Xem phiên bản trên Mobile
Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Hợp phần 2b2 tổ chức lớp tập huấn lập đề xuất xin tài trợ tại Hà Nội Hợp phần 2b2 tổ chức lớp tập huấn lập đề xuất xin tài trợ tại Hà Nội Cập nhật 21/10/2014 10:01

Trong tháng 8/2014 và tháng 9/2014, Dự án FIRST tiếp tục triển khai thực hiện hợp phần 2b2 về khoản tài trợ cho nhóm hợp tác nghiên cứu về Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo với 2 hội thảo tại...

trong tổng số: 1 trang
Scroll