Xem phiên bản trên Mobile
Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu FIRST/2a/RIA1/C04: Chuyên gia trong nước về quản lý và vận hành trang trại cá biển quy mô công nghiệp Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu FIRST/2a/RIA1/C04: Chuyên gia trong nước về quản lý và vận hành trang trại cá biển quy mô công nghiệp Cập nhật 14/08/2017 11:07

24/03/2016: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Biên/phiên dịch kiêm cán bộ chương trình 24/03/2016: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Biên/phiên dịch kiêm cán bộ chương trình Cập nhật 24/03/2016 10:35

24/03/2016: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Chuyên gia đấu thầu 24/03/2016: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Chuyên gia đấu thầu Cập nhật 24/03/2016 10:32

24/03/2016: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Chuyên gia quốc tế giảng dạy nâng cao  kỹ năng phân tích trong phòng thí nghiệm 24/03/2016: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Chuyên gia quốc tế giảng dạy nâng cao kỹ năng phân tích trong phòng thí nghiệm Cập nhật 24/03/2016 10:27

06/11/2015: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Dịch vụ xây dựng kế hoạch truyền thông Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo dự án FIRST 06/11/2015: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Dịch vụ xây dựng kế hoạch truyền thông Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo dự án FIRST Cập nhật 06/11/2015 09:12

23/01/2015: Gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Dịch vụ kiểm toán nội bộ dự án FIRST (FIRST/MOST/C79) 23/01/2015: Gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Dịch vụ kiểm toán nội bộ dự án FIRST (FIRST/MOST/C79) Cập nhật 23/01/2015 16:38

10/12/2014: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Dịch vụ kiểm toán nội bộ dự án FIRST (FIRST/MOST/C79) 10/12/2014: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Dịch vụ kiểm toán nội bộ dự án FIRST (FIRST/MOST/C79) Cập nhật 10/12/2014 15:14

01/10/2014: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân 01/10/2014: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân Cập nhật 01/10/2014 11:02

trong tổng số: 1 trang
Scroll