Xem phiên bản trên Mobile
Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G05: Mua sắm nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất thử nghiệm Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu số FIRST/2b2/ANPHUOC/G05: Mua sắm nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất thử nghiệm Cập nhật 18/09/2018 14:49

Sổ tay Hướng dẫn sửa đổi: Chương 7-Đấu thầu mua sắm Sổ tay Hướng dẫn sửa đổi: Chương 7-Đấu thầu mua sắm Cập nhật 04/08/2017 09:48

24/03/2016: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Chuyên gia đấu thầu 24/03/2016: Thông báo tuyển tư vấn cá nhân gói thầu: Chuyên gia đấu thầu Cập nhật 24/03/2016 10:32

trong tổng số: 1 trang
Scroll