Xem phiên bản trên Mobile
Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Lễ ký thỏa thuận tài trợ đầu tiên hợp phần 1a – Chuyên gia giỏi của Dự án FIRST Lễ ký thỏa thuận tài trợ đầu tiên hợp phần 1a – Chuyên gia giỏi của Dự án FIRST Cập nhật 26/09/2016 09:43

Được sự đồng ý của Bộ Khoa học Công nghệ và Ngân hàng Thế giới, ngày 22/09/2016, Ban Quản lý Dự án Đẩy mạnh Đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và Công nghệ - FIRST đã ký thỏa thuận tài...

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác đầu tiên cho khoản tài trợ hợp phần GRI Lễ ký Thỏa thuận hợp tác đầu tiên cho khoản tài trợ hợp phần GRI Cập nhật 31/12/2015 15:56

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác đầu tiên cho khoản tài trợ hợp phần GRI – “Làm chủ công nghệ chọn tạo và nâng cao năng lực sản xuất giống lúa có các đặc tính nổi trội và giá trị kinh tế...

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác đầu tiên cho khoản tài trợ hợp phần GRI Lễ ký Thỏa thuận hợp tác đầu tiên cho khoản tài trợ hợp phần GRI Cập nhật 31/12/2015 15:50

Hợp phần 2b2 tổ chức lớp tập huấn lập đề xuất xin tài trợ tại Hà Nội Hợp phần 2b2 tổ chức lớp tập huấn lập đề xuất xin tài trợ tại Hà Nội Cập nhật 21/10/2014 10:01

Trong tháng 8/2014 và tháng 9/2014, Dự án FIRST tiếp tục triển khai thực hiện hợp phần 2b2 về khoản tài trợ cho nhóm hợp tác nghiên cứu về Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo với 2 hội thảo tại...

06/06/2014: Hội thảo 06/06/2014: Hội thảo "Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn cách thức tham gia tiểu hợp phần Xây dựng và thí điểm chính sách thu hút các chuyên gia giỏi nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài đến... Cập nhật 29/05/2014 10:24

Ngày 6/6/2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án FIRST, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo “Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn cách thức tham gia tiểu hợp phần Xây dựng và thí...

06/06/2014: Hội thảo 06/06/2014: Hội thảo "Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn cách thức tham gia tiểu hợp phần Xây dựng và thí điểm chính sách thu hút các chuyên gia giỏi nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài đến... Cập nhật 29/05/2014 09:01

Ngày 6/6/2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án FIRST, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo “Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn cách thức tham gia tiểu hợp phần Xây dựng và thí...

trong tổng số: 1 trang
Scroll