09/09/2016: Thông báo gia hạn nộp đề xuất tài trợ của Dự án FIRST

Cập nhật: 09/09/2016 17:20
Xem lịch sử tin bài

THÔNG BÁO GIA HẠN NỘP ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ CỦA DỰ ÁN FIRST

 

Ngày 24 tháng 8 năm 2016, Ban Quản lý Dự án FIRST đã đăng thông báo mời nộp đề xuất tài trợ cho 03 khoản tài trợ của Dự án FIRST (đợt 2) trên cổng thông tin điện tử: www.first-most.vn, www.most.gov.vn và các phương tiện truyền thông khác như sau:

        (i) Khoản “tài trợ cho các Tổ chức KHCN công lập về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo” có thời hạn nộp đề xuất 15h ngày 03/10/2016

        (ii) Khoản “tài trợ cho Nhóm Hợp tác Nghiên cứu về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo” có thời hạn nộp đề xuất 15h ngày 04/10/2016

       (iii) Khoản “tài trợ cho Chuyên gia giỏi nước ngoài về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo” có thời hạn nộp đề xuất 15h ngày 27/9/2016

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân quan tâm đến các khoản tài trợ nói trên của Dự án có thêm thời gian chuẩn bị các hồ sơ đề xuất, Ban Quản lý Dự án FIRST xin thông báo gia hạn thời hạn nộp đề xuất cho 3 khoản tài trợ nói trên như sau:

- Khoản “tài trợ cho các Tổ chức KHCN công lập về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo” được gia hạn thời hạn nộp đề xuất là trước 15h ngày 17/10/2016

- Khoản “tài trợ cho Nhóm Hợp tác Nghiên cứu về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo” được gia hạn thời hạn nộp đề xuất là trước 15h ngày 18/10/2016

- Khoản “tài trợ cho Chuyên gia giỏi nước ngoài về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo” được gia hạn thời hạn nộp đề xuất là trước 15h ngày 11/10/2016


Đồng thời Ban Quản lý Dự án FIRST cũng thông báo bổ sung lĩnh vực tài trợ hợp lệ là “các lĩnh vực khác về khoa học và công nghệ” áp dụng cho khoản tài trợ các tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập (mục i) và Nhóm Hợp tác Nghiên cứu (mục ii) nói trên.


Các ứng cử viên quan tâm đến Dự án, nếu có vướng mắc cần hỗ trợ từ Dự án FIRST có thể gửi thông tin, liên hệ trực tiếp với Dự án hoặc theo e-mail: grants@first-most.vn để được hỗ trợ giải đáp các thắc mắc.

 

GIÁM ĐỐC

 

Trần Quốc Thắng