Xem phiên bản trên Mobile
Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HONGLAM/G12: Dịch vụ thiết kế máy móc dây chuyền sản xuất thử nghiệm Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HONGLAM/G12: Dịch vụ thiết kế máy móc dây chuyền sản xuất thử nghiệm Cập nhật 22/01/2018 09:56

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/ANPHUOC/G08: Mua sắm máy chải sợi thô phục vụ sản xuất thử nghiệm Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/ANPHUOC/G08: Mua sắm máy chải sợi thô phục vụ sản xuất thử nghiệm Cập nhật 30/11/2017 17:36

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/1.a/VNUA3/G01: Cung cấp hóa chất, dụng cụ vật tư phục vụ nghiên cứu Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/1.a/VNUA3/G01: Cung cấp hóa chất, dụng cụ vật tư phục vụ nghiên cứu Cập nhật 16/11/2017 10:45

Thư mời chào giá cho gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu, hóa chất để triển khai công tác nghiên cứu và xây dựng quy trình công nghệ chế tạo, ứng dụng vật liệu xúc tác trên cơ sở Pt(Pd)/rGO biến tính trong pin DEFC Thư mời chào giá cho gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu, hóa chất để triển khai công tác nghiên cứu và xây dựng quy trình công nghệ chế tạo, ứng dụng vật liệu xúc tác trên cơ sở Pt(Pd)/rGO biến tính... Cập nhật 17/10/2017 11:28

Thư mời chào giá cho gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu, hóa chất để triển khai công tác nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ và sản xuất thử nghiệm dung môi sinh học sử dụng vật liệu xúc tác dị thể Thư mời chào giá cho gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu, hóa chất để triển khai công tác nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ và sản xuất thử nghiệm dung môi sinh học sử dụng vật liệu xúc tác dị... Cập nhật 17/10/2017 11:26

Thư mời chào giá gói thầu: Cung cấp thiết bị HPLC Thư mời chào giá gói thầu: Cung cấp thiết bị HPLC Cập nhật 17/10/2017 11:23

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/ANPHUOC/G09: Mua sắm máy đánh ống sợi tự động phục vụ sản xuất thử nghiệm Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/ANPHUOC/G09: Mua sắm máy đánh ống sợi tự động phục vụ sản xuất thử nghiệm Cập nhật 29/09/2017 16:12

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/ANPHUOC/G04: Mua sắm nguyên vật liệu phục vụ trồng mô hình thử nghiệm vụ Thu Đông Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/ANPHUOC/G04: Mua sắm nguyên vật liệu phục vụ trồng mô hình thử nghiệm vụ Thu Đông Cập nhật 29/09/2017 16:10

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/ANPHUOC/G03: Mua sắm nguyên vật liệu phục vụ trồng mô hình thử nghiệm vụ Xuân Hè Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/ANPHUOC/G03: Mua sắm nguyên vật liệu phục vụ trồng mô hình thử nghiệm vụ Xuân Hè Cập nhật 29/09/2017 16:09

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/ANPHUOC/G02: Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ trồng thử nghiệm Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/ANPHUOC/G02: Mua sắm máy móc thiết bị phục vụ trồng thử nghiệm Cập nhật 29/09/2017 16:08

trong tổng số: 2 trang
Scroll