Xem phiên bản trên Mobile
Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Thông báo mời bày tỏ quan tâm gói thầu FIRST/MOST/C27: Tư vấn xây dựng hoàn thiện và triển khai kế hoạch truyền thông Dự án FIRST Thông báo mời bày tỏ quan tâm gói thầu FIRST/MOST/C27: Tư vấn xây dựng hoàn thiện và triển khai kế hoạch truyền thông Dự án FIRST Cập nhật 08/04/2019 10:00

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G07: “Mua sắm hệ thống sấy vỏ gai tươi phục vụ sản xuất thử nghiệm” Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G07: “Mua sắm hệ thống sấy vỏ gai tươi phục vụ sản xuất thử nghiệm” Cập nhật 05/04/2019 09:33

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G14: “In ấn tài liệu quảng cáo sản phẩm (catalogue, tờ rơi, clip quảng cáo sản phẩm...)” Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G14: “In ấn tài liệu quảng cáo sản phẩm (catalogue, tờ rơi, clip quảng cáo sản phẩm...)” Cập nhật 05/04/2019 09:26

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G06: “Mua sắm máy sơ chế và tuốt vỏ gai phục vụ sản xuất thử nghiệm” Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G06: “Mua sắm máy sơ chế và tuốt vỏ gai phục vụ sản xuất thử nghiệm” Cập nhật 05/04/2019 09:22

Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/IGP/G02: Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/IGP/G02: " Thiết lập hệ thống lưu trữ dữ liệu và tính toán hiệu năng cao" Cập nhật 20/03/2019 10:00

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số  FIRST/2b2/HAIHOA/G11: “Thuê dịch vụ đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ” Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G11: “Thuê dịch vụ đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ” Cập nhật 15/02/2019 15:41

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số  FIRST/2b2/HAIHOA/G10: Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G10: "Thiết kế, sản xuất ấn phẩm, video clip giới thiệu, quảng bá sản phẩm" Cập nhật 15/02/2019 15:40

Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/NASATI/G03 Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/NASATI/G03 " Mua sắm Trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học & Công nghệ và Đổi mới sáng tạo " Cập nhật 29/01/2019 17:23

Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/SCI/G03
Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/SCI/G03 " Cung cấp thiết bị phục vụ ghi nhận và phân tích các yếu tố bên trong tế bào bằng hình ảnh " Cập nhật 02/10/2018 14:48

Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/SCI/G06
Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/SCI/G06 " Cung cấp vật tư, nguyên vật liệu phục vụ nuôi cấy tế bào " Cập nhật 28/09/2018 14:58

trong tổng số: 14 trang
Scroll