Xem phiên bản trên Mobile
Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số: FIRST/2b2/HONGLAM/G18
“Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở kè cừ xiên bê tông cốt sợi” Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số: FIRST/2b2/HONGLAM/G18 “Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở kè cừ xiên bê tông cốt sợi” Cập nhật 08/08/2019 08:35

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số: FIRST/2b2/HONGLAM/G17
“Xây dựng các hoạt động truyền thông và in tài liệu quảng bá sản phẩm” Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số: FIRST/2b2/HONGLAM/G17 “Xây dựng các hoạt động truyền thông và in tài liệu quảng bá sản phẩm” Cập nhật 08/08/2019 08:33

Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/NASATI/C24 Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/NASATI/C24 "Tư vấn giám sát thi công lắp đặt phần cứng, phần mềm cho cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ" Cập nhật 09/07/2019 16:53

Hội thảo: Hội thảo: "Đánh giá hiệu quả chọn tạo dòng lợn kháng tiêu chảy bằng chỉ thị phân tử" Cập nhật 02/05/2019 14:58

Thông báo mời bày tỏ quan tâm gói thầu FIRST/MOST/C27: Tư vấn xây dựng hoàn thiện và triển khai kế hoạch truyền thông Dự án FIRST Thông báo mời bày tỏ quan tâm gói thầu FIRST/MOST/C27: Tư vấn xây dựng hoàn thiện và triển khai kế hoạch truyền thông Dự án FIRST Cập nhật 08/04/2019 10:00

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G07: “Mua sắm hệ thống sấy vỏ gai tươi phục vụ sản xuất thử nghiệm” Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G07: “Mua sắm hệ thống sấy vỏ gai tươi phục vụ sản xuất thử nghiệm” Cập nhật 05/04/2019 09:33

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G14: “In ấn tài liệu quảng cáo sản phẩm (catalogue, tờ rơi, clip quảng cáo sản phẩm...)” Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G14: “In ấn tài liệu quảng cáo sản phẩm (catalogue, tờ rơi, clip quảng cáo sản phẩm...)” Cập nhật 05/04/2019 09:26

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G06: “Mua sắm máy sơ chế và tuốt vỏ gai phục vụ sản xuất thử nghiệm” Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G06: “Mua sắm máy sơ chế và tuốt vỏ gai phục vụ sản xuất thử nghiệm” Cập nhật 05/04/2019 09:22

Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/IGP/G02: Thông báo mời thầu Gói thầu số: FIRST/2a/IGP/G02: " Thiết lập hệ thống lưu trữ dữ liệu và tính toán hiệu năng cao" Cập nhật 20/03/2019 10:00

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số  FIRST/2b2/HAIHOA/G11: “Thuê dịch vụ đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ” Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G11: “Thuê dịch vụ đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ” Cập nhật 15/02/2019 15:41

trong tổng số: 28 trang
Scroll