Xem phiên bản trên Mobile
Từ khóa:
Từ ngày: Đến ngày:
[MASHAV+YABT] Mời tham dự Khóa đào tạo quốc tế về Doanh nghiệp ĐMST: Từ ý tưởng đến khởi nghiệp [MASHAV+YABT] Mời tham dự Khóa đào tạo quốc tế về Doanh nghiệp ĐMST: Từ ý tưởng đến khởi nghiệp Cập nhật 07/09/2015 15:23

MASHAV – Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Israel và YABT (Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp trẻ Hoa Kỳ) Kính mời các chuyên gia tham dự Khóa đào tạo quốc tế về Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo: Từ ý tưởng...

trong tổng số: 1 trang
Scroll