Cập nhật 22/09/2017 09:52

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HUONGTRA/G03: Cung cấp hóa chất phục vụ giai đoạn nghiên cứu, thí nghiệm Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HUONGTRA/G03: Cung cấp hóa chất phục vụ giai đoạn nghiên cứu, thí nghiệm Cập nhật 22/09/2017 09:51

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HUONGTRA/G02: Cung cấp đá thạch anh phục vụ giai đoạn nghiên cứu, thí nghiệm Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HUONGTRA/G02: Cung cấp đá thạch anh phục vụ giai đoạn nghiên cứu, thí nghiệm Cập nhật 22/09/2017 09:49

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HUONGTRA/G01: Cung cấp thiết bị phục vụ giai đoạn nghiên cứu, thí nghiệm Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HUONGTRA/G01: Cung cấp thiết bị phục vụ giai đoạn nghiên cứu, thí nghiệm Cập nhật 22/09/2017 09:47

trong tổng số: 7 trang
Scroll