Xem phiên bản trên Mobile
Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số: FIRST/2b2/HONGLAM/G18
“Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở kè cừ xiên bê tông cốt sợi” Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số: FIRST/2b2/HONGLAM/G18 “Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở kè cừ xiên bê tông cốt sợi” Cập nhật 08/08/2019 08:35

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số: FIRST/2b2/HONGLAM/G17
“Xây dựng các hoạt động truyền thông và in tài liệu quảng bá sản phẩm” Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số: FIRST/2b2/HONGLAM/G17 “Xây dựng các hoạt động truyền thông và in tài liệu quảng bá sản phẩm” Cập nhật 08/08/2019 08:33

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G07: “Mua sắm hệ thống sấy vỏ gai tươi phục vụ sản xuất thử nghiệm” Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G07: “Mua sắm hệ thống sấy vỏ gai tươi phục vụ sản xuất thử nghiệm” Cập nhật 05/04/2019 09:33

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G14: “In ấn tài liệu quảng cáo sản phẩm (catalogue, tờ rơi, clip quảng cáo sản phẩm...)” Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G14: “In ấn tài liệu quảng cáo sản phẩm (catalogue, tờ rơi, clip quảng cáo sản phẩm...)” Cập nhật 05/04/2019 09:26

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G06: “Mua sắm máy sơ chế và tuốt vỏ gai phục vụ sản xuất thử nghiệm” Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G06: “Mua sắm máy sơ chế và tuốt vỏ gai phục vụ sản xuất thử nghiệm” Cập nhật 05/04/2019 09:22

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số  FIRST/2b2/HAIHOA/G11: “Thuê dịch vụ đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ” Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G11: “Thuê dịch vụ đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ” Cập nhật 15/02/2019 15:41

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số  FIRST/2b2/HAIHOA/G10: Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G10: "Thiết kế, sản xuất ấn phẩm, video clip giới thiệu, quảng bá sản phẩm" Cập nhật 15/02/2019 15:40

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G15: Cung cấp thiết bị sàng phân ly tinh Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G15: Cung cấp thiết bị sàng phân ly tinh Cập nhật 20/09/2018 15:25

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số  FIRST/2b2/HUONGTRA/G14: Cung cấp thiết bị khử từ tính sản phẩm tinh Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G14: Cung cấp thiết bị khử từ tính sản phẩm tinh Cập nhật 20/09/2018 15:24

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G13: Cung cấp thiết bị quang phổ tách hạt sản phẩm tinh Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G13: Cung cấp thiết bị quang phổ tách hạt sản phẩm tinh Cập nhật 20/09/2018 15:22

trong tổng số: 6 trang
Scroll