Câu hỏi thường gặp

Cập nhật: 23/05/2014 08:47
Xem lịch sử tin bài

Mọi thắc mắc xin gửi về địa chỉ email: grants@first-most.vn với tiêu đề bắt đầu bằng [Talent]

 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP NHÓM CHUYÊN GIA GIỎI

Câu hỏi 1: Dự án FIRST xác định Tiêu chí mời chuyên gia tham gia Tổ TEC đánh giá Đề xuất xin tài trợ để đảm bảo tính cập nhật, phù hợp với đề xuất và đảm bảo tính khách quan?

Trả lời: Tổ TEC đánh giá Đề xuất xin tài trợ sẽ bao gồm 06 thành viên trong đó có 03 chuyên gia quốc tế (gồm 02 chuyên gia tổng hợp về khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo và 01 chuyên gia về hợp tác quốc tế) và 02 chuyên gia trong nước (gồm 01 chuyên gia tổng hợp về Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và 01 chuyên gia về hợp tác nghiên cứu Khoa học Công nghệ); Giám đốc Dự án FIRST là thành viên tổ TEC chịu trách nhiệm điều phối Tổ TEC, đánh giá xếp hạng.

Tính mới của vòng tài trợ tiếp theo: Dự án đã thiết kế bổ sung 02 chuyên gia đánh giá chuyên sâu về kỹ thuật. Mặc dù 02 chuyên gia chuyên sâu này không có chức năng cho điểm đề xuất nhưng ý kiến của chuyên gia chuyên sâu rất có giá trị khi xem xét về tính khả thi của đề xuất, những yếu tố mới  và tính hiệu quả của đề xuất.

Lưu ý: Khi viết đề xuất, đơn vị cần làm rõ những yếu tố kế thừa, có sẵn, cùng 1 đề tài đã đầu tư, tài trợ đến đâu, phần xin kinh phí tài trợ phục vụ cho giai đoạn nào của đề tài để đơn vị có thể chủ động loại bỏ từ đầu những trùng lắp là lý do dẫn tới đề xuất bị loại đáng tiếc.

Khi xây dựng đề xuất xin tài trợ, đơn vị không nên chỉ xin tài trợ cho phần nghiên cứu là chính mà nên tập trung vào khâu ứng dụng của đề xuất, đồng thời phạm vị nội dung trong đề xuất cần vừa sức, khả thi nhằm đảm bảo sau thời gian thực hiện đề xuất cho kết quả đầu ra tích cực.


Câu hỏi 2: Đơn vị hướng đến xin tài trợ cho Đề xuất áp dụng công nghệ nhằm tăng năng suất, độ tinh tế cho sản phẩm phục vụ phát triển nhãn hàng, tăng cường hoạt động thương mại hóa sản phẩm đến tay người tiêu dùng tuy nhiên đơn vị chưa biết tìm nguồn chuyên gia nước ngoài giỏi chuyên môn để hỗ trợ, trường hợp chưa kịp tìm chuyên gia hoàn thiện đề xuất xin tài trợ vòng này có thì đơn vị có thể xin đăng ký xin tài trợ cho vòng tiếp theo được không? Dự án có cơ chế hỗ trợ gì trong trường hợp này không?

Trả lời: Đơn vị có thể chủ động tìm kiếm chuyên gia nước ngoài thông qua kênh chuyên gia cùng lĩnh vực trong nước.


Câu hỏi 3: Đơn vị đã có sản phẩm, có công nghệ chế biến, có chuyên gia nước ngoài, có sản phẩm vậy Đơn vị đề xuất xin FIRST tài trợ để hỗ trợ phát triển, quảng bá sản phẩm có được coi là hợp lệ để xin tài trợ hay không?

Trả lời: Về nguyên tắc FIRST là không tài trợ trùng lắp. Đơn vị cần cân nhắc việc xin tài trợ phục vụ việc chuyển giao công nghệ hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, từ đó tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất trong nước, tăng tính thương mại cho sản phẩm.Các hoạt động quản bá, tiếp thị sản phẩm của donh nghiệp không được coi là hợp lệ để FIRST xem xét tài trợ. Tuy nhiên việc mời chuyên gia giỏi nước ngoài hỗ trợ xây dựng chiến lược kinh doanh, phương án marketing của đơn vị có thể được xem xét hõ trợ như một phương thức chuyển giao tri thức, kinh nghiệm quản lý tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh của downh nghiệp.


Câu hỏi 4:  Dự án FIRST có tài trợ cho các hạng mục quản lý phí? Lưu ý gì về chuẩn bị đề xuất cũng như thời gian thực hiện đề xuất? Có nhất thiết phải nêu cụ thể có mấy chuyên gia tham gia đề xuất không hay chỉ cần nêu chuyên gia chủ chốt?

Trả lời: Dự án FIRST không tài trợ cho các hạng mục quản lý phí của đề xuất, Nội dung này phải được thực hiện bằng nguồn lực của chính đơn vị đề xuất xin tài trợ.

Khi viết đề xuất, đơn vị cần xác định rõ số lượng chuyên gia cần thiết để thực hiện đề xuất và cần xác định ngay từ đầu vai trò, nội dung hoạt động và đóng góp cụ thể của từng chuyên gia cho đề xuất. Các thông tin cần thiết về chuyên gia cần được thể hiện chi tiết tại Lý lịch khoa học (CV) của từng chuyên gia dự kiến mời tham gia đề xuất, tránh tình trạng đề xuất nêu có sự tham gia của 03 chuyên gia nhưng chỉ cung cấp CV của 01 người khi đó sẽ bị đánh giá là hồ sơ chưa đầy đủ…

Đơn vị lưu ý cần chuẩn bị đề xuất bằng cả 02 ngôn ngữ tiếng Việt và Anh

Hình thức nộp: Trực tiếp – online đối với bản mềm và nộp qua bưu điện hoặc trực tiếp bản cúng cho Ban quản lý Dự án.

Thời gian thực hiện đè xuất không quá 24 tháng và phải đảm bảo kết thúc trước 30/6/2019 (thời điểm đóng dự án).


Câu hỏi 5: Đơn vị đang dự định xin tài trợ để xây dựng chiến lược như cung cấp các cơ sở phương pháp luận, hỗ trợ nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ tuy nhiên vậy có được coi là hợp lệ để xin tài trợ?

Trả lời: Dự án FIRST không hạn chế lĩnh vực tài trợ.

Đơn vị cần lưu ý việc xây dựng chiến lược liên quan nhiều thủ tục hành chính như việc xin ý kiến các bộ ban ngành chức năng và phải có sự đồng thuận của Chính phủ, quy trình này liệu có đảm bảo hoàn thành trong thời gian thực hiện đề xuất.

Đơn vị cũng cần lưu ý thêm về tính ứng dụng của sản phẩm đầu ra của Đề tài nghiên cứu. Về nguyên tắc dự án không hạn chế các đơn vị nộp đề xuất, việc đánh giá tính hợp lệ, tầm quan trọng, ý nghĩa thực tiễn và tính khả thi của các nội dung xin tài trợ sẽ do Tổ chuyên gia đánh giá của Dự án (TEC) thực hiện khi xem xét chi tiếp hồ sơ đề xuất.


Câu hỏi 6: Hình thức được phép mời tham gia nước ngoài tham gia đề xuất, có phải tuyển thông qua đấu thầu không? Các khoản hỗ trợ chuyên gia như thế nào được coi là hợp lệ? Đơn vị xin tài trợ có được phép xin kinh phí tài trợ để mua máy móc, hóa chất phục vụ đề xuất lĩnh vực nghiên cứu, thử nghiệm? Mức độ chi tiết thông tin đưa vào Đề xuất xin tài trợ?

Trả lời: Việc mời chuyên gia tham gia thực hiện đề xuất do đơn vị nộp đề xuất chủ động tìm kiếm, hoặc thông qua các quan hệ hợp tác của mình, không cần tuyển thông qua đấu thầu.

Các khoản chi cho chuyên gia không hạn chế với điều kiện phải tuân thủ các quy định và được coi là các khoản chi hợp lệ theo quy định của Dự án.

Máy móc, hóa chất, thiết bị phục vụ nghiên cứu trong phạm vị của Đề xuất chứng minh được tính cần thiết không thể thiếu để triển khai đề xuất sẽ được tài trợ. Danh mục máy móc, thiết bị, hóa chất, vật tư khi đưa vào đề xuất xin tài trợ cần nêu số lượng, quy cách, các thông số kinh tế-kỹ thuật cụ thể và mức dự toán kinh phí dự kiến phù hợp.


Câu hỏi 7: Có được xin FIRST tài trợ nếu trong Đề xuất có những hạng mục về thiết kế, chế tạo phải cần sự hỗ trợ hợp tác từ Chuyên gia quốc tế (như chuyển giao tri thức, dụng cụ, máy móc nghiên cứu..), cách phân bổ phí quản lý thế nào khi bắt buộc phải có đơn vị đứng ra quản lý khoản tài trợ? Có áp dụng theo ngân sách nhà  nước không?

Trả lời: Việc chuyển giao tri thức giúp nội địa hóa sản phẩm nghiên cứu mà được đánh giá là cần thiết, hợp lý thì được coi là hợp lệ để tài trợ.

Đơn vị đối tác phải có đủ năng lực quản lý tài chính khoản tài trợ. Việc mua sắm một số thiết bị thực sự cần thiết để triển khai đề xuất cũng được Dự án xem xét, hỗ trợ. Cần bảo đảm tỷ lệ hợp lý giũa các nội dung chi cho chuyên gia, mua sắm thiết bị, đào tạo cán bộ và không vượt mức trần 200.000 USD.

Cá nhân có thể đứng ra mời chuyên gia tham gia đề xuất, tuy nhiên vẫn phải thông qua đơn vị có tư cách pháp mhaan đầy đủ để quản lý tài chính khoản tài trợ.


Câu hỏi 8: Trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia mời tham gia đề xuất có nhất thiết phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như CV mẫu đề cập? Bởi trên thực tế có những chuyên gia trong một ngành đặc thù chưa hẳn đã có bằng đại học? Doanh nghiệp có thể mời chuyên gia đang thực tế hỗ trợ doanh nghiệp để tham gia đề xuất? Trường hợp kinh phí trả cho chuyên gia nhiều hơn mức trần kinh phí Dự án FIRST tài trợ thì liệu đơn vị có thể tự chủ động chi trả phần còn thiếu?

Trả lời: Chuyên gia tham gia đề xuất không nhất thiết phải có đầy đủ các yêu cầu  như nêu tạ các mục trong CV (bằng sáng chế, đề tài nghiên cứu khoa học, …) tuy nhiên chuyên gia đó phải được đánh giá thuộc top đầu trong lĩnh vực đề xuất đang đề cập để xin tài trợ, đó thực sự phải là chuyên gia giỏi, có khả năng hỗ trợ thực hiện hiệu quả đề xuất đặt ra của đơn vị.

Về mức lương chi trả: do là chỉ mời chuyên gia tham gia đề xuất chứ không thuê chuyên gia nên tỷ trọng chi phí chi trả cho chuyên gia cần kết cấu hợp lý. Một đề xuất không thể chỉ xin toàn bộ kinh phí để trả thù lao cho chuyên gia. Dự ná FIRST chỉ chi trả các nội dung chi như vé khứ hồi quốc tế, ăn ở, đi lại của chuyên gia trong thời gian làm việc cho đề xuất tại Việt Nam. Ngoài ra, nếu theo thỏa thuận cụ thể với chuyên gia mà đơn vị phải trả thêm các khoàn khác, thì đơn vị có thể huy động từ nguồn tự có hoặc từ nguồn hợp pháp khác.

 

Câu hỏi 9: Một giải pháp hữu ích đã được đăng ký cấp bằng chứng nhận, vậy Đơn vị có thể xin tài trợ để thực hiện giải pháp hay không?

Trả lời: FIRST sẽ xem xét tài trợ mời cgia giỏi nước ngoài giúp đơn vị thực hiện hiệu quả một đề xuất (dự án) cụ thể của đơn vị, đề xuất đó cũng có thể là việc triển khai, thương mại hóa một patent hay giải pháp hữu ích của đơn vị mình. Đơn vị cần nghiên cứu kỹ sổ tay hướng dẫn tài trợ của Dự án để đảm bảo khâu chuẩn bị Hồ sơ xin tài trợ được tốt nhất.


Câu hỏi 10: Trường hợp đề xuất được lựa chọn trao tài trợ thì đơn vị quản lý tài chính hay cá nhân có quyền kết nối với chuyên gia giỏi nước ngoài? Có hay không chính sách “giải phóng nhà khoa học” tức là giao dự toán cho chủ đề tài tự thực hiện và báo cáo quyết toán?

Trả lời:  Đơn vị quản lý tài chính khoản tài trợ sẽ chịu trách nhiệm kết nối với chuyên gia giỏi nước ngoài hoặc đơn vị này giao cho cá nhân làm đầu mối kết nối với chuyên gia trên cơ sở kế hoạch huy động chuyên gia được thống nhất từ khi hoàn thiện Thỏa thuận tài trợ. Trên thực tế, việc kết nối với chuyên gia giỏi nước ngoài phải được thực hiện trước, trong và sau khi xây dựng và triển khai đề xuất.

Các khoản kinh phí tài trợ từ Dự án FIRST sẽ thực hiện kiểm soát chi thông qua kho bạc nhà nước. Sau khi Thỏa thuận tài trợ được ký kết, đơn vị quản lý tài chính khoản tài trợ sẽ tiếp nhận khoản tạm ứng tuy nhiên các hoạt động thanh quyết toán đều được FIRST – CPMU kiểm soát theo kế hoạch triển khai đề xuất đã thống nhất. Đối với các hoạt động đấu thầu mua sắm hàng hóa máy móc, hóa chất, thuê tuyển tư vấn sẽ được tổ chức thực hiện tại CPMU, đơn vị quản lý tài chính khoản tài trợ có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Việc kiểm soát tiến độ dự án cũng như kết quả giải ngân sẽ bám theo Bộ chỉ số giám sát đánh giá thống nhất từ bước lập Thỏa thuận tài trợ, các nội dung triển khai nằm ngoài kế hoạch hoặc bị chậm tiến độ sau khi xem xét có thể sẽ bị cắt kinh phí tài trợ.


Câu hỏi 11: Đơn vị có nộp Hồ sơ đề xuất xin tài trợ vòng 1, xin hỏi liệu đơn vị có thể xin kết quả chấm của Chuyên gia đánh giá của Dự án? Trường hợp Đơn vị muốn đề nghị Tổ chuyên gia xem xét lại kết quả đánh giá Đề xuất của mình có được không?

Trả lời: Dự án FIRST đã thông báo kết quả lựa chọn trao tài trợ đối với các đề xuất xin tài trọ vòng 1 trên Website của FIRST. Đơn vị có đề xuất không được TEC kiến nghị trao tài trợ sẽ nhận được thông báo chi tiết về kết quả đánh giá của Tổ TEC. Đơn vị có thể hoàn thiện, cập nhật đề xuất và nộp tiếp trong đợt 2 này.


Câu hỏi 12: Công ty đang theo đuổi đề tài biến vỏ tro thải từ việc sử dụng máy sấy cà phê, hồ tiêu, điều và các sản phẩm hạt khác tạo thành phân sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp… theo công nghệ nhiệt phân từ Thụy sỹ. Công ty dự kiến mời chuyên gia nước ngoài sang hợp tác làm đề xuất tuy nhiên có một thực tế là Đắc lắc từ chối cho phép chuyên gia nước ngoài vào làm việc? Trường hợp Đề xuất được lựa chọn trao tài trợ, Dự án FIRST có hỗ trợ để Doanh nghiệp đưa được chuyên gia nước ngoài vào Đắc lắc hợp tác thực hiện đề xuất?

Trả lời: Việc Đoàn vào phải tuân thủ theo quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam. Dự án FIRST sẽ hỗ trợ tối đa để đơn vị có thể mời chuyên gia đễn làm việc. Tuy nhiên, cần chủ động tìm hiểu các quy định tại địa phương và có sự phối hợp chặt chẽ ngay từ khi xây dựng đề xuất cụ thể. Điều này cũng đã được quy định cụ thể trong Nghị định 87 của Chính phủ về việc thu hút chuyên gia người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam.

 

Các tin khác
Tiêu chí lựa chọn - (15/05/2014 13:29)