TÀI LIỆU / VĂN BẢN
Lĩnh vực văn bản
Số văn bản Trích yếu
Nơi ban hành Năm ban hành
TÊN TÀI LIỆU / VĂN BẢN Tệp tin TẢI TÀI LIỆU
Quy trình ghi thu ghi chi, quyết toán ngân sách năm 2018-2019
Biểu mẫu thực hiện Dự án
Quyết định công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý I/2018
Quyết định công khai quyết toán thu-chi nguồn ngân sách Nhà nước năm 2016
Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2018
Sổ tay Hướng dẫn sửa đổi: Chương 8-Quản lý tài chính tài liệu, hướng dẫn
Sổ tay Hướng dẫn sửa đổi: Chương 7-Đấu thầu mua sắm tài liệu, hướng dẫn
Mẫu/Form hướng dẫn lập Đề xuất khoản tài trợ cho Các chuyên gia giỏi
Mẫu/Form hướng dẫn lập Đề xuất khoản tài trợ Nhóm hợp tác
Mẫu/Form hướng dẫn lập Đề xuất khoản tài trợ Các tổ chức KHCN công lập
Sổ tay Hướng dẫn Tài trợ của Dự án FIRST
Khung quản lý môi trường và xã hội
PIM - Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án
Hiển thị 1 - 13 trong tổng số 13