Xem phiên bản trên Mobile
Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Hội thảo: Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn viết hồ sơ đề xuất tài trợ lần thứ 3 Hội thảo: Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn viết hồ sơ đề xuất tài trợ lần thứ 3 Cập nhật 16/11/2017 15:22

Để giới thiệu một cách đầy đủ nhất về dự án FIRST và các khoản tài trợ đến được đông đảo các đối tượng thụ hưởng tiềm năng, Ban quản lý dự án FIRST đã tổ chức các Hội thảo “Giới thiệu dự án FIRST và...

Sổ tay Hướng dẫn sửa đổi: Chương 8-Quản lý tài chính Sổ tay Hướng dẫn sửa đổi: Chương 8-Quản lý tài chính Cập nhật 04/08/2017 09:50

Sổ tay Hướng dẫn sửa đổi: Chương 7-Đấu thầu mua sắm Sổ tay Hướng dẫn sửa đổi: Chương 7-Đấu thầu mua sắm Cập nhật 04/08/2017 09:48

Hội thảo Hội thảo "Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn viết Hồ sơ đề xuất tài trợ" Cập nhật 17/09/2016 08:24

13-17/09/2016: Hội thảo 13-17/09/2016: Hội thảo "Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn viết Hồ sơ đề xuất tài trợ" Cập nhật 26/08/2016 16:54

Mẫu/Form hướng dẫn lập Đề xuất khoản tài trợ cho Các chuyên gia giỏi Mẫu/Form hướng dẫn lập Đề xuất khoản tài trợ cho Các chuyên gia giỏi Cập nhật 24/08/2016 18:46

Mẫu/Form hướng dẫn lập Đề xuất khoản tài trợ Nhóm hợp tác Mẫu/Form hướng dẫn lập Đề xuất khoản tài trợ Nhóm hợp tác Cập nhật 24/08/2016 16:51

Mẫu/Form hướng dẫn lập Đề xuất khoản tài trợ Các tổ chức KHCN công lập Mẫu/Form hướng dẫn lập Đề xuất khoản tài trợ Các tổ chức KHCN công lập Cập nhật 24/08/2016 16:45

Sổ tay Hướng dẫn Tài trợ của Dự án FIRST Sổ tay Hướng dẫn Tài trợ của Dự án FIRST Cập nhật 24/08/2016 16:31

Diễn đàn đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp 2014 Diễn đàn đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp 2014 Cập nhật 27/11/2014 10:26

Dự án FIRST và hơn 300 đại biểu đến từ gần 100 tổ chức trong và ngoài nước, 70 viện nghiên cứu - trường đại học cùng khoảng 100 doanh nghiệp đang có dự án đổi mới, sáng tạo đã tham dự Diễn đàn “Đổi...

trong tổng số: 2 trang
Scroll