Xem phiên bản trên Mobile
Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Sẽ hình thành một cổng thông tin kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Sẽ hình thành một cổng thông tin kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp Cập nhật 16/06/2016 13:31

Nhằm thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo thực sự phát triển, mới đây, Chính phủ đã có Quyết định số 844/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" do...

[MASHAV+YABT] Mời tham dự Khóa đào tạo quốc tế về Doanh nghiệp ĐMST: Từ ý tưởng đến khởi nghiệp [MASHAV+YABT] Mời tham dự Khóa đào tạo quốc tế về Doanh nghiệp ĐMST: Từ ý tưởng đến khởi nghiệp Cập nhật 07/09/2015 15:23

MASHAV – Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Israel và YABT (Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp trẻ Hoa Kỳ) Kính mời các chuyên gia tham dự Khóa đào tạo quốc tế về Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo: Từ ý tưởng...

trong tổng số: 1 trang
Scroll