Xem phiên bản trên Mobile
Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu FIRST/2a/RIA1/C04: Chuyên gia trong nước về quản lý và vận hành trang trại cá biển quy mô công nghiệp Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu FIRST/2a/RIA1/C04: Chuyên gia trong nước về quản lý và vận hành trang trại cá biển quy mô công nghiệp Cập nhật 14/08/2017 11:07

Thông báo kết quả lựa chọn tư vấn gói thầu FIRST/NASATI/C11: Đánh giá thực trạng và xây dựng thử nghiệm khung GS&ĐG tổ chức KH&CN công lập ở Việt Nam Thông báo kết quả lựa chọn tư vấn gói thầu FIRST/NASATI/C11: Đánh giá thực trạng và xây dựng thử nghiệm khung GS&ĐG tổ chức KH&CN công lập ở Việt Nam Cập nhật 17/04/2017 10:26

24/03/2016: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Biên/phiên dịch kiêm cán bộ chương trình 24/03/2016: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Biên/phiên dịch kiêm cán bộ chương trình Cập nhật 24/03/2016 10:35

24/03/2016: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Chuyên gia đấu thầu 24/03/2016: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Chuyên gia đấu thầu Cập nhật 24/03/2016 10:32

24/03/2016: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Chuyên gia quốc tế giảng dạy nâng cao  kỹ năng phân tích trong phòng thí nghiệm 24/03/2016: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Chuyên gia quốc tế giảng dạy nâng cao kỹ năng phân tích trong phòng thí nghiệm Cập nhật 24/03/2016 10:27

06/11/2015: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Dịch vụ xây dựng kế hoạch truyền thông Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo dự án FIRST 06/11/2015: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Dịch vụ xây dựng kế hoạch truyền thông Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo dự án FIRST Cập nhật 06/11/2015 09:12

23/01/2015: Gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Dịch vụ kiểm toán nội bộ dự án FIRST (FIRST/MOST/C79) 23/01/2015: Gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Dịch vụ kiểm toán nội bộ dự án FIRST (FIRST/MOST/C79) Cập nhật 23/01/2015 16:38

10/12/2014: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Dịch vụ kiểm toán nội bộ dự án FIRST (FIRST/MOST/C79) 10/12/2014: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Dịch vụ kiểm toán nội bộ dự án FIRST (FIRST/MOST/C79) Cập nhật 10/12/2014 15:14

09/12/2014: Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm gói thầu 09/12/2014: Thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm gói thầu "Tư vấn hỗ trợ dự án xác định mô hình và cơ chế vận hành PPP/GOCO cho phòng thí nghiệm VINALAB-MAMET của dự án FIRST" Cập nhật 09/12/2014 17:05

04/12/2014: Thông báo mời bày tỏ quan tâm gói thầu 04/12/2014: Thông báo mời bày tỏ quan tâm gói thầu "Tư vấn xây dựng kế hoạch truyền thông KHCN và ĐMST cho dự án FIRST trong 5 năm (2015-2019) và kế hoạch truyền thông năm 2015" Cập nhật 04/12/2014 13:15

trong tổng số: 2 trang
Scroll