Xem phiên bản trên Mobile
Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Lễ ký thỏa thuận tài trợ Chuyên gia giỏi nước ngoài về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo - Vòng III Lễ ký thỏa thuận tài trợ Chuyên gia giỏi nước ngoài về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo - Vòng III Cập nhật 22/08/2018 11:08

Lễ ký thỏa thuận tài trợ Chuyên gia giỏi nước ngoài về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo - Vòng II Lễ ký thỏa thuận tài trợ Chuyên gia giỏi nước ngoài về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo - Vòng II Cập nhật 23/05/2017 11:01

Được sự đồng ý của Bộ Khoa học Công nghệ và Ngân hàng Thế giới, ngày 08/05/2017 tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận tài trợ giữa Lãnh đạo Ban quản lý Dự án FIRST với đại diện các đơn vị thụ...

Lễ ký thỏa thuận tài trợ đầu tiên hợp phần 1a – Chuyên gia giỏi của Dự án FIRST Lễ ký thỏa thuận tài trợ đầu tiên hợp phần 1a – Chuyên gia giỏi của Dự án FIRST Cập nhật 26/09/2016 09:43

Được sự đồng ý của Bộ Khoa học Công nghệ và Ngân hàng Thế giới, ngày 22/09/2016, Ban Quản lý Dự án Đẩy mạnh Đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và Công nghệ - FIRST đã ký thỏa thuận tài...

Lễ ký thỏa thuận hợp tác đầu tiên giữa FIRST và Nhóm hợp tác liên kết Lễ ký thỏa thuận hợp tác đầu tiên giữa FIRST và Nhóm hợp tác liên kết Cập nhật 31/08/2016 11:14

Ngày 27/081/2016, Ban Quản lý Dự án FIRST và Nhóm hợp tác do Công ty Cổ phần thuốc Thú y Đức Hạnh Marphavet làm thành viên đứng đầu chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác tài trợ đề xuất “Nghiên cứu...

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác đầu tiên cho khoản tài trợ hợp phần GRI Lễ ký Thỏa thuận hợp tác đầu tiên cho khoản tài trợ hợp phần GRI Cập nhật 31/12/2015 15:56

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác đầu tiên cho khoản tài trợ hợp phần GRI – “Làm chủ công nghệ chọn tạo và nâng cao năng lực sản xuất giống lúa có các đặc tính nổi trội và giá trị kinh tế...

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác đầu tiên cho khoản tài trợ hợp phần GRI Lễ ký Thỏa thuận hợp tác đầu tiên cho khoản tài trợ hợp phần GRI Cập nhật 31/12/2015 15:50

trong tổng số: 1 trang
Scroll