24/08/2016: "Tài trợ cho Tổ chức KHCN công lập về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo” của Dự án FIRST – Đợt II, năm 2016

Cập nhật: 24/08/2016 18:27
Xem lịch sử tin bài

THÔNG BÁO TÀI TRỢ CỦA DỰ ÁN FIRST

“Tài trợ cho Tổ chức KHCN công lập về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo” của Dự án FIRST – Đợt II, năm 2016

1.  Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) đã ký kết Hiệp định tài trợ (khoản tín dụng số 5257-VN) ngày 25/7/2013 để thực hiện Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” (Dự án FIRST). Chính phủ Việt Nam giao Bộ Khoa học và Công nghệ là Cơ quan chủ dự án. Dự án FIRST có mục tiêu chính là (i) xây dựng và thí điểm triển khai một số chính sách mới, góp phần hoàn thiện khung chính sách quốc gia khuyến khích phát triển KH&CN; (ii) nâng cao năng lực của các tổ chức KH&CN theo hướng chủ động gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp; (iii) đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp KH&CN.


Dự kiến một phần kinh phí tài trợ của Dự án sẽ được Ban Quản lý Dự án FIRST là Cơ quan điều hành Dự án FIRST thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện triển khai tài trợ cho các đề xuất thuộc Tiểu Hợp phần 2a của Dự án FIRST với nội dung “tài trợ cho các Tổ chức KHCN công lập về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo”

2.  Mục đích của khoản tài trợ này là để hỗ trợ cho các tổ chức KHCN công lập (GRI) thực hiện thành công Dự án chuyển đổi GRI theo định hướng thị trường, tự chủ và phát triển bền vững về tài chính thông qua đề xuất Dự án có chiến lược phát triển dài hạn về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu và năng lực quản lý tổ chức, đồng bộ với đầu tư các trang thiết bị phục vụ nghiên cứu phát triển theo định hướng thị trường.


3.  Các tổ chức KHCN công lập (GRI) được coi là hợp lệ để nộp đơn xin tài trợ khi:

(i) Là tổ chức nghiên cứu công lập thuộc sở hữu của Nhà nước được thành lập hoạt động có pháp nhân độc lập tự chủ hoặc trực thuộc các tổ chức quản lý của Nhà nước (các Bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học);

(ii) Có lĩnh vực hoạt động thuộc một trong các lĩnh vực sau: (a) công nghệ thông tin và truyền thông; (b) công nghệ sinh học và nông nghiệp; (c) vật liệu mới; (d) cơ khí và tự động hóa; (e) các hàng hóa và dịch vụ công ích thuần túy như trắc địa, bản đồ, đo lường, khí tượng, thủy văn, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; và (f) các lĩnh vực khác về Khoa học và Công nghệ.


4.  Khoản tài trợ cho các tổ chức KHCN công lập về KHCN và đổi mới sáng tạo không vượt quá mức tối đa tương đương với 4 triệu đô la Mỹ (4.000.000 USD).

Đề xuất thực hiện Dự án của các tổ chức KHCN công lập tối đa là 24 tháng, và đảm bảo nguyên tắc mọi hoạt động cần phải được hoàn thành trước ngày kết thúc Dự án 30/6/2019.


5.  Quy trình tuyển chọn và tiêu chí đánh giá các Đề xuất tài trợ

Các tổ chức nghiên cứu (GRI) và các cá nhân quan tâm đến nội dung, quy trình tuyển chọn, tiêu chí đánh giá các đề xuất tài trợ cho khoản tài trợ này có thể xem nội dung chi tiết tài liệu trong Sổ tay hướng dẫn tài trợ của Dự án FIRST (Grant Manual)-Phần B: Nội dung và Quy trình tài trợ cho các Tổ chức KHCN công lập về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Tiểu Hợp phần 2a) được Dự án FIRST đăng tải trên cổng thông tin điện tử: www.first-most.vn.


6.   Hình thức nộp hồ sơ đề xuất:

Các ứng cử viên sẽ phải hoàn thành Hồ sơ đề xuất tham dự bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, và nộp cho Ban Quản lý Dự án FIRST bằng cả 02 hình thức: trực tuyến (online) và bản cứng (hard copy) có dấu và chữ ký hợp lệ của thành viên đứng đầu GRI. Mỗi đơn vị cần mở tài khoản truy cập website để điền thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến (xem qui trình mở tài khoản).

Các ứng cử viên quan tâm có thể truy cập tại đây để sử dụng Mẫu hồ sơ hướng dẫn xin tài trợ hoặc theo đường link sau: http://first-most.vn/Portals/0/TAILIEU/host/2016_8/gri_templates.docx


7.   Thời hạn nộp đề xuất:

Hồ sơ đề xuất của các GRI bao gồm cả hồ sơ đề xuất trực tuyến online và bản hard copy phải được hoàn thành và gửi về cho Ban Quản lý Dự án FIRST trước 15h ngày 03 tháng 10 năm 2016.

Hồ sơ đề xuất (bản hard copy) tiếng Anh và tiếng Việt được niêm phong và gửi về cho Ban Quản lý Dự án FIRST (qua đường bưu điện/chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp) theo địa chỉ sau:

-   Ban Quản lý Dự án "Đẩy mạnh Đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ" – (FIRST) – Bộ Khoa học và Công nghệ.

-    Địa chỉ: Tầng 15 – Tòa nhà Thăng Long, số 98A – Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội - Việt Nam.

-    Tel: +844-62864961 - Fax: +844-62864956

-    Giám đốc Dự án: Trần Quốc Thắng - Email: tqthang@most.gov.vn

 

8.  Hỗ trợ các đơn vị quan tâm lập Hồ sơ Đề xuất:

Các ứng cử viên quan tâm đến Dự án, trong quá trình lập hồ sơ đề xuất nếu có vướng mắc cần hỗ trợ từ Dự án FIRST có thể gửi thông tin trực tiếp về cho Dự án theo địa chỉ nói trên hoặc theo e-mail: grants@first-most.vn

Hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại: 0986 035 789 (ông Đỗ Xuân Cương – CB phụ trách hợp phần) để được hỗ trợ giải đáp các thắc mắc.

 

Để hỗ trợ các đơn vị quan tâm lập Hồ sơ đề xuất, Ban Quản lý Dự án FIRST dự kiến tổ chức 3 cuộc hội thảo “Giới thiệu Dự án FIRST và hướng dẫn viết Hồ sơ đề xuất tài trợ” theo kế hoạch tổ chức như sau:

 

-  Hội thảo tại TP Hồ Chí Minh: ngày 13 tháng 9 năm 2016

-  Hội thảo tại Đà nẵng: Ngày 15 tháng 9 năm 2016

-  Hội thảo tại Hà Nội: Ngày 17 tháng 9 năm 2016

 

Các đơn vị quan tâm có thể gửi phiếu đăng ký (theo mẫu tại đây) tham dự hội thảo về cho Dự án trước ngày 07 tháng 9 năm 2106. Ban Quản lý Dự án FIRST sẽ gửi giấy mời chính thức cho các đơn vị đăng ký tham gia.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Quốc Thắng