Xem phiên bản trên Mobile
Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G02: Mua sắm các thiết bị quan trắc sóng và dòng chảy theo độ sâu và thiết bị quan trắc các yếu tố môi trường biển theo mặt cắt Thông báo mời thầu gói thầu FIRST/2a/CEFD/G02: Mua sắm các thiết bị quan trắc sóng và dòng chảy theo độ sâu và thiết bị quan trắc các yếu tố môi trường biển theo mặt cắt Cập nhật 06/10/2017 09:36

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HONGLAM/G07: Dịch vụ thử nghiệm, hiệu chỉnh thiết kế đúc thử các mặt cắt cừ Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu FIRST/2b2/HONGLAM/G07: Dịch vụ thử nghiệm, hiệu chỉnh thiết kế đúc thử các mặt cắt cừ Cập nhật 22/09/2017 09:43

Thông báo mời bày tỏ quan tâm gói thầu FIRST/2b1/TN/C02: Nghiên cứu, xử lý bảo mật hiệu năng Thông báo mời bày tỏ quan tâm gói thầu FIRST/2b1/TN/C02: Nghiên cứu, xử lý bảo mật hiệu năng Cập nhật 26/06/2017 10:18

Chương trình gặp gỡ thân mật chuyên gia trí thức kiều bào Xuân Đinh Dậu Chương trình gặp gỡ thân mật chuyên gia trí thức kiều bào Xuân Đinh Dậu "Kết nối và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2017" Cập nhật 21/02/2017 11:38

Ngày 08-09/2/2017 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Chương trình...

18/02/2016: Chương trình gặp gỡ thân mật chuyên gia trí thức kiều bào Xuân Bính Thân 18/02/2016: Chương trình gặp gỡ thân mật chuyên gia trí thức kiều bào Xuân Bính Thân "Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2016" Cập nhật 18/02/2016 08:55

Ngày 16-17/2/2016 tại TP. Hồ Chí Minh, Dự án FIRST thuộc Bộ KH&CN phối hợp vớiHội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức chương trình gặp gỡ thân mật chuyên gia trí thức kiều bào Xuân Bính...

18/02/2016: Chương trình gặp gỡ thân mật chuyên gia trí thức kiều bào Xuân Bính Thân 18/02/2016: Chương trình gặp gỡ thân mật chuyên gia trí thức kiều bào Xuân Bính Thân "Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2016" Cập nhật 18/02/2016 08:50

trong tổng số: 1 trang
Scroll