Xem phiên bản trên Mobile
Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G15: Cung cấp thiết bị sàng phân ly tinh Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G15: Cung cấp thiết bị sàng phân ly tinh Cập nhật 20/09/2018 15:25

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số  FIRST/2b2/HUONGTRA/G14: Cung cấp thiết bị khử từ tính sản phẩm tinh Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G14: Cung cấp thiết bị khử từ tính sản phẩm tinh Cập nhật 20/09/2018 15:24

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G13: Cung cấp thiết bị quang phổ tách hạt sản phẩm tinh Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G13: Cung cấp thiết bị quang phổ tách hạt sản phẩm tinh Cập nhật 20/09/2018 15:22

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G12: Cung cấp hệ thống giá đỡ giàn thao tác và thiết bị điều khiển tự động PLC Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G12: Cung cấp hệ thống giá đỡ giàn thao tác và thiết bị điều khiển tự động PLC Cập nhật 20/09/2018 15:21

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G11: Cung cấp hệ thống lọc bụi túi và đóng bao tự động Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G11: Cung cấp hệ thống lọc bụi túi và đóng bao tự động Cập nhật 20/09/2018 15:20

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G10: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị máy chính sản xuất sản phẩm tinh thành phẩm Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G10: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị máy chính sản xuất sản phẩm tinh thành phẩm Cập nhật 20/09/2018 15:18

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G09: Cung cấp hóa chất và nguyên vật liệu phục vụ giai đoạn sản xuất thử nghiệm Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G09: Cung cấp hóa chất và nguyên vật liệu phục vụ giai đoạn sản xuất thử nghiệm Cập nhật 20/09/2018 15:17

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G05: Cung cấp hệ thống thiết bị xử lý làm sạch sản phẩm thô bằng vi sinh vật Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/HUONGTRA/G05: Cung cấp hệ thống thiết bị xử lý làm sạch sản phẩm thô bằng vi sinh vật Cập nhật 20/09/2018 15:15

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G12: Mua sắm máy dệt gai mềm và máy làm tơi gai phục vụ sản xuất thử nghiệm Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G12: Mua sắm máy dệt gai mềm và máy làm tơi gai phục vụ sản xuất thử nghiệm Cập nhật 18/09/2018 14:54

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G10: Mua sắm máy chải sợi tinh phục vụ sản xuất thử nghiệm Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G10: Mua sắm máy chải sợi tinh phục vụ sản xuất thử nghiệm Cập nhật 18/09/2018 14:52

trong tổng số: 5 trang
Scroll