24/08/2016: “Tài trợ cho nhóm hợp tác nghiên cứu về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (consortia) - FIRST” – Đợt II, năm 2016

Cập nhật: 24/08/2016 19:00
Xem lịch sử tin bài

THÔNG BÁO TÀI TRỢ DỰ ÁN FIRST

“Tài trợ cho nhóm hợp tác nghiên cứu về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (consortia) - FIRST” – Đợt II, năm 2016


1.  Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) đã ký kết Hiệp định tài trợ (khoản tín dụng số 5257-VN) ngày 25/7/2013 để thực hiện Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” (Dự án FIRST). Chính phủ Việt Nam giao Bộ Khoa học và Công nghệ là Cơ quan chủ dự án. Dự án FIRST có mục tiêu chính là (i) xây dựng và thí điểm triển khai một số chính sách mới, góp phần hoàn thiện khung chính sách quốc gia khuyến khích phát triển KH&CN; (ii) nâng cao năng lực của các tổ chức KH&CN theo hướng chủ động gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp; (iii) đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp KH&CN.


Dự kiến một phần kinh phí tài trợ của Dự án sẽ được Ban Quản lý Dự án FIRST là Cơ quan điều hành Dự án FIRST thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện triển khai tài trợ cho các đề xuất thuộc Tiểu Hợp phần 2b2 của Dự án FIRST với nội dung “tài trợ cho Nhóm Hợp tác Nghiên cứu về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo”


2.  Mục đích của khoản tài trợ này là để hỗ trợ cho các Nhóm Hợp tác đề xuất thực hiện dự án triển khai các dự án kinh doanh khả thi dựa trên các kết quả nghiên cứu về Khoa học và Công nghệ, các ý tưởng sáng tạo giữa các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu và các trường đại học thuộc các lĩnh vực sau: (a) công nghệ thông tin và truyền thông; (b) công nghệ sinh học và nông nghiệp; (c) vật liệu mới; (d) cơ khí và tự động hóa; (e) các hàng hóa và dịch vụ công ích thuần túy như trắc địa, bản đồ, đo lường, khí tượng, thủy văn, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; và (f) các lĩnh vực khác về Khoa học và Công nghệ.


3.   Một nhóm hợp tác phải có ít nhất là năm thành viên, trong đó có ít nhất hai công ty tư nhân (có giấy phép đăng ký kinh doanh theo hình thức là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần) và ít nhất một viện nghiên cứu hoặc trường đại học. Các thành viên còn lại của nhóm hợp tác có thể là: các doanh nghiệp, và/hoặc các công ty liên doanh, và/hoặc các quỹ đầu tư mạo hiểm, và/hoặc các viện nghiên cứu, và/hoặc các trường đại học. Mỗi nhóm hợp tác phải bầu ra một thành viên (trường đại học/doanh nghiệp/viện nghiên cứu) làm thành viên đứng đầu/trưởng nhóm (trưởng nhóm phải là tổ chức phía Việt Nam) chịu trách nhiệm quản lý tài chính và đấu thầu.


Dự án FIRST sẽ tài trợ theo phương thức có đối ứng và không vượt quá 50% khoản kinh phí thực hiện Đề xuất tương ứng với số tiền tối đa không quá 3.000.000 USD cho nhóm liên kết có ít nhất 10 thành viên, hoặc số tiền tài trợ tối đa không quá 300.000 USD và không quá 50% tính theo từng thành viên. Số tiền tài trợ không được coi như là trao tài trợ cho bất kỳ thành viên riêng lẻ nào trong Nhóm hợp tác mà được coi là khoản tài trợ cho toàn bộ Nhóm hợp tác.

Phần kinh phí đối ứng còn lại sẽ do Đơn vị tham gia Nhóm Hợp tác trực tiếp đóng góp.

Các cá nhân tổ chức và doanh nghiệp tham gia đảm bảo không có xung đột lợi ích. Doanh nghiêp, quỹ đầu tư tham gia nhóm liên kết không có quan hệ kiểm soát có tính chất chi phối lẫn nhau thông qua việc góp vốn đầu tư, góp vốn cổ phần vào doanh nghiệp tham gia.


Đề xuất thực hiện Dự án của các Nhóm Hợp tác tối đa là 24 tháng, và đảm bảo nguyên tắc mọi hoạt động cần phải được hoàn thành trước ngày kết thúc Dự án 30/6/2019. 


4.  Quy trình tuyển chọn và tiêu chí đánh giá các Đề xuất tài trợ

Các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp và các cá nhân quan tâm đến nội dung, quy trình tuyển chọn, tiêu chí đánh giá các đề xuất tài trợ cho khoản tài trợ này có thể xem nội dung chi tiết tài liệu trong Sổ tay hướng dẫn tài trợ của Dự án FIRST (Grant Manual) Phần D-Nội dung và Quy trình tài trợ cho Nhóm Hợp tác Nghiên cứu về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Tiểu Hợp phần 2b2) được Dự án FIRST đăng tải trên cổng thông tin điện tử: www.first-most.vn.


5.  Hình thức nộp hồ sơ đề xuất:

Các ứng cử viên sẽ phải hoàn thành Hồ sơ đề xuất tham dự bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, và nộp cho Ban Quản lý Dự án FIRST bằng cả 02 hình thức: trực tuyến (online) và bản cứng (hard copy) có dấu và chữ ký hợp lệ của thành viên đứng đầu Nhóm hợp tác. Mỗi đơn vị cần mở tài khoản truy cập website để điền thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến (xem qui trình mở tài khoản).


Các ứng cử viên quan tâm có thể truy cập tại đây để sử dụng Mẫu hồ sơ hướng dẫn xin tài trợ hoặc theo đường link sau: http://first-most.vn/Portals/0/TAILIEU/host/2016_8/consortia_templates.docx


6.  Thời hạn nộp đề xuất:

Hồ sơ đề xuất của Nhóm Hợp tác bao gồm cả hồ sơ đề xuất trực tuyến online và bản hard copy phải được hoàn thành và gửi về cho Ban Quản lý Dự án FIRST trước 15h ngày 04 tháng 10 năm 2016.


Hồ sơ đề xuất (bản hard copy) tiếng Anh và tiếng Việt được niêm phong và gửi về cho Ban Quản lý Dự án FIRST (qua đường bưu điện/chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp) theo địa chỉ sau:

-   Ban Quản lý Dự án "Đẩy mạnh Đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ" – (FIRST) – Bộ Khoa học và Công nghệ.

-    Địa chỉ: Tầng 15 – Tòa nhà Thăng Long, số 98A – Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội - Việt Nam.

-    Tel: +844-62864961 - Fax: +844-62864956

-    Giám đốc Dự án: Trần Quốc Thắng - Email: tqthang@most.gov.vn

 

7.  Hỗ trợ các đơn vị quan tâm lập Hồ sơ Đề xuất:

Các ứng cử viên quan tâm đến Dự án, trong quá trình lập hồ sơ đề xuất nếu có vướng mắc cần hỗ trợ từ Dự án FIRST có thể gửi thông tin trực tiếp về cho Dự án theo địa chỉ nói trên hoặc theo e-mail: grants@first-most.vn

Hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại: 091 3586109 (ông Phạm Văn Diễn – CB phụ trách hợp phần) để được hỗ trợ giải đáp các thắc mắc.

 

Để hỗ trợ các đơn vị quan tâm lập Hồ sơ đề xuất, Ban Quản lý Dự án FIRST dự kiến tổ chức 3 cuộc hội thảo “Giới thiệu Dự án FIRST và hướng dẫn viết Hồ sơ đề xuất” theo kế hoạch tổ chức như sau:

-  Hội thảo tại TP Hồ Chí Minh: ngày 13 tháng 9 năm 2016

-  Hội thảo tại Đà nẵng: Ngày 15 tháng  9 năm 2016

-  Hội thảo tại Hà Nội: Ngày 17 tháng  9 năm 2016

 

Các đơn vị quan tâm có thể gửi phiếu đăng ký (theo mẫu tại đây) tham dự hội thảo về cho Dự án trước ngày 7 tháng 9 năm 2106. Ban Quản lý Dự án FIRST sẽ gửi giấy mời chính thức cho các đơn vị đăng ký tham gia.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Quốc Thắng